V tištěném vydání též najdete:
MNOHO DALŠÍHO

RAPORT logo
Internetové vydání spravuje firma TComp, spol. s r.o.,

( Základní informace o týdeníku )
( Představení redakce )
( Ceník inzerce v tištěném vydání )
( Objednávky inzerce )
(
Objednávka : Katalog služeb )
( Informace o reklamě )

--ROČNÍK 13  *  ČÍSLO 18

ÚTERÝ 6. KVĚTEN  2003

Internetové vydání--

[ Zpět na aktuální číslo ]

V internetovém vydání NAJDETE:


Jeden z večerů Středočeského folkórního festivalu Tuchlovická pouť 2003 se odehrával také v Novém Strašecí. V pátek 2. května se m. j. představil v sále Hotelu DUO jeden z nejlepších slovenských lidových souborů Raslavičan. Podrobnou reportáž z festivalu přineseme v příštím čísle.

Foto Tomáš Bednařík

 


 

Upíří jak z filmu

R A K O V N Í K. Když jsem v sobotu večer dorazil do své oblíbené hospůdky, vypadalo to, že jsem si buď spletl dveře, anebo se zde natáčí nějaký hodně horor. Po České chalupě se procházeli mladí lidé oblečení do dobových kostýmů, že by i slavný hrabě Drákula záviděl. 

David Svoboda

 


 

Za posledních pět let zemřelo na okrese násilnou smrtí sedm lidí

Spravedlnosti stále unikají tři vrazi

R A K O V N I C K O.  Pět z osmi vražd, které se staly na Rakovnicku, nebo s ním mají spojitost, od roku 1998, se podařilo kriminalistům objasnit. Spravedlnosti zatím uniká vrah, který v roce 1998 zabil v Praze cizince a jeho tělo se pokusil ukrýt u parkoviště v Řevničově a vrah, který před třemi lety zastřelil muže v penzionu Pralinka. Zároveň se intenzivně pátrá po pachateli nedávné vraždy v rakovnickém Falcu.

 Markéta Polívková

 


 

Slavný rodák získal titul už v roce 1946, ale komunisté ho zrušili

Čestné občanství generálu Hasalovi

R A K O V N Í K. Nedávno jsme zveřejnili článek Jiřího Nováka, který připomněl Rakovničanům významnou osobnost generála Antonína Hasala. Na jeho počest bude v rámci oslav 170. výročí založení první české reálky odhalena na budově Gymnázia Zikmuna Wintera jeho pamětní deska.

Pavel Sklenička

 


 

Forte již ve středu

R A K O V N Í K (ps). Ve středu 7. května od 20 hodin bude v nově otevřeném hudebním klubu Letiště dekorováno devět okresních interpretů, které vybrali čtenáři týdeníku Raport jako nejpopulárnější za rok 2002. Návštěvníky akce česká šestihodinový maratón vystoupení tří zpěvaček, trojice zpěváků a třech skupin moderovaný Pavlem Andělem (ČT 2).

Lístky na tuto prestižní událost jsou v předprodeji v pracovní době od 8 do 16 hodin v redakci týdeníku Raport, od 17 hodin pak přímo v hudebním klubu Letiště. Vstupné 100 Kč.

 


 

Rakovnická minigolfistka podruhé juniorskou mistryní USA, mezi ženami bronzová

Olivia podruhé dobyla Ameriku

M Y R T L E  B E A CH. Opět po roce si vychutnala osmiletá Rakovničanka Olivia Prokopová triumf na otevřeném mistrovství USA v putt - puttu. Podařilo se jí obhájit mistrovský titul v kategorii juniorů a v kategorii žen postoupila dokonce na bronzovou příčku.

Tomáš Bednařík

 


 

Ředitel nemocnice stále neznámý

R A K O V N Í K / P R A H A (bed). I když výběrová řízení na nové ředitele nemocnic ve Středočeském kraji proběhla již ve dnech 16. - 18. dubna, dosud nebyl ani jeden ředitel radou SK jmenován. „Musíme mít jistotu, že noví ředitelé, vzešlí z výběrových řízení, budou lidé na svých místech, kteří budou respektovat nové vize zdravotnictví v kraji a budou je plně podporovat,“ uvedl náměstek hejtmana Ing. Josef Kantůrek.

