Ročník 15
Číslo 8
22. 02. 2005

fotoJanovský společenský sál v sobotu ovládly masky. Zdejší ochotnický soubor Madis uspořádal již pošestnácté Maškarní bál, který má ve vesnici značnou oblibu. o povedené masky nebyla nouze. Na snímku je zachycen arabský šejk, který hledal na bále ženy do svého harému, nakonec ale zakotvil ve společnosti gejši a Marfuši. Více se dočtete příště.

 • Místo Stružky bratr místostarosty

 • RAKOVNÍK. Až budete od 1. dubna volat na radnici Štíbrovi, budete si moci vybrat ze dvou křestních jmen a titulů. Kromě místostarosty PaedDr. Luďka Štíbra bude v telefonním seznamu radnice figurovat také Mgr. Bohumil Štíbr, jednapadesátiletý starší bratr místostarosty. a to ve funkci vedoucího odboru vnitřních věcí, kde nahradí do důchodu odcházejícího Mgr. Vlastimila Stružku

 • Dar pro nemocnici, nebo výpůjčka?

 • RAKOVNÍK (ps). Na posledním zasedání zastupitelstvo pověřilo radu, aby do návrhu rozpočtu začlenila finanční podporu pro rakovnickou nemocnici. Při projednávání v radě starosta nejprve navrhl peněžitý dar nemocnici ve výši Kč 2 000 000 Kč s tím, že v darovací smlouvě bude ošetřeno, na jaký účel dar použít. Nakonec byl ale schválen protinávrh Aleše Roučka, který doporučil zahrnout do rozpočtu města položku "účelový dar na investice" pro nemocnici s poliklinikou ve výši jednoho miliónu.

 • O druhého manažera svazku je zájem

 • RAKOVNÍK. Celkem 12 přihlášek přišlo ve stanoveném termínu do podatelny MěÚ Rakovník na místo druhého pracovníka kanceláře Svazku měst a obcí Rakovnicka. "Soudě podle toho, kdo přihlášky do podatelny přinášel, by se mohlo o druhou pozici v kanceláři svazku ucházet více žen než mužů. Obálky budou otevírány a přihlášky hodnoceny v 1. kole v týdnu od 21. 2. 2005. Věcně a formálně vyhovující přihlášky budou po posouzení předsedou svazku, předsedou kontrolní komise a manažerem předány výběrové komisi, která bude tvořena z členů rady, k provedení ústního jednání a definitivního výběru," uvedl manažer svazku Radomír Dvořák.

 • Za napadení lékaře dostal dva roky

 • RAKOVNÍK (bed/peg). Na dva roky nepodmíněně poslal v pátek Okresní soud v Rakovníku do vězení s ostrahou dvacetiletého Radka Komárka z Kladna, který vloni v srpnu napadl a zranil v kempu Višňová lékaře záchranné služby Pavla Rusého z Rakovníka.

 • 130 km silnic uklízí 5 až 7 lidí

 • RAKOVNÍK. Nedávno jsme přinesli informace o tom, jakými prostředky zajišťuje zimní údržbu město Nové Strašecí, dnes nabízíme srovnání s Rakovníkem. Zatímco v Novém Strašecí obnáší "rajón" technických služeb 22 km a k dispozici je 13 lidí, udržované komunikace v okresním městě měří 130 km a ÚMK úklid zajišťuje s pěti až osmi lidmi.

 • Nelegálně obýval zahradní chatku

 • RAKOVNICKO (peg). Pomozte policii v pátrání po padesátiletém Jaroslavu Zlechovci z Nového Strašecí. Muž je celostátně hledaný pro trestný čin porušování domovní svobody.

 • Příspěvky sociální a zdravotnické

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada plně akceptovala návrh sociální komise a schválila pro rok 2005 následující příspěvky: Pro svaz diabetiků 20 tisíc Kč (žádali 35), pro organizaci nevidomých a slabozrakých 25 tisíc (žádali 35 tisíc) a Domovu Ráček 50 tisíc (žádost o 50 tisíc). Svaz zdravotně postižených předložil celkem tři žádosti. Na činnost centra služeb získal 20 tisíc (žádal 43 tisíc), na rekondiční a rehabilitační pobyt kardiaků 10 tisíc (žádal 31 tisíc) a na rekondiční a rehabilitační pobyty ostatních členů 10 tisíc (žádost o 11 tisíc). Celkem bylo v sociální oblasti městem poskytnuto 210 tisíc Kč.

 • Ustlal si uprostřed karlovarky

 • KRUŠOVICE (peg). Horším místem, než které si pro noční odpočinek vybral alkoholem znavený řidič, už je snad jen dálnice. Sedmačtyřicetiletý muž z našeho okresu minulé pondělí večer popíjel v Řevničově. Před půlnocí se rozhodl vydat k domovu. Protože mířil do vedlejších Krušovic, myslel si, že pár kilometrů i v opilosti zvládne.

 • Chřipka se „rozjela“

 • RAKOVNÍK (bed). Vývoj akutních respiračních onemocnění neprodělal minulý týden v okrese Rakovník výraznějších změn. Dramatický nárůst však hygienici zaznamenali v případě onemocnění chřipkou, kde počet nemocných stoupl o 78,7 procenta. Vyplývá to z přehledu Krajské hygienické stanice - územního pracoviště Rakovník. Zatímco v předminulém týdnu registrovali hygienici 2071 nemocných v přepočtu na 100 000 obyvatel, stouplo toto číslo v 7. týdnu na 2107 / 100 tisíc.

 • Z Domu osvěty minigolfová aréna?

