OKKO

O. K.

Jiří Anderle a studenti z Gymnázia Zikmunda Wintra

Ti se v rakovnické Nové síni pod neformálním, ale zasvěceným vedením Mgr. Dalibora Blažka, seznamovali s posledními obrazy Jiřího Anderle. S bezprostředností sobě vlastní, nápaditostí, důvtipem a zaujatostí, která překvapila a potěšila. Myslím, že Jiří Anderle by jim možná naslouchal stejně jako já. Vyzařovala z nich přirozeně a neotřele svoboda myšlení. Vedle obrazů to byl pro mě nečekaný zážitek. Patří za něj velký dík panu Blažkovi a paní vyučující, jejíž jméno mi s prominutím uteklo. Heřman Chromý, Rakovník

Poděkování Pekařství u Špáňů

O. K. a poděkování Haně Špáňové za podporu akce Iva a její hosté. Po dobu několika let nám věnuje pecínky chleba na přivítání našich hostů. Tentokrát nás podpořila i dalšími výrobky z jejich pekařství. Jiřina Vecková za Centrum Amelie Rakovník

Poděkování záchranářům

Velké poděkování patří středočeským záchranářům, pánům Jedličkovi a Růžičkovi z Rakovníka, kteří přijeli v sobotu 18. listopadu do Malinové na námětové cvičení, kde předvedli základy první pomoci. Bylo to pro všechny velice přínosné. Poděkování patří také Zdravotnické záchranné službě za zprostředkování. Za SDH pátého okrsku Josef Pavlíček, starosta SDH Malinová

Poděkování Masarykově nemocnici

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice, kde jsem byla hospitalizována se žlučníkem, za skvělé vystupování, úsměv na tváři a ochotu sestřiček i lékařů. Děkuji a budu se s dobrým pocitem v lednu vracet na plánovanou operaci. Jana Kottová, Rakovník

Přispějte do OKKA

Příspěvky do rubriky OKKO v maximálním rozsahu do 500 znaků zasílejte nejpozději do čtvrtka do 12.00 hodin e-mailem na adresu servis@raport.cz. Kromě jména, příjmení a místa bydliště připojte i tel. kontakt. V případě pochybností o totožnosti pisatele nebo i jiných nesrovnalostí si redakce vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit.

Pro případné ověření zdroje
Požadovaný formát: 123456789
Pouze tato část bude zveřejněna
Zbývá znaků.