Zastupitelstvo hodlá podpořit investice v NsP

Dar pro nemocnici,
nebo výpůjčka?

RAKOVNÍK (ps). Na posledním zasedání zastupitelstvo pověřilo radu, aby do návrhu rozpočtu začlenila finanční podporu pro rakovnickou nemocnici. Při projednávání v radě starosta nejprve navrhl peněžitý dar nemocnici ve výši Kč 2 000 000 Kč s tím, že v darovací smlouvě bude ošetřeno, na jaký účel dar použít. Nakonec byl ale schválen protinávrh Aleše Roučka, který doporučil zahrnout do rozpočtu města položku "účelový dar na investice" pro nemocnici s poliklinikou ve výši jednoho miliónu.

Pro tuto variantu hlasovali Švácha, Rouček, Bendlová a Michalička, zdrželi se Nejdl, Štíbr a Cír. Místostarosta Jan Švácha hodlá na zasedání zastupitelstva prosadit, aby byl dar změněn na výpůjčku. "Vložit do nemocnice peníze v době, kdy nevíme, komu v rámci případné transformace připadne, mi připadá nekoncepční. v konečném důsledku se totiž může stát, že město přispěje na nová lůžka, která však mohou být zřizovatelem kdykoliv odstěhována do jiného zařízení. Když by město pomohlo formou výpůjčky, můžeme mít nad majetkem lepší kontrolu," míní Švácha.

"Já se na rozdíl od pana místostarosty nebudu pouštět na tenký led, co je pro město koncepční a co nikoliv. Také bych byl nerad, aby se argumentace proti poskytnutí daru spojovala s případnou transformací nemocnice, která s tím nesouvisí," míní ředitel nemocnice Ing. Michal Stehlík. "Bohužel, nemocnici chybí investiční prostředky, a já mohu pouze posoudit, co je potřebné pro pacienty, což jsou občané města, a hledám různé cesty, jak tyto potřeby naplnit. z tohoto důvodu jsem požádal město o investiční dar a jsem rád, že zastupitelstvo na mou žádost reagovalo," uzavírá ředitel.

« Zpět