Řádková inzerce

Řádkové inzeráty, vzpomínky a oznámení lze podávat osobně v redakci týdeníku Raport, Ottova 418, Rakovník, ve všední dny od 8 do 16 h (pátek do 15 h).

Uzávěrka řádkové inzerce: čtvrtek 14.00 hodin.

Občanská řádková inzerce Cena za řádek 40 Kč (včetně DPH).

Podnikatelská řádková inzerce Cena za řádek 50 Kč (včetně DPH).

Příplatek 30 Kč.

Účtujeme za zveřejnění fotografie, za zvýraznění inzerátu v rámečku (šedý nebo černý rastr), za shromažďování odpovědí zasílaných do redakce.

Online formulář

Inzeráty lze podávat i prostřednictvím této objednávky.

40 znaků na řádek
Za tečky a čárky vkládejte mezery, tel. čísla oddělujte po třech (např. 313 512 601).
počet znaků: 0
cena za text v Kč: 0
příplatek v Kč: 0
sleva v Kč: 0
cena za 1 inzerát v Kč: 0
celkem v Kč: 0
Kontaktní údaje

Tato část již nebude zveřejněna. Zkontrolujte, zda jste v poli „Text“ uvedli kontakt nebo klauzuli „adresa v redakci“.

Požadovaný formát: 12345
Požadovaný formát: 123456789