V tištěném vydání též najdete:
MNOHO DALŠÍHO

RAPORT logo
Internetové vydání spravuje firma TComp, spol. s r.o.,

( Základní informace o týdeníku )
( Představení redakce )
( Ceník inzerce v tištěném vydání )
( Objednávky inzerce )
(
Objednávka : Katalog služeb )
( Informace o reklamě )

--ROČNÍK 13  *  ČÍSLO 19

ÚTERÝ 13. KVĚTEN  2003

Internetové vydání--

[ Zpět na aktuální číslo ]

V internetovém vydání NAJDETE:

 

Stánkařů stále víc, ale na řemeslech a souborech se letos šetřilo

Pět TISÍC lidí u Vysoké brány

R A K O V N Í K. Málokteré místo poskytuje tak panoramatický pohled na Rakovník jako Vysoká brána. Středa a čtvrtek přinesly turistům první letošní šanci na návštěvu jejích ochozů. Muzeum TGM v Rakovníku totiž již posedmé slavnostně zahajovalo turistickou sezónu.

Marek Bradáč

 


 

Zubaři stále jednají

R A K O V N Í K. Město Rakovník iniciovalo schůzku stomatologů působících na území okresu Rakovník, aby konečně došlo k vyřešení absence zubních pohotovostí, které od 1. dubna letošního roku nejsou v okrese zajišťovány.

Tomáš Bednařík

 


 

Maringotky hyzdí okolí potoka

R A K O V N Í K (bed). Třemi podněty bývalého zastupitele Jaromíra Tupého se zabývala rada města Rakovníka na svém posledním jednání. „Podněty jsou zajímavé a svědčí o tom, že ne všichni obyvatelé města jsou lhostejní k nešvarům, s nimiž se denně setkávají,“ komentoval Tupého iniciativu starosta Ing. Zdeněk Nejdl.

 


 

Rvačku anarchistů se skiny odneslo auto

R A K O V N Í K. Přes dvacet příznivců Národní aliance mělo v sobotu sraz v rakovnické restauraci Na Střelnici. Akce byla policii předem nahlášena, takže v ulicích a zejména v okolí vlakového nádraží a restaurace zajišťovali pořádek kladenští a rakovničtí policisté společně se středočeskou zásahovou jednotkou.

Markéta Polívková

 


 

Průjezdy na náměstí od srpna osiří

R A K O V N Í K. Nově vydaný tržní řád města Rakovníka vymezuje, kde všude a za jakých podmínek se smí uskutečňovat ve městě prodej zboží. Průjezdy domů na Husově náměstí mezi tato místa nepatří, a tak by prodejci měli prostory vyklidit nejpozději do 31. července. Jinak riskují několikatisícové pokuty.

Pavel Sklenička

 


 

Na obzoru nové parkovací plochy

R A K O V N Í K. Zdá se, že v dohledné době získá město Rakovník další parkovací plochy v blízkosti centra. Rada přijala usnesení o zřízení nového parkoviště nedaleko Vysoké brány a rekonstrukci parkovacích ploch za objektem Kulturního centra.

Tomáš Bednařík

 


 

Komplikace se západem

R A K O V N Í K (bed). Zřízení nové železniční zastávky Rakovník - západ se stále oddaluje. Minulý týden o ní opět jednala rada města. „Je třeba dořešit ještě řadu otázek, bez nichž  nemůže být vydáno stavební povolení,“ uvedl starosta Ing. Zdeněk Nejdl a hned tyto otázky konkretizoval. Je nutné smluvně ošetřit fakt, že investorem bude město, které bude stavět na pozemku Českých drah, dále to, kdo se bude o zastávku starat. „Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě předpokládá, že město by zajistilo vybudování zastávky a pak by ji dráze věnovalo. K tomu ale musí být souhlas zastupitelstva. Proto rada města doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu mezi městem Rakovník a správou Dopravní cesty Praha o budoucím převodu a správě železniční zastávky Rakovník – západ s tím, že tento úkol podléhá zákonu o obcích,“ dodal Nejdl. Návrh smlouvy předpokládá, že údržbu a úklid zastávky budou zajišťovat na své náklady České dráhy, popřípadě na základě dohody i se službami města.

