V tištěném vydání též najdete:
MNOHO DALŠÍHO

RAPORT logo

( Základní informace o týdeníku )
( Představení redakce )
( Ceník inzerce v tištěném vydání )
( Objednávky inzerce )
(
Objednávka : Katalog služeb )

--ROČNÍK 13  *  ČÍSLO 42

ÚTERÝ 21. ŘÍJNA  2003

zpět na aktuální čísloNA

V internetovém vydání NAJDETE:

Příští Raport ve středu

Raport č. 43, jehož vydání by se správně mělo objevit na pultech v úterý 28. října, se vzhledem ke státnímu svátku bude distribuovat až ve středu 29. října.

Děkujeme za pochopení, redakce


 

Během sobotního benefičního večera po roce opět ožili beatoví dinosauři. Na snímku vlevo baskytarista Prošlé lhůty Petr Chmelík, vlevo bývalý kytarista Brutusu Jan Mumík Porubčan, který naopak obohatil sestavu The Undertakers. Mimo jmenovaných si ještě zahrály skupiny Meditace a Dhepo. Díky návštěvě převyšující 400 lidí se tak znovu podařilo pomoci rakovnické nemocnici. Blíže na str. 2 a na kulturní straně příštího čísla.

Text a foto Marek Bradáč


I náznak alkoholu znamená vyhazov

RAKOVNICKO. Pití alkoholu na pracovišti je zakázáno, ne všichni zaměstnanci však zákaz dodržují. V některých zaměstnáních jim to prochází, jinde jsou kontroly tak přísné, že si musejí dávat i na sebemenší množství alkoholu v dechu pozor. Přísné kontroly mají zavedeny především velké průmyslové podniky. Počítač náhodně určí několik zaměstnanců, a ti se musejí před vchodem do budovy podrobit testu na alkohol, pokud nadýchají víc, než je povoleno, čeká je okamžitý vyhazov.


Obce ušetří, sanitku ale nekoupí

RAKOVNÍK. Od letošního roku, kdy se na financování dopravní obslužnosti v regionu podílí také Středočeský krajský úřad, ušetří obce našeho okresu 46 korun za každého občana a rok. Na místo 226 korun totiž postačí na pokrytí ztráty z dopravní obslužnosti částka 180 Kč na občana.


S dražším parkovným aut neubylo

RAKOVNÍK. Od 1. října platí nové nařízení městské rady, podle kterého platí řidiči za parkování na náměstí minimálně 10 Kč, a to za každou započatou půlhodinu. Ačkoli první dny nového režimu naznačovaly, že aut, ve srovnání s obdobím, kdy se nechalo náměstím projet nebo tu půlhodiny parkovat za pětikorunu, ubylo zhruba o dvě stovky denně. Po třech týdnech se však jejich počet vrátil na původní průměr 1 600 vozidel denně.


Jesenický festiválek popáté

JESENICE. Navzdory chladnému počasí a dopoledním mlhám si o víkendu našlo cestu do Jesenice kolem stovky příznivců sportu a turistiky. Přilákal je 5. ročník Festiválku přírodních sportů a cestování, který pořádá jesenický oddíl vysokohorské turistiky ve spolupráci s místním obecním řadem a Integrovanou střední školou a učilištěm.

 


NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE Z OKRESU RAKOVNÍK NAJDETE JAKO KAŽDÝ TÝDEN
NA STRÁNKÁCH TÝDENÍKU RAPORT

 

Zpět na aktuální číslo 

 Naleznete
v tištěném vydání

 

Jak se žije bezdomovcům na Hané

Sonda do zařízení, o kterém se v Rakovníku příliš nahlas nemluví.

Čtěte na str. 4

Něžná stvoření
s uspávací ránou

Rakovnický okres se může pyšnit pěti boxerkami.

Čtěte na str. 8

Loutkové CD křtili farář a právník s Rohlíkem

Rakovnická skupina Z davu uvedla v klubu Letiště do života svou novou desku.

