OKKO

O. K.

Poděkování Věnce Karhánkové

Děkuji Věnce Karhánkové za péči, kterou věnovala všem účastníkům týdeního pobytu od Svazu zdravotně postižených v Srní. Mirka Míková, Rakovník

Poděkování

Děkuji všem zaměstnancům oddělení LDN Masarykovy nemocnice Rakovník pod vedením primářky Charvátové za vlídnost a péči, s jakou se starali o moji maminku Marii Čechovou v posledních měsících jejího života. Ještě jednou velké díky. Dagmar Šimáčková, Slabce

Přispějte do OKKA

Příspěvky do rubriky OKKO v maximálním rozsahu do 500 znaků zasílejte nejpozději do čtvrtka do 12.00 hodin e-mailem na adresu servis@raport.cz. Kromě jména, příjmení a místa bydliště připojte i tel. kontakt. V případě pochybností o totožnosti pisatele nebo i jiných nesrovnalostí si redakce vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit.

Pro případné ověření zdroje
Požadovaný formát: 123456789
Pouze tato část bude zveřejněna
Zbývá znaků.