O druhého manažera svazku
je zájem

RAKOVNÍK. Celkem 12 přihlášek přišlo ve stanoveném termínu do podatelny MěÚ Rakovník na místo druhého pracovníka kanceláře Svazku měst a obcí Rakovnicka. "Soudě podle toho, kdo přihlášky do podatelny přinášel, by se mohlo o druhou pozici v kanceláři svazku ucházet více žen než mužů. Obálky budou otevírány a přihlášky hodnoceny v 1. kole v týdnu od 21. 2. 2005. Věcně a formálně vyhovující přihlášky budou po posouzení předsedou svazku, předsedou kontrolní komise a manažerem předány výběrové komisi, která bude tvořena z členů rady, k provedení ústního jednání a definitivního výběru," uvedl manažer svazku Radomír Dvořák.

Rada svazku projednala také otázku zřízení druhého kancelářského místa. Členové rady se shodli, že k řešení otázky zajištění kancelářských prostor zaměstnanců svazku se přikročí, až bude znám konkrétní výsledek jednání o možném zapojení svazku do projektu Středočeského kraje nazvaného zkráceně Partnerství. Svazek by účastí v projektu jako partner prvního typu mohl získat finanční podporu na vznik pracovního místa takzvaného certifikovaného manažera, který by v regionu působil v oblasti přípravy koncepcí, strategií, studií a administrace a zpracování konkrétních projektů podávaných do evropských, národních a krajských dotačních programů.

"Svazek předběžně požádal o názor některé nestátní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, zda-li by měly zájem, aby jim zaměstnanec svazku na této pozici pomáhal v administraci a zpracování projektů, které by jim měly zajistit finanční prostředky na realizaci jejich záměrů," doplnil manažer Dvořák. Podle jeho slov by svazek spolupracoval nejen s městy, obcemi, mikroregiony a neziskovými organizacemi, ale měl by zájem podporovat i malé a střední podnikatele. Pokud by tedy kraj se svazkem uzavřel smlouvu o vzniku pozice certifikovaného manažera v regionu, získal by region významný potenciál, který v současné době musí především žadatelé o podporu z fondů Evropské unie hledat u komerčních subjektů, které ve většině případech sídlí nejen mimo region, ale i mimo území Středočeského kraje.

Tomáš Bednařík

« Zpět