Čtěte na str. 12


 Glosa

Vyčištěno!
Nastává čas pro práci

Odchodem tajemníka Jana Jiříčka se uzavírá pomyslný kruh změn na řídících postech MěÚ v Novém Strašecí a v organizacích zřizovaných městem. Tyto změny prosadilo vedení města (starosta, místostarosta, rada), které se chopilo vesel po loňských podzimních komunálních volbách. Vedoucí funkcionáři města je považovaly za nezbytné, aby dále mohl fungovat úřad (a organizace) podle jejich představ. Jak se zdá, pro své poměrně razantní kroky (např. ve srovnání s mnohem větším Rakovníkem) našli podporu u zastupitelstva, protože mi není známo, že by některý z novostrašeckých zastupitelů proti nim důrazněji protestoval nebo se je pokusil zvrátit. Bývalý starosta Miloslav Pelc je takovýmto postupem nového vedení města rozčarován a je přesvědčen, že naprostá většina propuštěných funkcionářů mohla dál být městu prospěšná. Přiznal však novému vedení právo na vlastní spolupracovníky, kterým důvěřuje a s nimiž chce dál pracovat. Řekl, že teprve budoucnost ukáže, kdo měl pravdu. Nyní tedy nastal čas na práci. Starosta Kleindienst, místostarosta Kotyk a další radní teď musí v praxi dokázat, že jejich kroky byly správné, že město se rozvíjí směrem kupředu, minimálně tak, jako v minulém desetiletí. Spousta pozitivních akcí již byla nastartována. Je na nových funkcionářích, aby byly dotaženy do zdárného konce. Po čtyřech letech se totiž budou sčítat výsledky, nikoliv kroky, které k nim vedly.

Tomáš Bednařík

 


Slovo vydavatele

Kultura opět aktuální

Vážení čtenáři. Pře časem jsme přistoupili k rozšíření sportovního zpravodajství na dvě novinové strany. Vzhledem k výrobním lhůtám našich novin (věřte, že 7 000 výtisků to už je pořádná hromada), kdy jsme v pondělí schopni vytisknout a zfalcovat pouze poslední čtyři aktuální strany (vnitřní část novin je uzavírána v pátek), jsme byli nuceni přesunout uzávěrku kulturní stránky před víkend. Tím pádem jsme víkendové akce přinášeli se značným zpožděním. Počínaje tímto vydáním máte v ruce noviny, které již takovým hendykepem netrpí. Bez toho, aniž bychom narušili žánrově osvědčené rozdělení stránek, jsme na straně 2 uvolnili jeden sloupec, ve kterém budeme pravidelně přinášet kulturní víkendové aktuality. Prostor jsme vytvořili přesunutím Ankety, Komentáře a rubriky Bylo nebylo na str. 6. Věříme, že uvedené změny uvítáte.

Pavel Sklenička a Sláva Vaic

 

Tiskovka

Nejdl opět v čele ODS

RAKOVNÍK (ps). Oblastní sněm ODS zvolil minulý týden do svého čela starostu města Rakovníka Ing. Zdeňka Nejdla, který funkci předsedy vykonával i poslední dva roky. Ke změně tak došlo pouze na funkci místopředsedy, kde Josefa Klusala nahradil starosta Lužné Ing. František Staněk. Pětičlennou radu tvoří dále Luděk Štíbr, Markéta Staňková a Václav Haifler. Z 39 členů oblastní organizace bylo přítomno 21. Novým členem se stal člen zastupitelstva Ing. Michal Volf, který kandidoval ve volbách jako nezávislý na kandidátce ODS. Celkem má ODS na okrese 130 členů.

Budka pro „Hanáky“

RAKOVNÍK (ps). K nové autobusové zastávce dostanou obyvatelé ubytovny na Hané také telefonní budku, kterou v lokalitě hodlá na své náklady na žádost města zřídit SPT Telecom. Operátor však upozorňuje budoucí uživatele, že jakmile se investice setká s projevy vandalismu, bude budka demontována.

