V tištěném vydání též najdete:
MNOHO DALŠÍHO

RAPORT logo
Internetové vydání spravuje firma TComp, spol. s r.o.,

( Základní informace o týdeníku )
( Představení redakce )
( Ceník inzerce v tištěném vydání )
( Objednávky inzerce )
(
Objednávka : Katalog služeb )
( Informace o reklamě )

--ROČNÍK 13  *  ČÍSLO 30

ÚTERÝ 28. ČERVENEC  2003

Internetové vydání--

[ Zpět na aktuální číslo ]

V internetovém vydání NAJDETE:

 

Desetiminutová smršť decimovala údolí Berounky

Kroupy jako ping – pongové míčky

R O Z T O K Y ,   V I Š Ň O V Á. Hrůzu budící vzpomínku na minulý srpen přinesla zhruba desetiminutová průtrž mračen s krupobitím, která se přehnala částí okresu v úterý 22. července krátce po půl čtvrté odpoledne. Smršť přišla nenadále a pohybovala se v poměrně úzkém pruhu. Na zasažených místech po sobě zanechala hotovou spoušť.

Tomáš Bednařík


V úterý 22. července se nad údolím Berounky „roztrhlo“ nebe. Roztocký hasič Milan Tryner ukazuje, jaké kroupy dopadaly na rozpálenou zem (snímek vlevo). Na pomoc odklízet následky krupobití a větrné smršti ze silnice k Rozvědčíku přijeli příslušníci 73. záchranné a výcvikové základny Rakovník se svojí těžkou technikou (snímek vpravo).

Foto Tomáš a Milan Bednaříkovi

 


 

Další stížnost - sousedství Lidlu rušeno nočním zásobováním

Hygienici zvažují měření hluku v Palackého

R A K O V N Í  K (ps). Jak jsme již informovali, obyvatelé Palackého ulice zaslali na městský úřad stížnost proti způsobu řešení vjezdu na Husovo náměstí. Přestože od odeslání dopisu uplynul již celý měsíc, zajímalo nás, co se v této záležitosti na radnici podniklo.

 


 

Na radnici zavládlo zděšení - Krajský finanční úřad začal prověřovat využití další dotace

STÁT KONTROLUJE VÝSTAVBU TĚLOCVIČNY

R A K O V N Í K. Město Rakovník se v poslední době těší nebývalé pozornosti kontrolních orgánů. Ještě než se radní stačili vzpamatovat z posledního verdiktu Finančního úřadu Rakovník, který odhalil nedostatky při rekonstrukci areálu SK a požaduje navrácení státní dotace ve výši 5,5 milionu, byla zahájena další hloubková kontrola. Provádí ji krajský finanční úřad a tématem je využití státní dotace při výstavbě tělocvičny 1. základní školy.

Pavel Sklenička

 


 

Na Pozor, hoří! přijelo šedesát dětí

S E N E C. Překvapením pro pořadatele hry Pozor, hoří!, jíž se mohly zúčastnit i děti, které nejsou mladými hasiči, byla účast soutěžících. V sobotu 19. července přijelo do Sence závodit dvanáct pětičlenných družstev. Zájem projevili předškoláci i dorost.

Markéta Polívková

 


Rakovnický autosalon

6. a 7. září 2003

Objednejte si včas své místo mezi vystavovateli!

Tel. 313 512 601

 

Volejbal odchází z haly do školy

R A K O V N Í K (ps). Sportovní hala TZ Rakovník přichází o významný zdroj příjmů. Její služby už nebudou se zahájením nové sezóny využívat volejbalisté VK Rakovník. Veškeré tréninky a zápasy, za které dosud platili TJ TZ zhruba 120 tisíc korun měsíčně, přesunou po dohodě s vedením školy do nové tělocvičny 1. ZŠ. Zde je pronájem vyjde zhruba na polovinu.

 


NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE Z OKRESU RAKOVNÍK NAJDETE JAKO KAŽDÝ TÝDEN
NA STRÁNKÁCH TÝDENÍKU RAPORT

 

 Naleznete v tištěném vydání

„Bramborová“ medaile z Věčného města

Studentka MOA Ludmila Porcalová obsadila na MS v grafických disciplinách 4. místo.

Čtěte na str. 2

 

Žádné velké prohry necítím

„Nejsem takový, abych se pral o svoje číslo,“ tvrdí starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Čtěte na str. 4

 

Pastelky jako zdroj obživy

Kopii jeho kresby má nad postelí i Tomáš Rosický aneb „narozeninové“ povídání s karikaturistou Milanem Kounovským.

