Jirátko opět do ředitelny

RAKOVNÍK. Radní města Rakovníka RNDr. Jan Jirátko se stane ředitelem 1. základní školy. Rozhodla o tom městská rada, jejímž je členem. Vzala přitom v potaz výsledek výběrového řízení, v němž Jirátko zvítězil nad dvěma dalšími uchazeči Milenou Mouchovou a Miroslavem Halló.

Jan Jirátko převezme řízení městské příspěvkové organizace od 1. srpna, poté co stávající ředitelka Věroslava Borská odejde do důchodu. Už v průběhu výběrového řízení se zřejmě přímo ze strany pracovníků školy vzedmula vlna nesouhlasu s osobou Jana Jirátka. Anonym oslovil i redakci týdeníku Raport, kam napsal, že takto známá osoba na popularitě školy rozhodně nepřidá. „Učitelé se domnívají, že by nemělo být v zájmu školy ani města, aby jmenovaný znovu dělal v Rakovníku ředitele,“ napsal neznámý autor. Pisatel tak připomenul Jirátkův incident z března 2007, kdy byl jakožto ředitel gymnázia Zikmunda Wintra natočen na studentském večírku při líbání se studentkou. Aféra ho nakonec stála místo ředitele a Jan Jirátko pak působil mimo okres. Nyní se vrací do Rakovníka a aféra je mu, byť anonymně, znovu připomínána. „Já si myslím, že už je to stará záležitost a bylo by asi kruté, kdyby měl za tuto věc trpět až do smrti. Navíc ten případ se stal na střední škole, tady se jedná o školu základní, to je úplně jiné prostředí, děti jsou tu ještě malé,“ uvedl na dotaz Raportu Zdeněk Nejdl. Městská rada o jmenování ředitele rozhodovala ve složení Nejdl, Švácha, Štíbr, Volf. Další tři členové (Jirková, Filip a Jirátko) byli omluveni.

Pavel Sklenička

« Zpět