 


 

Ubytovací kapacity chybějí

R A K O V N Í K (ps). Rakovníku chybějí ubytovací kapacity. Přesvědčilo se o tom vedení města, když během svátků hledalo ubytování pro své hosty z Istr, Slovenska a Dietzenbachu. Shodou okolností totiž probíhal

 


 

O městské policii ve čtvrtek

N O V É  S T R A Š E C Í (bed). Dne 25. dubna obdržel starosta města od vrchního strážníka Městské policie Nové Strašecí Petra Valeše požadovaný návrh nové koncepce činnosti této organizační složky města. Dokument byl předán k prostudování všem radním a ve čtvrtek 15. května rada rozhodne, jaká opatřená směrem k městské policii přijme. Na náš dotaz, jaký dojem na ně předložená koncepce učinila, vedoucí představitelé města odpověděli:

 

 


NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE Z OKRESU RAKOVNÍK NAJDETE JAKO KAŽDÝ TÝDEN
NA STRÁNKÁCH TÝDENÍKU RAPORT

 

 

 Glosář

Hospodáři, co neudrží korunu

Mám známého, který má hodně dětí a děcka stále větší nároky. Přicházejí pořád častěji s nejrůznějšími „zcela oprávněnými“ požadavky a taťka cáluje. Maká stále víc, po nocích i o víkendy, ale čím víc vydělá, tím více rozdá, takže pak nezbývá na další a mnohdy důležitější potřeby, jako je třeba oprava domu, auta a tak vůbec. Ale děcka vypadají spokojeně.

Trochu mi to připomíná grantovou a postgrantovou politiku současného vedení města. Peníze vyčleněné zastupitelstvem na granty rozdělili hravě. Ale nezvedená dítka, v podobě nejrůznějších spolků a organizací, by samozřejmě chtěla mnohem více. A tak se sáhlo do peněz, které hospodyně ušetřila jinde. A tu máte, děcka, na přilepšenou. Další původně odmítnutí křičeli a psali do novin, takže jim taky něco, ať je klid. Korunka ke korunce v kapitole výdajů tak postupně narůstá, a to máme začátek května. Přitom chodníků, silnic a městských nemovitostí, které by potřebovaly nutně opravit, stále přibývá. Mají prostě nevýhodu, že nemohou k volebním urnám, na rozdíl od všech ostatních „potřebných“.

Pavel Sklenička

Dvojí výběr

Řidiči, kteří vyjížděli z náměstí minulý týden během posledního zvonění maturantů středních škol, měli prostě smůlu. Jak tak stáli v koloně před budkou výběrčího, stali se snadnou kořistí studentů, kteří právě vycházeli na trestní výpravu napříč městem. Rozjařená mládež v maskách a kostýmech přitom vůbec nebrala v potaz městský ceník a vybírala údajně i za první půlhodinu parkování, která je jinak zcela zdarma. V jejich případě si však poplatníci, na rozdíl od poplatků vybraných městem, mohou být zcela jisti, že peníze nezmizí v útrobách aparátu městské administrativy, ale naopak budou zcela určitě využity na konkrétní a jasné cíle. Byť možná poněkud krátkodobé…

Pavel Sklenička

 


 

 Tiskovka

Tělocvična ve finále

RAKOVNÍK (ps). Tento týden, přesněji 15. května, má firma Dřevostavby K+K předat městu dokončenou přístavbu tělocvičny u 1. ZŠ. 20. května proběhne kolaudace. Následovat budou jednání o konečné ceně díla a případných sankcích za nedodržení termínu, který byl stanoven na 31. října 2002.

Průhon se dočkal

RAKOVNÍK (ps). Vůbec nejhorší komunikace ve městě se nachází v lokalitě Průhon. Město letos vyčlenilo na její opravu 3,5 milionu korun a v současné době zjišťuje, na kolik se vyšplhá skutečná cena díla ve výběrovém řízení. Opravit by se měly komunikace a z části vybudovat i kanalizační přípojky.

Botanická zaregistrována

RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník má další v pořadí druhý významný krajinný prvek. Stala se jím od 5. května, kdy byla potvrzena registrace, místní botanická zahrada, zřizovaná při Střední zemědělské škole. Dalším významným krajinným prvkem v katastru města je lokalita U Sv. Trojice.

S požerákem i boční hráz

RAKOVNÍK (ps). Kromě rekonstrukce vypouštěcího požeráku v hodnotě zhruba 700 tisíc korun si Tyršovo koupaliště vyžádalo i opravu boční hráze. Ta byla údajně poškozena při loňských povodních a propouštěla vodu. Tato část opravy v hodnotě kolem 300 tisíc korun bude hrazena jako plnění pojistné události. Správce koupaliště chtěl původně otevírat koupaliště do 8 dnů, nyní termín plánuje spíše až na konec května. „Záleží na firmě, jak rychle opravu zvládne, ale oprava se ukázala jako nezbytná. Při napouštění jsme ztráceli až 40 procent vody,“ vysvětluje jednatel ÚMK Milan Gašpárek.

