Oba parky na stejném území Křivoklátska fungovat nemohou

Lesnický park vyhlášení nebrání

KŘIVOKLÁTSKO. Od 13. května existuje na Křivoklátsku lesnický park (LP). Mnohý nezasvěcený by si mohl myslet, že od tohoto data skončily snahy o vyhlášení národního parku (NP). Je to ale mýlka, legislativní proces pokračuje dál. Lesnický park totiž nemá žádnou oporu v zákoně, proto nemůže rozběhlý proces nijak ohrozit.

„Založení lesnického parku nic neznamená. Byl vytvořen záměrně proto, aby byla odpoutána pozornost od legislativního procesu vyhlašování národního parku, který se řídí zákonem. Lesnický park je pouze určitá deklarace správců lesa. Zaštiťuje ho Česká lesnická společnost, která je nevládní organizací, takže nemůže vzniku národního parku zabránit. Není pro nás konkurentem. Tak jak lesnický park vznikl, může i zaniknout,“ vysvětluje vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla.

V tuto chvíli je proces vyhlašování NP už jen pár kroků od cíle. Momentálně se k návrhu vyjadřují obce a vlastníci pozemků v 1. a 2. zónách. Na vyjádření mají tři měsíce, po nichž bude následovat dvouměsíční proces vypořádání stanovisek. Poté už půjde návrh do vlády a bude se s napětím očekávat, jak se k němu nová vláda postaví. „Kdybychom měli vycházet z politické situace v regionu, tak by návrh projít mohl. Vedení regionálních ČSSD a ODS se k národnímu parku staví kladně,“ říká Petr Hůla.

Odpůrci vzniku národního parku doufají, že tomu tak nebude. „Podle mého je nad tím velký otazník. A to nejen kvůli volbám a výměně politiků. Další národní park bude pro stát znamenat velké náklady navíc a ty si v době krize a zadluženosti nemůže dovolit. Možná právě finance budou tím, co definitivně rozhodne,“ říká Miroslav Pecha z České lesnické společnosti Křivoklát, který je hlavním iniciátorem lesnického parku.

Pokud NP Křivoklátsko přeci jen vznikne, není možné, aby na stejném území fungovaly oba parky. A to ne z důvodu, že by se obě strany jen těžko dohodly na spolupráci. „U NP přechází právo hospodaření v lesích pod správu národního parku, tedy pod rezort životního prostředí. Náš návrh péče se v některých věcech od návrhu péče v hospodářském lese dost výrazně liší. Máme jiný pohled na to, k čemu má hospodaření sloužit. U národního parku se o lesy pečuje s cílem nastolit přirozené procesy a vyvážení ekologické stability. Nicméně je velký prostor pro to, aby se v duchu lesnického parku pečovalo o ostatní území. Národní park bude obklopovat CHKO a v ní klidně lesnický park může být. Budeme jedině rádi, když zde Lesy ČR budou dělat to, co deklarují. Protože to se v lesích na Křivoklátsku moc neděje,“ říká Petr Hůla.

Tato cesta ale zřejmě reálná není. Lesníci totiž chtějí pečovat o stejné území jako ochranáři, nikoli o jeho okrajové části. „Jedním z hlavních poslání LP je propagace lesnictví, které je potřeba trochu zpopularizovat. Kdokoli po něm plive, aniž ví, o co se jedná a nezná smysl lesního hospodářství. Lesnictví má na Křivoklátsku dlouhou tradici a historii právě na území, kde by měl být vyhlášen NP, jen tam má lesnický park smysl,“ vysvětluje Miroslav Pecha. Lesnický park Křivoklátsko byl založen jako první v naší republice. Na spadnutí jsou ještě další dva. Jeden z nich chce vyhlásit brněnská lesnická fakulta ve svém školním podniku ve Křtinách na Moravě. Druhý se připravuje u Liberce.

Markéta Hartlová

« Zpět