Čtěte na str. 9

 Tiskovka

Nové stromy usychají

RAKOVNÍK (ps). Dosavadní způsob letošního léta se zdá býti poněkud nešťastným pro nově vysazenou městskou zeleň. Jak nám potvrdila vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Alena Škoudlínová, dosavadní horka a sucha budou mít zřejmě na svědomí celou řadu nových stromů. „Zeleň usychá, a i když určitá naděje na její vzpamatování tu v některých případech ještě je, škody budou i tak obrovské,“ popisuje Škoudlínová. Mezi stromy, které bude na podzim potřeba vysadit znovu, patří mimo jiné i nové javory a lípa u Chrámu sv. Bartoloměje.

Zastupitelstvo mezi ribstoly

RAKOVNÍK (ps). Kvůli závěrečnému účtu stavby tělocvičny při 1. ZŠ a vypořádání se s firmou Dřevostavby K+K se ve středu 6. srpna sejde městské zastupitelstvo přímo v nově vybudovaném zařízení.

Zasedání tak bude zahájeno už v 16,30 prohlídkou stavby. Poté se zastupitelé odeberou zpět do Wintrovy zasedací síně radnice a budou jednat o smluvní pokutě, vícepracích a celkové ceně díla. „Člen zastupitelstva Miloslav Kubínek navrhl, aby se jednání odehrálo přímo v tělocvičně, ale to by bylo technicky komplikované, proto jsme udělali kompromis a zasedání bude předcházet malá exkurze,“ vysvětluje místostarosta PaedDr. Luděk Štíbr. Stavba přitom ještě stále není zcela dokončená. Největším nedodělkem je dodatečně navržený spojovací krček, který nahradí stávající dřevěnou lávku nad schodištěm do Vladislavovy ulice. „Seznam nedodělků je stále poměrně obsáhlý, dokud nebudou odstraněny, nedojde ani k vlastnímu převzetí stavby,“ dodává Štíbr.

Náměstí ozdobí kašna

RAKOVNÍK (ps). Vedeni města uvítalo názor Michala Černíka z minulého vydání Raportu, který by střed náměstí doplnil o kašnu či jiné vodní dílo. „Podobný nápad už zazněl ve vedení města hned při našem nástupu do funkcí. Ale chceme věc velmi citlivě zvážit,“naznačuje Štíbr. Město již nechalo vypracovat studii na celkovou rekonstrukci náměstí. Měla by začít výměnou nevyhovující kanalizace, která se naštěstí nachází ve středovém nezpevněném pásu, takže nebude nutno rozkopat komunikace. Studie by měla zahrnovat i další etapu výsadby zeleně a systém jejího zavlažování s využitím zdrojů vody pod náměstím. Novou dominantou středu města by se mělo stát vodní dílo a také drobnější pítka. Pověření odborníci by měli navrhnout i estetičtější kabát pro tolik kritizovanou budku výběrčího a parčík okolo zvonice. Náklady celého díla o několika etapách půjdou zřejmě do desítek milionů, zahájit by se mělo už v příštím roce a dokončit v ještě tomto volebním období.

Rada kvůli staré poště

RAKOVNÍK (ps). Místostarosta Luděk Štíbr v době, kdy jeho kolegové Švácha a Nejdl čerpají dovolenou (starosta v Turecku, Švácha v Čechách), musel kvůli časové tísni svolat mimořádné zasedání rady. „Abychom splnili slib 2. ZŠ a prosvětlili učebnu zastíněnou výstavbou tělocvičny u 1. ZŠ, svolal jsem radní a předložil jim ke schválení výsledek výzvy více zájemcům a smlouvu o dílo se Stavebním podnikem. Ten vybourá do štítu otvory a osadí je dvěma špaletovými okny. Práce včetně opravy fasády budou stát 226 tisíc korun a musí být hotovy do 28. srpna, fasáda do 19. září,“ uvedl místostarosta,

Nezájem o zakázku

RAKOVNÍK (ps). Rada bude muset znovu oslovit firmy s nabídkou pro opravu sociálního zařízení v objektu sokolovny. Z oslovených pěti firem se tři omluvily pro nedostatek volných kapacit a jedna ze dvou přihlášených nesplnila kvalifikační předpoklady. Město proto vyzve další firmy. Na rekonstrukci sociálního zařízení a další akce v rámci areálu Sokolovny vyčlenilo město v rozpočtu 600 tisíc korun a dalších dvě stě tisíc získala TJ Lokomotiva formou dotace z ČSTV.

