Ročník 20
Číslo 11
18. 03. 2010

Foto RAKOVNÍK. Stavba nového mostu v Nádražní ulici komplikuje dopravní situaci ve městě. V souvislosti s tím se více hovoří o potřebnosti obchvatu i o tom, zda výstavba nového mostu byla vzhledem ke stáří původního nezbytně nutná.

 • Černý dým přípustné tmavosti

  RAKOVNÍK. Lidé bydlící v blízkosti průmyslové prádelny a čistírny Triton stále častěji upozorňují na černý dým, který znečisťuje ovzduší v Rakovníku. Podle jejich výpovědí vychází z komína v areálu Tritonu několikrát za den. Česká inspekce životního prostředí však nepřipouští, že by stížnosti občanů mohly být oprávněné. Kontrolu v Tritonu prováděla 5. února a neshledala žádné porušení platné legislativy.

 • Střelba na kruháku

  RAKOVNÍK. Na kruhovém objezdu ve směru na Pavlíkov se v pátek v noci střílelo. Policisté tu okolo 2.50 hodin zadrželi dva muže podezřelé z drogové trestné činnosti. Při zásahu byl jeden z policistů zraněn.

 • Nejvíce nezaměstnaných ze Šamotky

  RAKOVNÍK. Míra nezaměstnanosti na Rakovnicku atakuje v těchto dnech 10 procentní hranici. „K 1. březnu dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese 9,98 %, což je i republikový průměr. Oproti ostatním okresům jsme na tom ale hůře v narůstající nezaměstnanosti,“ říká Markéta Pánková, zástupce ředitele úřadu práce.

 • Stížnosti na novou jídelnu

  RAKOVNÍK. Při druhé Občanské kavárně zazněla z úst zastupitele Středočeského kraje Luboše Dolečka kritika provozu nové školní jídelny v Rakovníku. Konkrétně uvedl, že se v poslední době zhoršila kvalita jídel, protože se údajně vaří z nekvalitních surovin. Také si stěžoval, že v některé dny se místo pro 700 strávníků vaří jen pro 580, tudíž se na některé z nich vůbec oběd nedostane.

 • Zdarma, ale s bariérou

  NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Rada města odsouhlasila, aby vstupné do NKC bylo pro invalidní občany a vozíčkáře zdarma. Zvýhodnění se týká všech akcí pořádaných městem. Bohužel vstup do sálu zdejšího kulturního centra komplikuje vozíčkářům několik schodů. Na bezbariérový vstup má sice město už poměrně dlouho připraven dílčí projekt, ale k jeho realizaci se zatím nechystá.

 • Muž se postřelil

  ŘEVNIČOV (peg). Nelegálně drženou zbraní se ve středu postřelil 48letý muž ve svém domě v Řevničově.

 • Policie na okrese už má plno

  RAKOVNÍK. Před dvěma až třemi lety se policie začala potýkat s velkým odlivem zkušených policistů. Na mnohých odděleních byly značné podstavy. V tuto chvíli už policie na Rakovnicku hlásí: Máme plno. Přispěla k tomu i hospodářská krize, díky níž byl o práci u policie zvýšený zájem. I v tuto dobu, kdy sice náborová kampaň skončila, ale nezaměstnanost stoupá, se stále hlásí další a další zájemci.

 • Lány na sochu čekaly 70 let

  LÁNY. Návštěvníky lánského Muzea T. G. M. od soboty 6. března vítá Masaryk na svém oblíbeném koni Hektorovi. Bronzová jezdecká socha prezidenta byla slavnostně odhalena u příležitosti oslav 160. výročí narození T. G. M a byla hlavním lákadlem oslav. Slavnostnímu aktu přihlížely stovky lidí.

 • Černý dým přípustné tmavosti

  RAKOVNÍK. Lidé bydlící v blízkosti průmyslové prádelny a čistírny Triton stále častěji upozorňují na černý dým, který znečisťuje ovzduší v Rakovníku. Podle jejich výpovědí vychází z komína v areálu Tritonu několikrát za den. Česká inspekce životního prostředí však nepřipouští, že by stížnosti občanů mohly být oprávněné. Kontrolu v Tritonu prováděla 5. února a neshledala žádné porušení platné legislativy.

 • Střelba na kruháku

  RAKOVNÍK. Na kruhovém objezdu ve směru na Pavlíkov se v pátek v noci střílelo. Policisté tu okolo 2.50 hodin zadrželi dva muže podezřelé z drogové trestné činnosti. Při zásahu byl jeden z policistů zraněn.

 • Nejvíce nezaměstnaných ze Šamotky

  RAKOVNÍK. Míra nezaměstnanosti na Rakovnicku atakuje v těchto dnech 10 procentní hranici. „K 1. březnu dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese 9,98 %, což je i republikový průměr. Oproti ostatním okresům jsme na tom ale hůře v narůstající nezaměstnanosti,“ říká Markéta Pánková, zástupce ředitele úřadu práce.

