Bonus

Bonus je komerční barevná příloha týdeníku Raport. Vychází v celém nákladu novin (7000 kusů). Formou článků a fotografií se zde mohou prezentovat firmy z regionu i mimo něj. Příspěvky jsou připravovány redakcí týdeníku a autorizovány zadavateli. Ceny za článek začínají na částce 2000 korun. Bonus vychází nepravidelně jednou za měsíc a je velmi sledovanou přílohou.

Kontakt pro prezentaci v Bonusu:
Tel. 313 512 601, 603 849 348, raport@raport.cz

Přední strana

#

Zadní strana

#