 


 

Pohádky asi vyjdou knižně

R A K O V N Í K (bed). Rada města Rakovníka jednala o možnosti vydání knihy pohádek ze soutěže „Ani den bez pohádky“, kterou uspořádala Městská knihovna v Rakovníku u příležitosti Dne dětských knihoven. Jak známo, pořadatelům se sešlo 270 literárních prací a 390 obrázků s pohádkovými náměty. „Nejlepší z nich bychom rádi vydali knižně. Myslím, že o ně bude u čtenářské veřejnosti velký zájem,“ soudí místostarosta Jan Švácha. „Otázkou je, jestli se podaří sehnat finanční zdroje ve výši 280 tisíc Kč, které výroba knihy při nákladu tisíc kusů bude stát,“ doplnil kolegu starosta Zdeněk Nejdl. Rozpočtové opatření bude projednávat rada na svém příštím zasedání. „Pak již budeme určitě vědět, odkud peníze uvolníme,“ dodal Nejdl.

 


 

Místo pěvců holobyt

R A K O V N Í K (bed). S rakovnickými romskými sdruženími, resp. jejich představiteli to nemá radnice právě lehké. Před časem totiž pronajalo město romskému občanskému sdružení zastoupenému panem Mihókem st. jednu z místností na Hané s tím, že zde budou zkoušet a účinkovat zájmové kroužky, především kroužek pěvecký. Nájem byl vskutku symbolický - pouze 1 Kč. „Jediné, co jsme na panu Mihókovi chtěli, bylo, aby doložil, jaká konkrétní činnost v místnosti probíhá. Nyní, když k 31. březnu skončila nájemní smlouva, jsme ho opět vyzvali, aby předložil výkaz o činnosti na Hané. Dodnes se však pan Mihók neozval. Z toho usuzujeme, že již nemá sdružení, kterého je představitelem, o prostor zájem,“ vysvětluje starosta města Ing. Zdeněk Nejdl.

Mezitím se však přihlásilo o pronájem místnosti další romské sdružení Pro budoucnost, zastoupené panem Pařízkem. Radě však došla trpělivost a nařídila využívat prostory k původně stanovenému účelu, tj. jako holobyt.

 


 

Dlužníci už platí

R A K O V N Í K (bed). Že se už i v praxi začíná projevovat přísnější aplikace směrnice k vymáhání pohledávek, která byla schválena koncem roku 2001, dokazuje přehled vymožených dlužných částek městem Rakovník za období od 1. ledna do 31. března 2003.

„V agendě spravované finančním odborem bylo za první čtvrtletí letošního roku vymoženo 118.269,90 Kč pohledávek a dlužných částek. Z této částky bylo 59.250 Kč vymoženo exekutorem na základě žaloby nebo exekučního řízení. Samozřejmě existují ještě pohledávky, které jsou v agendě živnostenského úřadu a v agendě odboru dopravy, ale i v jejich případě hodláme do budoucna důsledně uplatňovat výše uvedenou směrnici k vymáhání pohledávek,“ okomentoval situaci starosta města Ing. Zdeněk Nejdl.

 


NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE Z OKRESU RAKOVNÍK NAJDETE JAKO KAŽDÝ TÝDEN
NA STRÁNKÁCH TÝDENÍKU RAPORT

 

 

 Najdete v tištěném vydání

 

Naše babičky celulitidou netrpěly

S Radkou Šímovou o jarní údržbě ženského půvabu

na str. 4

 

Výsledky Forte 2002

Pořadí a počty získaných hlasů interpretů od 11 místa

Najdete na str 9

 

Náhlovský převypravoval svůj život

O vystoupení jednoho z nejlepších českých bavičů

se dočtete na str. 10

 


 

Tiskovka

Kraťasy z tiskovky 2. 5. 2003

Utajený šéf odboru

RAKOVNÍK (bed). Komise jmenovaná radou města již má jasno o postu nového vedoucího

odboru školství, tělovýchovy, kultury, mládeže a sportu. Stalo se tak poté, kdy proběhl ústní pohovor se dvěma kandidáty, kteří se do výběrového řízení přihlásili. „Jméno kandidáta ještě dnes neprozradíme. Až poté, co dostaneme souhlasné stanovisko krajského úřadu,“ řekl místostarosta PaedDr. Luděk Štíbr a doplnil, že kandidát bude zřejmě pozván k ústnímu pohovoru na Krajský úřad Středočeského kraje do Prahy. Na základě toho pak dostane město vyrozumění, zda ho na místo vedoucího odboru může jmenovat.

Osvědčení pro Ludačku

RAKOVNÍK (bed). Počínaje dnem 18. dubna 2003 se stal novým zastupitelem (místo odstoupivšího Václava Pícla) města Rakovníka MUDr. Jiří Ludačka (ČSSD), který v této funkci působil i v minulém volebním období. Minulý týden mu starosta města Ing. Zdeněk Nejdl předal písemné osvědčení.

Astacus a modeláři se dočkali

RAKOVNÍK (bed). Rada města minulý týden schválila finanční příspěvek motorkářskému klubu Astacus ve výši 25 000 Kč a Letecko - modelářskému klubu ve výši 15 000 Kč. Obě rozpočtová opatření byla projednána s finančním výborem, který k ním neměl žádné výhrady.