Popelnice se stěhují

RAKOVNÍK (ps). Stížnosti na zápach z popelnic, které byly pro vyvážení shromažďovány přímo pod okny domů uprostřed Prokopovy ulici, si vyžádaly drobné stavební úpravy. Stání bude vytvořeno na konci ulice směrem k viaduktu. V rámci prací byly pod svahem objeveny původní žulové obrubníky, které budou odkryty a vozovka se v tomto místě nepatrně rozšíří.
 Glosář

Vadí - nevadí

Zatímco výstavba bytů na Pražské a rekonstrukce areálu SK proběhly bez jakékoliv kritiky ze strany sdělovacích prostředků, v hodnocení přísným metrem finančního úřadu dopadly neslavně. Stát našel závady a chce vrátit dotace. Naproti tomu výstavba tělocvičny při 1. ZŠ je tiskem kritizována vlastně od samého počátku. Radní se proti kritice semkli do pevného šiku a společně se zastupitelstvem volají: NEVADÍ. Důležité je, že tělocvična stojí. Vše ostatní nestojí za řeč (viz dnešní rozhovor se starostou Nejdlem na str. 4).

Nyní je již týden výstavba tělocvičny, a především pak využití na ni přidělené státní dotace, přeměřována optikou finančních kontrolorů. Docela bychom představitelům města přáli, aby kontrola potvrdila, že kritické hlasy a celá mediální kampaň byla skutečně jen vyřizováním osobních účtů v projektantsko - stavebních kruzích, bez jakéhokoliv racionálního základu. V případě opačném by se totiž mohlo začít hovořit o vyvozování politické odpovědnosti.

Pavel Sklenička


Své názory na témata z aktuálního i minulých vydání můžete zasílat na adresu redakce nebo elektronické pošty:
raport@raport.cz


 Předchozí vydání:

Ročník 13
rok 2003
                 

č.1(7.1.2003)
č.2(14.1.2003)
č3(21.1.2003)
č.4(28.1.2003)
č.5(4.2.2003)
č.6(11.2.2003)
č.7(18.2.2003)
č.8(25.2.2003)
č.9(4.3.2003)

č.10(11.3.2003)
č.11(18.3.2003)
č,12(25.3.2003)
č.13(1.4.2003)
č.14(8.4.2003)
č.15(15.4.2003)
č.16(22.4.2003)
č.17(29.4.2003)
č.18(6.5.2003)
č.19(13.5.2003)
č.20(20.5.2003)
č.21(27.5.2003)
č.22(3.6.2003)
č.23(10.6.2003)
č.24(17.6.2003)
č.25(24.6.2003)
č.26(31.6.2003)
č.27(7.7.2003)
č.28(14.7.2003)
č.29(21.7.2003)

 

 

Ročník 12
rok 2002
__________

č.2(8.1.2002)
č.3(15.1.2002)
č.4(22.1.2002)
č.5(29.1.2002)
č.6(5.2.2002)
č.7(12.2.2002)
č.8(19.2.2002)
č.9(26.2.2002)
č.10(5.3.2002)
č.11(12.3.2002)
č.12(19.3.2002)
č.13(26.3.2002)

č.14(2.4.2002)
č.15(9.4.2002)
č.16(16.4.2002)
č.17(23.4.2002)
č.18(30.4.2002)
č.19(7.5.2002)
č.20(14.5.2002)
č.21(21.5.2002)
č.22(28.5.2002)
č.23(4.6.2002)
č.24(11.6.2002)
č.25(18.6.2002)
č.26(25.6.2002)
č.27(2.7.2002)
č.28(9.7.2002)
č.29(16.7.2002)
č.34(20.8.2002)
č.36(3.9.2002)
č.37(19.9.2002)
č.40(1.10.2002)
č.41(8.10.2002)
č.42(15.10.2002)
č.43(22.10.2002)
č.44(29.10.2002)
č.45(5.11.2002)
č.46(12.11.2002)
č.47(19.11.2002)
č.48(26.11.2002)
č.49(10.12.2002)

Starší vydání naleznete v archívu  RAPORTU

Ročník 10
rok 2000
__________

Ročník 9
Rok 1999

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB01439_.gif (2254 bytes)

Zajímavé informace z okresu Rakovník najdete i zde:

Oficiální server Rakovnicka
(http://www.rakovnik-info.cz)

WB01439_.gif (2254 bytes)

Vaše ohlasy a dotazy po stránce obsahové směřujte: e-mail: raport@raport.cz
Vaše ohlasy a dotazy po stránce internetového provedení směřujte: e-mail: tcomp@tcomp.cz

Příjem inzerce do tištěného vydání týdeníku Raport směřujte:
Týdeník RAPORT, Ottova 418, Rakovník, 269 01
Tel./fax: 313 512 601

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x (rozlišení 800x600)
Design:
TComp, spol. s r.o., 1998