Ročník 20
Číslo 22
03. 06. 2010

Foto V Rakovníku hlasovalo pro kandidáty do poslanecké sněmovny 8064 voličů. Nechyběl starosta Zdeněk Nejdl s manželkou Renatou. Ti vhodili své volební lístky do schránky ve volební místnosti v MŠ na bývalé YMCE krátce po 16. hodině.

 • Sunkovský skončil

  RAKOVNICKO. Varovný signál vyslali voliči směrem k politické reprezentaci země. Druhá nejnižší účast (62,60%) od roku 1989, citelné ztráty „velkých“ stran ČSSD, ODS a KSČM, nečekaná podpora novým stranám, zejména TOP 09 a Věcí veřejných, stejně jako „poprava“ tradičních parlamentních stran (KDU-ČSL a Strany zelených) svědčí o tom, že národ touží po změně. To dokazuje i rekordní počet žen, které se do poslanecké sněmovny dostaly (44).

 • Smír se nezdařil

  RAKOVNÍK. Pokus o mimosoudní vyřešení sporu mezi Janou Titzlovou a městem Rakovník se nezdařil. Ke smíru vyzval obě strany soudce Petr Bláha, který zahájil 11. května hlavní líčení. Úřednice odboru dopravy ale i v rámci mimosoudního vypořádání trvá na svých požadavcích uvedených v žalobě a vedení města je toho názoru, že kdyby jí vyhovělo, měla by mimosoudní dohoda pro město horší důsledky, než kdyby spor prohrálo.

 • Jirátko opět do ředitelny

  RAKOVNÍK. Radní města Rakovníka RNDr. Jan Jirátko se stane ředitelem 1. základní školy. Rozhodla o tom městská rada, jejímž je členem. Vzala přitom v potaz výsledek výběrového řízení, v němž Jirátko zvítězil nad dvěma dalšími uchazeči Milenou Mouchovou a Miroslavem Halló.

 • Na „pracák“ se nechystá

  JESENICE. Voliči rozhodli, že stávající poslanec parlamentu Petr Sunkovský z Jesenice (ČSSD) už v nové sněmovně nezasedne, přestože obdržel 826 preferenčních hlasů.

 • Málo služeb škodí hradu

  KŘIVOKLÁT. Odráží se nedostatek služeb v podhradí na návštěvnosti Křivoklátu? Otázku, kterou řešíme na str. 4, jsme položili i kastelánovi Luďku Frenclovi. Ten se domnívá, že ano.

 • V Rudské zatím 30 domů

  NOVÉ STRAŠECÍ. Dubnové zastupitelstvo města Nové Strašecí projednávalo mimo jiné i plánovací smlouvu na část lokality Rudská, která se týká rodinné zástavby.

 • Lesnický park vyhlášení nebrání

  KŘIVOKLÁTSKO. Od 13. května existuje na Křivoklátsku lesnický park (LP). Mnohý nezasvěcený by si mohl myslet, že od tohoto data skončily snahy o vyhlášení národního parku (NP). Je to ale mýlka, legislativní proces pokračuje dál. Lesnický park totiž nemá žádnou oporu v zákoně, proto nemůže rozběhlý proces nijak ohrozit.

 • Děti zaskočí, že krev vypadá jako pravá

  RAKOVNÍK. Vynikající účast měla letošní soutěž hlídek mladých zdravotníků. I přes omezení, že do každé kategorie může jedna škola zapsat jen jednu hlídku, se v DDM Rakovník sešlo osm družstev žáků z 1. stupně a šest starších družstev.

 • Megashow plná Lentilek

  RAKOVNÍK. Před týdnem jsme na stejném místě psali o úspěchu Lentilek na Mistrovství ČR v country tancích. Dnes se musíme o této taneční skupině zmínit opět, neboť si čtyři tituly mistrů nadělila ke svým patnáctým narozeninám. Ty oslavila v pátek 14. května v Tylově divadle hned dvěma zhruba dvouhodinovými bloky.

 • Most otevřou 7. 6.

  RAKOVNÍK (ps). Přestože most v Nádražní ulici nebyl zkolaudován v původně uvažovaném termínu, od 7. června začne stavba sloužit veřejnosti, i když zatím v režimu předčasného užívání. „V praxi to znamená, že od 7. června bude most otevřen pro automobilovou dopravu bez jakéhokoliv omezení a budou probíhat již pouze dokončovací práce na chodnících a terénních úpravách pod mostem. Do konce termínu předčasného užívání proběhne kolaudace stavby,“ vysvětlil tiskový mluvčí města Jan Polák.

