Ročník 16
Číslo 18
02. 05. 2006

fotoNa levý břeh řeky Berounky ve Zbečně se v sobotu sjelo 145 dětí a zhruba 50 dospělých ze 13 sborů dobrovolných hasičů okresu Rakovník. Na start druhého ročníku Dětského požárního útoku se postavilo celkem 20 družstev. Mezi hasiči od 6 do 10 let zvítězil SDH Čistá před Lužnou a Lubnou. v kategorii starších žáků zvítězila Olešná před Čistou a Řevničovem. Ze smíšených družstev si vedli nejlépe žáci Rynholce, druhé skončily Kolešovice a třetí Zavidov. Na snímku Michaela Pavlíčková a Jakub Černoch z Lužné. Více v příštím vydání.

 • Problém s parkovištěm jen odložili

 • RAKOVNÍK. Spor kvůli uzavřenému parkovišti na Váze se dostal až na půdu městského zastupitelstva. Jak jsme již uvedli, majitel areálu JUDr. Lubomír Lippert žádá úřad o stavební povolení k oplocení areálu. Radní města Rakovníka, které je účastníkem řízení, však jeho žádost odmítli s tím, že jde podle vyhlášky o veřejné prostranství a na něj má být občanům umožněn volný přístup. Věc tak byla postoupena zastupitelstvu, které mělo projednat změnu vyhlášky a vyjmutí parkoviště ze seznamu veřejných prostranství.

 • Loupežné přepadení u Olešné

 • OLEŠNÁ. Zajisté předem připravené loupežné přepadení se událo v pondělí večer v lese v blízkosti Olešné. Zda bylo přepadení zaměřené přímo na dodávku vezoucí tabákové výrobky, nebo uvízla v nastražené pasti jen jako náhodná obět, není jisté. Policisté při pátrání po pachateli žádají o pomoc veřejnost.

 • Autobusové nádraží dokončeno

 • RAKOVNÍK. Minulý čtvrtek byla slavnostně uvedena do provozu vůbec první stavba v historii města Rakovníka financovaná z příspěvku Evropské unie. Na rekonstrukci autobusového nádraží získalo město Rakovník 17,6 miliónu korun ze Společného regionálního operačního programu. s pětimiliónovou spoluúčastí města vzniklo dílo v celkové hodnotě dvacet dva miliónů šest set tisíc korun. Někdejší ostuda okresního města byla nahrazena moderní stavbou, která patří k těm nejlepším vizitkám současného Rakovníka.

 • Ve Strašecí začal boj o studny

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Bezmála dvouhodinové jednání se na posledním zasedání zastupitelů semlelo kolem veřejných studen. Od začátku letošního roku přešly do majetku města a to se musí ze zákona postarat o jejich bezpečný provoz. v opačném případě by je město muselo zakonzervovat. To se nelíbí občanům, kteří studny používají ke kropení zahrádek.

 • Kdo má zájem na zlikvidování lip?

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Otázka, kdo má zájem na zničení lipové aleje na Šibeničním vrchu v Novém Strašecí, zůstává zatím nezodpovězena. Na začátku dubna zde bylo objeveno 18 navrtaných lip. Počínání neznámého pachatele směřovalo jednoznačně k zahubení vzrostlých padesátiletých stromů.

 • Kubínek našel chyby

 • RAKOVNÍK(ps). Kontrolní výbor pod vedením Miloslava Kubínka zkontroloval nájemní smlouvy, které město v minulosti uzavřelo se symbolickým nájemným nebo zcela bez nájmu. s nedostatky seznámil zastupitelstvo a hned navrhl nápravná opatření. Od vedení města se přesto pochvaly nedočkal. Porušil totiž zákonem stanovený postup.

 • Regulérní cyklostezka

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Vzrušené diskusi byl na poslední schůzi zastupitelů města podroben i záměr získat dotaci na dokončení cyklostezky vedoucí z Rakovníka do Nového Strašecí.