Granty ještě letos

RAKOVNÍK (ps). Sportovní komise připravila pro jednání rady nové podmínky k poskytování a hlavně vyúčtování grantů. Navrhuje, aby byly podmínky zveřejněny do 30. listopadu 2003 a vlastní příspěvky mohly být čerpány již v lednu příštího roku. Podobným způsobem se snaží mechanismus přidělování městských příspěvků urychlit i komise kulturní. „Ve vyúčtování bychom rádi docílili toho, aby žadatelé byli povinni předložit vyúčtování celé akce, nikoliv jen vlastní příspěvek,“ vysvětluje nové pojetí Luděk Štíbr.

Parkoviště nad Vysokou

RAKOVNÍK (ps). Městská rada příští týden rozhodne o tom, kdo nad Vysokou bránou vybuduje novou parkovací plochu pro zhruba 30 osobních aut a 4 autobusy. Nejnižší nabídka z poptávkového řízení hovoří o 370 tisících.

Opraví drážní schody

RAKOVNÍK (ps). Z dalšího poptávkového řízení vzešla cena opravy schodiště pod nádražím ČD. Pokud rada výsledek schválí, bude ještě do 15. prosince schodiště opraveno za 516 tisíc korun. Radnice tak reaguje na kritiku občanů a investuje do majetku Českých drah, které městu schody i s pozemky pronajmou za symbolickou jednu korunu ročně.

Průhon se mění

RAKOVNÍK (ps). Průhon, jedna z nejzanedbanějších části města, vstřebává v těchto dnech významnou finanční injekci. Město zde financuje rekonstrukci inženýrských sítí v hodnotě 5,5 milionu korun. Kromě silnic a chodníků získá lokalita do konce listopadu i nové kanalizační přípojky a veřejné osvětlení.

Ziskové lesy

RAKOVNÍK (ps). Společnost městské lesy, která hospodaří na 1157 hektarech lesních porostů, předložila valné hromadě účetní uzávěrku za rok 2002. Po předcházejících ztrátových letech se letos firma poprvé dočkala zisku ve výši 68 tisíc korun. Z hospodaření (výdaje a příjmy kolem 5 milionů korun) plyne do městské pokladny každoročně 200 tisíc korun za pronájem lesů a 200 tisíc za pronájem pily.

Miliony do sokolovny

RAKOVNÍK (ps). Město se v nejbližších letech nevyhne rozsáhlé investici do opravy sokolovny. „Čeká nás oprava střechy, topení a fasády. Objekt je památkové chráněný, proto bychom rádi využili některý ze státních dotačních titulů. Celkem odhadujeme, že opravy budou stát kolem 15 milionů korun,“ tipuje starosta Zdeněk Nejdl. Město v současné době připravuje výběr projekční kanceláře a při té příležitosti hodlá zřídit i další komisi pro památkové objekty.

Přidají na básně

RAKOVNÍK (ps). Městská rada se rozhodla finančně podpořit další vydavatelský počin. Tentokrát částkou deset tisíc korun pomůže na svět básnické sbírce Ivany Ptáčkové. Celkové náklady na vydání plnobarevné publikace činí 85 tisíc korun. Zbytek rozpočtu je zajištěn sponzorsky.

Změna plánu

RAKOVNÍK (ps). Změnu územního plánu v napojení obchvatu města na rychlostní komunikaci Praha – Karlovy Vary provede vítězka poptávkového řízení Ivana Tichá z Prahy. Její kancelář již pracovala pro obecní úřady Kněževes a Hředle. Cena zakázky pro město Rakovník činí 76 000 korun.

Z města na „pracák“

RAKOVNÍK (ps). Od nového roku zřejmě dojde k zásadní změně v systému výplaty sociálních podpor. Parlament jedná o novele zákona, podle níž by přešla tato část agendy, kterou na městě zajišťuje 15 pracovníků, na úřad práce.