Podle starosty Nejdla dostal Astacus peníze na zabezpečení přehlídky Rack Reyd 2003 a LMK na zastřešení buněk na letišti. „Je to nad rámec finančních příspěvků, které byly odsouhlaseny jako granty. Peníze byly ušetřeny odborem vnitřních věcí z vytápění a z platby za elektrickou energii,“ uvedl starosta Nejdl.

Kdo do Průběžné?

RAKOVNÍK (bed). Pavilon D v Mateřské škole Průběžná je volný a město ho nabízí k pronajmutí. Jedná se o dvě patra, dohromady asi o 250 metrů čtverečních. Podle vyjádření starosty Nejdla projevil zájem o pronájem pavilonu baseballový oddíl Red Crayfish, který by sem chtěl přesunout svoji doplňkovou činnost - stolní tenis. „Rada rozhodla, že zveřejní na úřední desce záměr o pronájmu objektu a může se přihlásit kdokoliv. Jednou už měla o pavilon zájem Rabasova galerie, která tam chtěla zřídit depozitář a ateliér,“ tlumočil rozhodnutí rady města Zdeněk Nejdl.

Zahrádkáři dostali výpověď

RAKOVNÍK (bed). Rada města Rakovníka naplnila rozhodnutí zastupitelstva a vypověděla minulý týden nájemní smlouvu Českému zahrádkářskému svazu v lokalitě Studánky. Výpovědní doba je roční s tím, že nabývá účinnosti dne 1. října 2003. „Výpověď je sice daná, ale podle mého názoru to nic neřeší, protože celý problém je složitější a v budoucnu se jím určitě ještě budeme muset zabývat,“ posteskl si rakovnický starosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Své názory na témata z aktuálního i minulých vydání můžete zasílat na adresu redakce nebo elektronické pošty:
raport@raport.cz


 Předchozí vydání:

Ročník 13
rok 2003
                 

č.1(7.1.2003)
č.2(14.1.2003)
č3(21.1.2003)
č.4(28.1.2003)
č.5(4.2.2003)
č.6(11.2.2003)
č.7(18.2.2003)
č.8(25.2.2003)
č.9(4.3.2003)

č.10(11.3.2003)
č.11(18.3.2003)
č,12(25.3.2003)
č.13(1.4.2003)
č.14(8.4.2003)
č.15(15.4.2003)
č.16(22.4.2003)
č.17(29.4.2003)

 

Ročník 12
rok 2002
__________

č.2(8.1.2002)
č.3(15.1.2002)
č.4(22.1.2002)
č.5(29.1.2002)
č.6(5.2.2002)
č.7(12.2.2002)
č.8(19.2.2002)
č.9(26.2.2002)
č.10(5.3.2002)
č.11(12.3.2002)
č.12(19.3.2002)
č.13(26.3.2002)

č.14(2.4.2002)
č.15(9.4.2002)
č.16(16.4.2002)
č.17(23.4.2002)
č.18(30.4.2002)
č.19(7.5.2002)
č.20(14.5.2002)
č.21(21.5.2002)
č.22(28.5.2002)
č.23(4.6.2002)
č.24(11.6.2002)
č.25(18.6.2002)
č.26(25.6.2002)
č.27(2.7.2002)
č.28(9.7.2002)
č.29(16.7.2002)
č.34(20.8.2002)
č.36(3.9.2002)
č.37(19.9.2002)
č.40(1.10.2002)
č.41(8.10.2002)
č.42(15.10.2002)
č.43(22.10.2002)
č.44(29.10.2002)
č.45(5.11.2002)
č.46(12.11.2002)
č.47(19.11.2002)
č.48(26.11.2002)
č.49(10.12.2002)

Starší vydání naleznete v archívu  RAPORTU

Ročník 10
rok 2000
__________

Ročník 9
Rok 1999

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB01439_.gif (2254 bytes)

Zajímavé informace z okresu Rakovník najdete i zde:

Oficiální server Rakovnicka
(http://www.rakovnik-info.cz)

WB01439_.gif (2254 bytes)

Vaše ohlasy a dotazy po stránce obsahové směřujte: e-mail: raport@raport.cz
Vaše ohlasy a dotazy po stránce internetového provedení směřujte: e-mail: tcomp@tcomp.cz

Příjem inzerce do tištěného vydání týdeníku Raport směřujte:
Týdeník RAPORT, Ottova 418, Rakovník, 269 01
Tel./fax: 313/512601

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x (rozlišení 800x600)
Design:
TComp, spol. s r.o., 1998