 • Hůlovi neprodají

 • RAKOVNÍK(ps). Zastupitelstvo se rozhodlo odstoupit od smlouvy na prodej domu čp. 6 na Pražské ulici.

 • Od PET láhví až po ledničku
  s kadibudkou

 • Čtyřicet dva dobrovolníků na lodích čistilo Berounku
 • Bonus

 • Průvodce světem obchodu a služeb
 • Na „Tyršáku“ vyroste
  olympijská vesnice

 • Rakovník bude 10. - 14. května hostit středoškolskou olympiádu
 • Přijede ministr Urban

 • RAKOVNÍK, NOVÉ STRAŠECÍ (km). v úterý 2. května navštíví v odpoledních hodinách ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban některé podniky na Rakovnicku. Během jeho návštěvy budou mít i drobní podnikatelé a živnostníci možnost vyjádřit své názory a podněty na besedě, která se uskuteční v restauraci Sport v Novém Strašecí od 17.00 hodin.
 • Město na povodně

 • RAKOVNÍK(ps). Zastupitelstvo města Rakovníka se rozhodlo uvolnit ze svého rozpočtu částku 25 tisíc korun a přispět tak obci Sázava, která patří ve středních Čechách k nejvíce poškozeným místům při letošních povodních. Starosta Zdeněk Nejdl navrhl, aby se město přidalo k výtěžku z nedávného humanitárního koncertu v letním kině, kde Milan Zimmermann a jeho přátelé vybrali 4500 Kč. Další peníze "přihodil" týdeník Raport, který se rozhodl věnovat 10 % ze vstupného z vyhlášení ankety Forte. Tento příspěvek činil 2300 Kč. Celkem tak poputuje na Sázavu 31800 Kč.
 • Půjčí církvi na střechu

 • RAKOVNÍK(ps). Církev Československá husitská se obrátila na město s žádostí o finační příspěvek na opravu střechy budovy Husova sboru. z původního požadavku 240 tisíc korun postupně slevili s tím, že žádají také diecézní radu o částku 100 tisíc korun. Zastupitelstvo města proto rozhodlo půjčit círvki peníze až do maximálnáí výše 150 tisíc korun, a to za obdobných podmínek, jaké platí pro půjčky z fondu rozvoje bydlení. To znaměná 3% úrok, splatnost 4 roky a zástava nemovitostí.
 • Šamotka zastavena

 • RAKOVNÍK(ps). Změna územního plánu v sídlišti Šamotka, kterou obyvatelé lokality požadovali v obavě, aby stávající zahrádky nebyly rozprodány zájemcům o bytovou výstavbu, byla zastupitelstvem definitivně zastavena. Město v místě provedlo průzkum aktuálních majetkoprávních vztahů a zjistilo, že ve většině případů je stávající územní plán v souladu se záměry vlastníků. Jinými slovy, většina parcel byla zakoupena pro potřeby zahrádek, jen výjimečně dojde k výstavbě domků. Stávající podoba územního plánu, kde je vyznačena Šamotka jako plocha pro bydlení, proto může zůstat zachována.
 • Sporné svodidlo

 • RAKOVNÍK(ps). Zprohýbané svodidlo na rohu Kuštovy ulice se stalo terčem diskusního vystoupení Václava Růžičky. Podle jeho slov je ostudou města, že se mu již několik měsíců nedaří opravit poškozené zařízení. Svodidlo již několik měsíců trčí ostrými hranami do vozovky i chodníku a ohrožuje zdraví chodců i řidičů. Na jeho slova reagoval starosta vysvětlením, že jde o krajskou komunikaci a městský chodník, přičemž není úplně jasné, komu patří svodidlo. "Podle poslední korespondence s krajem, to ale vypadá, že svodidlo bude naše. Poškozeno bylo při dopravní nehodě, proto by škoda měla být hrazena z pojistky," naznačil možné řešení starosta. Růžička ale trvá alespoň na demontáži. "Žádné svodidlo bude lepší než stávající stav," dodal člen zastupitelstva.
« Zpět