Makroregion sílí

RAKOVNÍK (ps). Obce Hořesedly a Karlova Ves rozšířily počet členů Makroregionu Rakovnicko na jednatřicet. Sdružení již také vyslalo na fond pro obnovu venkova žádost o první finanční dotaci. „Žádáme o 490 tisíc korun z programu poradenství a vzdělávání. Pokud dotaci získáme, doplatíme zhruba 210 tisíc korun a za celkovou částku 700 tisíc korun bychom tak mohli získat školení pro pracovníky sdružených obecních úřadů a makroregionu k problematice dotací z nejrůznějších státních i evropských fondů,“ vysvětluje místostarosta Jan Švácha.

 


Své názory na témata z aktuálního i minulých vydání můžete zasílat na adresu redakce nebo elektronickou poštou:
raport@raport.cz


 Zpět na aktuální číslo

                 

 Předchozí vydání:

Ročník 13
rok 2003
                 

číslo 41 - 14.09.2003

číslo 40 - 07.09.2003

číslo 39 - 30.09.2003

číslo 38 - 23.09.2003

číslo 37 - 16.09.2003

číslo 36 - 09.09.2003

číslo 35 - 02.09.2003

číslo 34 - 26.08.2003

číslo 33 - 19.08.2003

číslo 32 - 12.08.2003

číslo 31 - 05.08.2003

číslo 30 - 28.07.2003

číslo 29 - 21.07.2003

číslo 28 - 14.07.2003

číslo 27 - 07.07.2003

číslo 25 - 24.06.2003

číslo 24 - 17.06.2003

číslo 23 - 10.06.2003

číslo 22 - 03.06.2003

číslo 21 - 27.05.2003

číslo 20 - 20.05.2003

číslo 19 - 13.05.2003

číslo 18 - 06.05.2003

číslo 17 - 29.04.2003

číslo 16 - 22.04.2003

číslo 15 - 15.04.2003

číslo 14 - 08.04.2003

číslo 13 - 01.04.2003

číslo 12 - 25.03.2003

číslo 11 - 18.03.2003

číslo 10 - 11.03.2003

číslo 09 - 04.03.2003

číslo 08 - 25.02.2003

číslo 07 - 18.02.2003

číslo 06 - 11.02.2003

číslo 05 - 04.02.2003

číslo 04 - 28.01.2003

číslo 03 - 21.01.2003

číslo 02 - 14.01.2003

číslo 01 - 07.01.2003

_________

Ročník 12
rok 2002
__________

č.2(8.1.2002)
č.3(15.1.2002)
č.4(22.1.2002)
č.5(29.1.2002)
č.6(5.2.2002)
č.7(12.2.2002)
č.8(19.2.2002)
č.9(26.2.2002)
č.10(5.3.2002)
č.11(12.3.2002)
č.12(19.3.2002)
č.13(26.3.2002)

č.14(2.4.2002)
č.15(9.4.2002)
č.16(16.4.2002)
č.17(23.4.2002)
č.18(30.4.2002)
č.19(7.5.2002)
č.20(14.5.2002)
č.21(21.5.2002)
č.22(28.5.2002)
č.23(4.6.2002)
č.24(11.6.2002)
č.25(18.6.2002)
č.26(25.6.2002)
č.27(2.7.2002)
č.28(9.7.2002)
č.29(16.7.2002)
č.34(20.8.2002)
č.36(3.9.2002)
č.37(19.9.2002)
č.40(1.10.2002)
č.41(8.10.2002)
č.42(15.10.2002)
č.43(22.10.2002)
č.44(29.10.2002)
č.45(5.11.2002)
č.46(12.11.2002)
č.47(19.11.2002)
č.48(26.11.2002)
č.49(10.12.2002)

____________

WB01439_.gif (2254 bytes)

Vaše ohlasy a dotazy : e-mail: raport@raport.cz
 

Zpět na aktuální číslo

Příjem inzerce do tištěného vydání týdeníku Raport :
Týdeník RAPORT, Ottova 418, Rakovník, 269 01
Tel.: 313 512 601   Fax: 313 519 776

 

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x (rozlišení 800x600)