  Dohlédne na Osvěťák

  RAKOVNÍK (ps). Technický dozor nad rekonstrukcí Domu osvěty zajistí pro město rakovnický odborník Karel Endyš, který ve výběrovém řízení nabídl z pěti uchazečů nejnižší cenu ve výši 315 tisíc Kč. „Dozor by měl být přítomen na staveništi nepřetržitě a průběžné sledovat aktuálnost projektové dokumentace včetně případných změn a dodatků, ověřovat prostavěnost dle rozpočtu stavby a podobně,“ vysvětluje tiskový mluvčí radnice Jan Polák. Připomínáme, že rekonstrukci Domu osvěty získala za 17 milionů 934 tisíc firma Kevos z Kožichovic, okres Třebíč. Smlouva o dílo nebyla doposud uzavřena, neboť ještě nevypršely lhůty pro podání námitek ze strany účastníků soutěže.

  Volby ve věznici

  ORÁČOV (ps). Parlamentních voleb se ve věznici Oráčov zúčastnilo celkem 123 vězňů z celkového počtu 581. Odsouzení měli možnost sledovat předvolební kampaň. Hlasování se uskutečnilo přímo v prostorách věznice za přítomnosti okrskové volební komise, která s sebou přinesla přenosnou volební schránku. Volební místnost byla zajištěna přímo ve věznici, vězni měli možnost volit při respektování zásady tajnosti hlasování. „Výsledky byly sčítány společně s obcí Oráčov, takže jak dopadly volby přímo ve věznici, říci nelze,“ vysvětlila tisková mluvčí Petra Gregová.

  Na povodně 50 tisíc

  NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Na základě rozhodnutí zastupitelstva poskytlo město Nové Strašecí padesát tisíc korun obci Prosenice, která se nachází v okrese Přerov a byla postižena povodněmi. Rozvodněná Bečva způsobila v obci škodu více jak čtyři miliony korun.

  Dva miliony od Rakony

  RAKOVNÍK (ps). Společnost Procter & Gamble Rakona darovala městu Rakovník dva miliony korun. Finanční příspěvek radnice použije na rekonstrukci ulice Gen. Kholla.

  Zase nižší cena

  RAKOVNÍK (ps). Jak jsme již uvedli, město získalo na rekonstrukci ulic v bývalém židovském městě z evropských fondů 17 milionů Kč a i s doplatkem tak mělo do lokality investovat 19 milionů Kč. Výběrové řízení nakonec cenu snížilo. Vítězná firma Strabag nabídla za vydláždění Vysoké a přilehlých ulic 15,6 milionu Kč. Součástí zakázky je i rekonstrukce sítí, nové lampy a další mobiliář.

  Lechnýřovna levnější

  RAKOVNÍK (ps). Také rekonstrukce poslední roubené stavby ve městě bude stát o 1,5 milionu méně, než se odhadovalo. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Pegi­san Plzeň s nabídkou 5,5 milionu Kč. Město má na rekonstrukci přislíbenou dotaci 6,1 milionu Kč z regionálního operačního programu EU. Částka bude poměrně krácena.

 • Konec demokratů?

  Dost bylo demokratů, ať už sociálních nebo občanských, a jejich čachrů! Ať žijí monarchové! Právě oni zřejmě v očích národa nejlépe ztělesňují představu o důvěryhodných osobnostech, co nekradou, protože to nemají zapotřebí. I takto lze číst mezi řádky volebních výsledků, kde kraluje kníže Schwarzenberg s absolutně nejvyšším počtem preferenčních hlasů. Na rozdíl od buldozera Paroubka, který se cestou na šrotiště politických dějin loučil patetickým sloganem o prohře obyčejných občanů, si myslím pravý opak. Obyčejní lidé naopak zvítězili, neboť se jim konečně podařilo „přečůrat“ politiky důmyslně zkonstruovaný systém, kdy se o trafikách v parlamentu nerozhodovalo ve volbách, nýbrž na stranických sekretariátech. A teď to zděšení: Vyvolení straníci na volitelných místech se díky masivnímu kroužkování stávají nevolitelnými a opačně. Čelo kandidátky přestává být zlatonosné a to nejlepší hledá volič až na samých chvostech kandidátních listin. Představte si ten cvrkot, až se stejný systém začne uplatňovat v rámci podzimních voleb do obecních a městských zastupitelstev. To budou veletoče!

  Pavel Sklenička

 • Umí si Křivoklát hýčkat tisíce turistů?

  Restaurace a penziony se snaží, obec sama neláká nikoho

  Str. 4

  Inzultoval Razím rozhodčího?

  „Určitě jsem nikoho neškrtil,“ tvrdí fotbalista

  Str. 7

  Od Brutusu mezi jazzovou elitu Evropy

  Kontrabasista Tomáš Liška po čtyřech letech v Rakovníku

  Str. 8

« Zpět