Ročník 16
Číslo 51
19. 12. 2006

fotoPásmo Nesem vám noviny sehrály Děti Křivoklátska během adventních programů na Hamousově statku ve Zbečně a na nádvoří hradu Křivoklátu. Biblický příběh o putování Josefa a jeho ženy Marie z Nazareta do Jeruzaléma a narození Ježíše ve chlévě v Betlémě, který připravila a nacvičila Dagmar Pavlíčková, přilákal velké množství diváků. Na snímku přinášejí koledníci k jesličkám dary pro Ježíška.

 • Opozice „oprášila“ obchvat

 • RAKOVNÍK. Při diskusi k rozpočtovému provizoriu města na rok 2007 se nové zastupitelstvo poprvé dostalo i k problematice obchvatu. Miloslav Kubínek (KSČM) se vrátil k myšlence Jiřího Ludačky (ČSSD). Ten už před časem navrhl, aby město každý rok vyčlenilo ze svého rozpočtu určitou částku v řádu miliónů korun a tou postupně střádalo na výstavbu obchvatu. Koalice nejprve takový návrh odmítla, v samém závěru jednání se však zastupitelé k otázce vrátili a vyžádali si od úřadu komplexní zprávu o stavu obchvatu a možnostech financování.

 • Chládek chtěl „hlavy“ za „Bořivojovku“

 • RAKOVNÍK. Teprve tento týden převzali městští úředníci od firmy Froněk rekonstruovanou Bořivojovu ulici. Oprava relativně krátké komunikace, započatá 17. srpna, se zkomplikovala při obnově inženýrských sítí. V současné době je opatřena jen základní vrstvou asfaltu s tím, že definitivní povrch dostane na jaře. Zakázka se stala na zasedání zastupitelstva nejožehavějším tématem a zejména zastupitel Marcel Chládek (ČSSD) trval na potrestání viníků.

 • Tesco do příštích Vánoc?

 • RAKOVNÍK. Vše nasvědčuje tomu, že už na příští Vánoce si obyvatelé regionu budou moci nakoupit v celkem šesti hypermarketech. Stávající nabídku velkoprodejen v Rakovníku totiž s největší pravděpodobností rozšíří řetězec Tesco.

 • Barmanku zmlátili a okradli

 • NOVÉ STRAŠECÍ (peg). Hrůzný zážitek přichystalo úterý šestatřicetileté barmance z Rakovnicka. Ženu v časných ranních hodinách v zaměstnání brutálně zmlátili tři muži, kteří přišli do baru loupit.

 • Pracovní úraz policie odložila

 • - Jak pokračuje vyšetřování smrtelného pracovního úrazu ze dne 21. září?

 • Kanalizace a voda pro Křivoklátsko

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Celkem dvanáct obcí z Křivoklátska a Novostrašecka uzavřelo smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí nazvaného Kanalizace a voda Křivoklátsko. Jeho cílem je realizovat za finanční podpory Evropské unie výstavbu vodovodního přivaděče z přehrady Klíčava do jednotlivých obcí a zároveň výstavbu kanalizačních řadů.

 • Maso se peklo v hořící dodávce

 • JESENICE (peg). K neplánovanému tepelnému zpracování masných výrobků došlo během přepravy přímo v pojízdné prodejně masa. Na vině byl zkrat na elektrické instalaci automobilu. Kabely uvnitř dodávky značky Renault zkratovaly v pátek kolem půl šesté večer, když prodejna projížděla nedaleko Jesenice. Požár se rozšířil tak rychle, že řidič stačil jen sám vyskočit, zboží ani pokladnu s penězi mu plameny zachránit neumožnily.

 • S Margitou nikdy nezpívají ani koledy

 • Rozhovor s Hanou Zagorovou o manželství dvou zpěváků, Superstar a vánočních zvycích
 • Recenze regionálních
  knižních titulů a CD

 • Jak redaktoři Raportu hodnotí letošní počiny okresních autorů?
 • Klidné vánoční svátky

 • Vám přeje redakce týdeníku Raport
 • Pozitivní jiskření

 • V nově zvoleném zastupitelstvu to jiskří. Nejvíce mezi starostou Zdeňkem Nejdlem (ODS) a lídrem ČSSD Marcelem Chládkem. Kdo ale na zastupitelstvu nebyl, neslyšel tón ani invektivy, jakými se pánové častovali, a neviděl, jak zarputile se na sebe tvářili, ze zápisu vyčte jen fakta. Vše nakonec vyústilo v závěry, které mají svoji logiku a smysl. Takže vážení, pokud vám nervové a kardiovaskulární systémy dovolí, jen tak dál a větší kapky. Jiskry totiž mohou být krom jiného i nositeli světla, a toho není v komunální politice nikdy dost.
 • Zastupitelstvo ve čtvrtek

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). První zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince 2006 ve Slavnostním sále Městského úřadu. Na programu je mj. volba výborů zastupitelstva města, rozpočtová opatření za období říjen a listopad 2006, prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy s obcí Lány, návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled do roku 2010 a další záležitosti. Jednání začíná v 18 hodin.
 • Městské linky se změní

 • RAKOVNÍK (ps). Společnost Anexia Rakovník se obrátila na město s návrhem, jak vylepšit integrovanou dopravu v Rakovníku a jeho okolí. "Přišli s nápadem nahradit stávající systém linek úplně novou koncepcí okruhů. Nová síť spojů by měla být zpracována odbornou firmou. Některé nevyužívané spoje by zanikly, jiné vznikly podle potřeb obyvatel. Cílem je zkvalitnit dopravu ve městě s omezením přestupů," vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl.
 • Průzkum potřeb

 • RAKOVNÍK (ps). K problematice dopravy se občané budou moci vyjádřit, podobně jako k dalším tématům, při chystaném průzkumu veřejného mínění, jenž město připravuje ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Rakovnicka a Masarykovou obchodní akademií. Tzv. Průzkum potřeb královského města Rakovníka provedou v terénu studenti MOA. Jejich cílem je oslovit minimálně 500 občanů města a získat od nich odpovědi na několik desítek dotazů. "Dotazník je určen zejména pro ty občany, kteří mají chuť se vyjádřit. Proto bude k dispozici i na internetových stránkách města. Výsledky budou použity jako podklady při tvorbě strategického plánu rozvoje města," uvedl starosta. Projekt je financován za podpory Středočeského kraje, který na sběr dat poskytl příspěvek 75 tisíc korun.
 • Kratší úřední časy

 • RAKOVNÍK (ps). Městský úřad upozorňuje na změny otevírací doby v podatelně a pokladně v období mezi svátky a po Novém roce. V pátek 22. prosince bude pokladna a podatelna otevřena jen od 8 do 12 hodin. V pátek 29. 12. bude pokladna zcela uzavřena stejně jako v úterý 2. 1. 2007.
 • Dar od Lasselsbergeru

 • RAKOVNÍK (ps). Společnost Lasselsberger poukázala městu Rakovník finanční dar ve výši 200 tisíc korun. Prostředky by měly být použity na podporu kultury, školství a sportu.
 • Zastupitelstvo ve čtvrtek

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). První zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince 2006 ve Slavnostním sále Městského úřadu. Na programu je m.j. volba výborů zastupitelstva města, rozpočtová opatření za období říjen a listopad 2006, prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy s obcí Lány, návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled do roku 2010 a další záležitosti. Jednání začíná v 18 hodin.
« Zpět