 • Stížnosti na novou jídelnu

  RAKOVNÍK. Při druhé Občanské kavárně zazněla z úst zastupitele Středočeského kraje Luboše Dolečka kritika provozu nové školní jídelny v Rakovníku. Konkrétně uvedl, že se v poslední době zhoršila kvalita jídel, protože se údajně vaří z nekvalitních surovin. Také si stěžoval, že v některé dny se místo pro 700 strávníků vaří jen pro 580, tudíž se na některé z nich vůbec oběd nedostane.

 • Zdarma, ale s bariérou

  NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Rada města odsouhlasila, aby vstupné do NKC bylo pro invalidní občany a vozíčkáře zdarma. Zvýhodnění se týká všech akcí pořádaných městem. Bohužel vstup do sálu zdejšího kulturního centra komplikuje vozíčkářům několik schodů. Na bezbariérový vstup má sice město už poměrně dlouho připraven dílčí projekt, ale k jeho realizaci se zatím nechystá.

 • Muž se postřelil

  ŘEVNIČOV (peg). Nelegálně drženou zbraní se ve středu postřelil 48letý muž ve svém domě v Řevničově.

 • Policie na okrese už má plno

  RAKOVNÍK. Před dvěma až třemi lety se policie začala potýkat s velkým odlivem zkušených policistů. Na mnohých odděleních byly značné podstavy. V tuto chvíli už policie na Rakovnicku hlásí: Máme plno. Přispěla k tomu i hospodářská krize, díky níž byl o práci u policie zvýšený zájem. I v tuto dobu, kdy sice náborová kampaň skončila, ale nezaměstnanost stoupá, se stále hlásí další a další zájemci.

 • Lány na sochu čekaly 70 let

  LÁNY. Návštěvníky lánského Muzea T. G. M. od soboty 6. března vítá Masaryk na svém oblíbeném koni Hektorovi. Bronzová jezdecká socha prezidenta byla slavnostně odhalena u příležitosti oslav 160. výročí narození T. G. M a byla hlavním lákadlem oslav. Slavnostnímu aktu přihlížely stovky lidí.

 • Tyláci kulisáci i kulišáci

  RAKOVNÍK. V čem chodíte doma? V plátěných šortkách? V trenýrkách? Leginách, teplácích, županu? Ani se nesvlékáte z džín či montérek? Částečně to šlo zjistit v sobotu večer v divadelním foyer. Rakovnický soubor Z davu svůj koncert pojal jako domácký, coby návrat po mimookresních štacích na domácí scénu. Své příznivce v předstihu vyzval k regulérnímu maškarnímu plesu.

 • RTS pod proudem

  RAKOVNÍK (ps). Situace v areálu bývalého TOSu se stabilizovala. V úterý 9. března tu proběhla avizovaná kontrola Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu. Zaměřila se na společnost PQS Energo, která je licencovaným distributorem elektrické energie v areálu. Kontrolní instituce neshledaly na postupu distributora nic protiprávního. Společnosti RTS bylo doporučeno, aby podala společnosti PQS Energo žádost o připojení a uzavřela navrhovaný smluvní vztah. K tomu došlo a v současné době je firma RTS opět pod proudem.

  Hlásí se 26, dvě místní

  RAKOVNÍK (ps). Celkem 26 firem se přihlásilo do výběrového řízení na rekonstrukci Domu osvěty. Mezi nabídkami se objevila i jména dvou rakovnických firem. Nabídkové ceny se pohybovaly v rozmezí od 17 do 31 milionů Kč. Komise se zatím zabývala věcnou správností nabídek a do konce března provede detailní rozbor cen a porovná nabídky mezi sebou. Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny. Z ní se také následně upraví i výše poskytnuté dotace, která byla předběžně schválena na 18,1 milionu Kč.

  Inflaci nezohlední

  NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Rada města rozhodla, že v roce 2010 neuplatní inflační doložku u nájemného v bytových domech. „Rozhodnutí padlo vzhledem k nízké míře inflace, která podle zjištění statistického úřadu činí jedno procento,“ upřesňuje starosta Pavel Vaic.

  Bubákov na škole

  NOVÉ STRAŠECÍ (lep). O umístění technického zařízení pro šíření internetu na budově ZŠ požádalo občanské sdružení bubákov.net. Město žádost schválilo. „Škola má zájem, aby tam zařízení bylo, protože i pro ni to bude výhodné. Měli jsme pouze jedinou podmínku, aby nebylo jakýmkoliv způsobem porušeno zateplení. Kdyby došlo k neodbornému zásahu, mohla by zaniknout záruka,“ dodal starosta Pavel Vaic.

 • Anna Vostřáková princeznou české pohádky

  Rakovník má vítězku republikové soutěže mluveného slova a improvizace Str. 4

  Lidé v Kosovu se ještě neodzbrojili

  Rakovnický velitel Martin Kavalír řídí celý 16. kontingent

  Str. 4

  Recept na dlouhověkost

  V domě seniorů v Kolešovicích žije sedm lidí nad 90 let

  Str. 9

« Zpět