 • O projektu Václava Leitnera
 • Froněk mezi deseti nejlepšími firmami ČR

 • Podrobnosti o úspěchu rakovnické firmy
 • Máte 10 miliónů? Kupte si zámek

 • Dominanta Olešné v nabídce realitní kanceláře
 • Zapřeli bratra

 • Zhruba před měsícem si vedení rakovnické radnice na těchto stránkách libovalo, že za celý poločas volebního období nemělo žádné mediální skandály. "Ryjete do věcí, do kterých jste dříve neryli," řekl náš bývalý kolega Jan Švácha a myslel tím, že z nedostatku velkých témat nafukujeme malá. Takže vzhůru do další "bubliny":
 • Ještě nikdy v novodobé historii města se nestalo, aby kdokoliv z vedení radnice dopustil "instalaci" svého příbuzného do struktury úřadu. Ať pátrám v organizačních schématech radnice od roku 1989 sebepozorněji, žádné Češoky, Laňky, Mánky či Hrčkové mezi úředníky nevidno. Nepočítáme-li prázdninové brigády, kdy se to na úřadě hemží dětmi úředníků, je Mgr. Bohumil Štíbr prvním rodinným příslušníkem, který se dostává do funkce vedoucího odboru za vlády svého příbuzného. Je pravdou, že uspěl v řádně vypsaném výběrovém řízení. Ale jen jako jeden ze dvou. Otázkou je, zda by se nepřihlásilo více zájemců, kdyby úřad zveřejnil konkurs také v místním tisku. Mezi námi, kdo z běžných smrtelníků pravidelně pročítá úřední desku, že? Ovšem korunu všemu nasadil místostarosta Švácha, když nechtěl nové posile přitížit u zaměstnavatele, a tak na tiskovce nad balíkem zpráv jmenování místostarostova bratra taktně "přeskočil". No co si o tom má našinec myslet?
 • Zpomalovací pruhy

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Novostrašecká radnice není spokojená s tím, jakou rychlostí většina řidičů vjíždí do města směrem od Slovanky. Proto se radní dohodli, že nechají na okraji Strašecí při příjezdu z tohoto směru nainstalovat zpomalovací pruhy, podobné jako jsou např. před železničním přejezdem u Pavlova na Kladensku nebo u Hořesedel. "Ideální by bylo, kdybychom zde mohli zřídit světla s radarem, jako jsou třeba v Itálii. Pokud jeden řidič rychleji, než má, automaticky se rozsvítí červená. Bohužel je toto zařízení značně nákladné, a navíc ho u nás v Česku nikdo nevyrábí," vysvětlil záměr Novostrašeckých starosta města Jakub Kleindienst.
 • Pokuty exekutorovi

 • RAKOVNÍK (ps). Odbor dopravy městského úřadu projednával v loňském roce 676 tzv. věcí. Udělil při tom 536 pokut ve výši 2 193 300 Kč, z nichž však bylo zaplaceno jen 1 021 815 Kč. Dlužné částky budou vymáhány soudní cestou včetně exekucí majetku. Dále bylo uděleno 138 blokových pokut v celkové hodnotě 214 200 Kč.
 • Dar na kulturu a sport

 • RAKOVNÍK (ps). Společnost Lasselsberger, a.s., Plzeň věnovala městu peněžní dar 200 tisíc korun. Městská rada navrhuje začlenit peníze do výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu. Polovinu částky využít na kulturní akce s finančním podílem města a druhých 100 tisíc Kč na příspěvky v oblasti tělovýchovy.
 • Deficitní rozpočet

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada navrhuje zastupitelstvu pro rok 2005 deficitní rozpočet. Výdajová část je plánována ve výši 310 miliónů korun, kdežto příjmy jsou odhadovány na pouhých 275 miliónů korun. "Je to tím, že zbyla spousta peněz z roku 2004. Ušetřilo se přes 30 miliónů korun, které můžeme zapojit do rozpočtu letošního roku," vysvětluje místostarosta Jan Švácha. Celkový zůstatek je 35 miliónů, z toho však činí 5 miliónů nevyplacené sociální dávky, které budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Co se týče investic, rada navrhuje zastupitelstvu prostavět v letošním roce více jak 64 miliónů korun a 1,5 miliónu vynaložit na nové projekty. "Jen spoluúčast na dotovaných akcích spolkne 17 miliónů korun," uvedl místostarosta.
 • Odměny pro „komisaře“

 • RAKOVNÍK (ps). Po dvou letech hodlá město odměnit své externí spolupracovníky v komisích, kde dosud pomáhali radě bez nároku na honorář. Městská rada schválila odměny pro všechny členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ani zaměstnanci úřadu. Předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ani pracovníky úřadu, bude náležet peněžitá částka ve výši Kč 5 000 Kč ročně, členům komisí peněžitá částka ve výši maximálně 3 000 Kč ročně s tím, že konkrétní výši stanoví pro jednotlivé členy předseda komise podle odvedené práce. Městské zastupitelstvo v Rakovníku má jak známo čtyři poradní orgány. Pětičlenné kontrolní a finanční výbory a devítimístné kulturní a sportovní komise. s výjimkou sportovní komise, kterou vede Milan Sunkovský, jsou další tři orgány řízeny členy zastupitelstva.
 • Výzva policie

 • Žádáme všechny, kteří zakoupili informační brožuru s názvem Rakovník - královské město od společnosti Benpe Ústí nad Labem, kde výtěžek měl být určen Domovu Ráček, aby se přihlásili na tel. 974 880 336 nebo 974 880 340 (zázn.).
 • Činnost firmy na okrese Rakovník je v šetření SkPV-OHK PČR Rakovník. Děkujeme
« Zpět