Zásah do plánu Lubné

RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník hodlá iniciovat drobnou změnu připravovaného územního plánu obce Lubná. „Uvolnili jsme ornou půdu pro Procter and Gamble a Rako II, takže v našem územním plánu dochází ke změně, vznikne nová vlečka a přejezd. Obchvat tak asi 15 až 20 metry zasáhne také do katastru a tím pádem i do územního plánu Lubné, takže se pokusíme iniciovat určitou změnu i tam,“ vysvětluje starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Svazácká chata pod městem

SKRYJE (ps). Svoji první sezónu pod hlavičkou města Rakovníka zahájí za několik týdnů bývalé rekreační středisko OV SSM ve Skryjích. Provoz areálu, který město získalo bezplatně do užívání, nebude celoroční. Zatím se má využívat jen od května do října. Otevření bude předcházet oprava sociálního zařízení, na kterou město vyčlenilo v rozpočtu 350 tisíc korun. Areál bude mít svého správce, kterého město vybere z místních zájemců. Jediným provozním problémem tak zůstává kuchyň, která nevyhovuje současným hygienickým předpisům, a tak budou rekreanti odkázáni na jiný zdroj stravování. Vedení města zatím nepředpokládá, že by to rekonstrukce kuchyně v nejbližší době investovalo. „Zařízení je vhodné spíše pro dvoudenní až týdenní pobyty pro zhruba 50 osob. K dispozici je také pozemek pro stanování. Zájem zatím projevili skauti, ale chceme zařízení nabídnout i školám a dalším organizacím,“ vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Své názory na témata z aktuálního i minulých vydání můžete zasílat na adresu redakce nebo elektronické pošty:
raport@raport.cz


 Předchozí vydání:

Ročník 13
rok 2003
                 

č.1(7.1.2003)
č.2(14.1.2003)
č3(21.1.2003)
č.4(28.1.2003)
č.5(4.2.2003)
č.6(11.2.2003)
č.7(18.2.2003)
č.8(25.2.2003)
č.9(4.3.2003)

č.10(11.3.2003)
č.11(18.3.2003)
č,12(25.3.2003)
č.13(1.4.2003)
č.14(8.4.2003)
č.15(15.4.2003)
č.16(22.4.2003)
č.17(29.4.2003)
č.18(6.5.2003)

 

Ročník 12
rok 2002
__________

č.2(8.1.2002)
č.3(15.1.2002)
č.4(22.1.2002)
č.5(29.1.2002)
č.6(5.2.2002)
č.7(12.2.2002)
č.8(19.2.2002)
č.9(26.2.2002)
č.10(5.3.2002)
č.11(12.3.2002)
č.12(19.3.2002)
č.13(26.3.2002)

č.14(2.4.2002)
č.15(9.4.2002)
č.16(16.4.2002)
č.17(23.4.2002)
č.18(30.4.2002)
č.19(7.5.2002)
č.20(14.5.2002)
č.21(21.5.2002)
č.22(28.5.2002)
č.23(4.6.2002)
č.24(11.6.2002)
č.25(18.6.2002)
č.26(25.6.2002)
č.27(2.7.2002)
č.28(9.7.2002)
č.29(16.7.2002)
č.34(20.8.2002)
č.36(3.9.2002)
č.37(19.9.2002)
č.40(1.10.2002)
č.41(8.10.2002)
č.42(15.10.2002)
č.43(22.10.2002)
č.44(29.10.2002)
č.45(5.11.2002)
č.46(12.11.2002)
č.47(19.11.2002)
č.48(26.11.2002)
č.49(10.12.2002)

Starší vydání naleznete v archívu  RAPORTU

Ročník 10
rok 2000
__________

Ročník 9
Rok 1999

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB01439_.gif (2254 bytes)

Zajímavé informace z okresu Rakovník najdete i zde:

Oficiální server Rakovnicka
(http://www.rakovnik-info.cz)

WB01439_.gif (2254 bytes)

Vaše ohlasy a dotazy po stránce obsahové směřujte: e-mail: raport@raport.cz
Vaše ohlasy a dotazy po stránce internetového provedení směřujte: e-mail: tcomp@tcomp.cz

Příjem inzerce do tištěného vydání týdeníku Raport směřujte:
Týdeník RAPORT, Ottova 418, Rakovník, 269 01
Tel./fax: 313 512 601

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x (rozlišení 800x600)
Design:
TComp, spol. s r.o., 1998