Ročník 15
Číslo 14
05. 04. 2005

Prezidenta Václava Klause s manželkou Livií přivítali v Krušovicích krušovickým pivem. Na snímku je prezidentský pár se starostkou Evou Hůlovou. fotofoto

 • Tesco zatím odmítá stavět

 • RAKOVNÍK. Výstavba dalšího marketu v Rakovníku se zřejmě oddálí, zkomplikuje, ne-li zcela zablokuje. Firma Magellan CZ, která za pozemek pro výstavbu nákupního centra nabídla městu 29 miliónů korun jako nejvyšší částku ze všech zájemců, nesložila ve stanoveném termínu (31. 3.) zálohu šest miliónů korun a nemohla tak ani podepsat s městem smlouvu o smlouvě budoucí. Podle usnesení zastupitelstva tak město od záměru ustupuje a o dalším postupu rozhodne zvláštní výbor nebo zastupitelstvo.

 • Prezidentský pár navštívil Krušovice

 • KRUŠOVICE. Na minulý čtvrtek se bude v Krušovicích ještě dlouho vzpomínat. Slavnost u příležitosti posvěcení nového obecního praporu a zvonu zdejšího pivovaru navštívil prezident Václav Klaus s manželkou Livií. Po plesech v Lánech a Novém Strašecí byla návštěva v Krušovicích třetí oficiální akcí na Rakovnicku, na níž prezidentský pár přijal pozvání.

 • Všichni primáři se hlásí

 • RAKOVNÍK. v minulém čísle jsme zveřejnili názory lékařů, kteří mají vážné výhrady ke stávajícímu vedení rakovnické nemocnice. Přestože se minulý pátek uskutečnila schůzka mezi vedením NsP a redakcí Raportu, ředitel Ing. Michal Stehlík a jeho náměstek MUDr. Tomáš Semerádt se shodli na tom, že až do ukončení konkursů na místa všech deseti primářů (do poloviny dubna) se nebudou k vzniklé situaci vyjadřovat.

 • VZP smlouvu s kardiologem neuzavře

 • RAKOVNÍK (ps). Ing. Josefa Pátka, ředitele Územního pracoviště VZP ČR, jsme požádali o vysvětlení, proč pojišťovna odmítá uzavřít smlouvu s kardiologickou ambulancí MUDr. Petra Kováře. k dotazu uvedl následující:

 • Quo vadis, rakovnická nemocnice?

 • Zcela náhodou jsem si přečetl několik článků v posledních číslech týdeníku Raport týkajících se rakovnické nemocnice. Protože už mám dost politického a morálního marasmu, který se pomalu stává běžnou společenskou normou, nemohu jinak, než reagovat.

 • U Plusu pomaleji

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí projednala podnět občanů, aby byla omezena rychlost na 60 až 70 km/hod. na silnici č. II/237 ve směru na Rakovník v úseku od křižovatky se silnicí č. II/606 až k odbočující polní cestě na Mackovu horu a ve směru od Rakovníka od vyústění ulice Dukelská ke křižovatce se silnicí č. II/606.

 • Jak jsem potkal papeže

 • Když jsem v roce 1993 pobýval v Římě, zavítal jsem také do Vatikánu. k mému nemilému překvapení nás před vchodem do baziliky sv. Petra zastavila pověstná vatikánská "švýcarská" garda a její velitel nám oznámil, že vstup bude povolen až za několik hodin, poté, co skončí audience poutníků u papeže Jana Pavla II.

 • Rada podpořila černý výlep

 • Kauza výlepových služeb v Rakovníku stále nebere konce. Staré plochy, které měly být do 15. března odstraněny, stojí dál na svých místech, jenže bývalý lepič, otráven likvidačním rozhodnutím městské rady, na truc nelepí. Slibované nové plochy také stále ne a ne vzniknout a čas letí a s ním přibývá akcí, o kterých se nikdo nedozvěděl.

 • Detailní pohled na XXIX. Wintrův Rakovník

 • "Divák se začíná vracet do hlediště na amatérské divadlo," míní hlavní pořadatelka přehlídky Alena Mutinská.
 • Bonus -příloha týdeníku Raport

 • Průvodce okresním světem obchodu a služeb.
 • Ostrostřelci napravili Lužnou

 • Fotoreportáž z velikonoční akce Sboru rakovnických ostrostřelců.
 • Market ve slepé uličce

 • Všem odpůrcům výstavby dalšího marketu na území města může na čas spadnout kámen ze srdce. Vše nasvědčuje tomu, že "market typu Tesco", jak zastupitelé definovali své přání, v Rakovníku hned tak nevznikne. Podle všech dostupných informací to vypadá, že anglický obchodní gigant stanovil strop pro cenu rakovnického pozemku na dvacet miliónů korun. Tolik shodně nabídly firmy Eslot a Qinn Invest, které již obě měly tu čest pro Tesco stavět. (Že by náhoda?) Jenže v nabídkovém řízení, kde se vzaly tu se vzaly, objevily se další dvě firmy Tescem dosud nepolíbené. Nabídly více, ale podle všeho cenu přepálily. Jedna z firem se teď snaží podmínky s Angličany nějak usmlouvat, ale pod časovým tlakem usnesení zastupitelstva to nestihla. Druhá třicetimiliónová nabídka je spojená se stavebním marketem Hornbach, jenže ten zastupitelé nechtějí. Pokud dodrží slovo a budou trvat na svém posledním usnesení, měli by záměr vypsat znovu a nejít přitom pod tržní cenu 30 miliónů. Bude-li trvat na svém i "market typu Tesco", mohl by být městský pozemek zachráněn pro příští generace.
 • FORTE

 • Anketa týdeníku RAPORT o nejpopulárnější zpěváky, zpěvačky a skupiny okresu Rakovník
 • za rok 2004.
 • Pátek 15. dubna 2005 20 hodin
 • Kulturní centrum Rakovník
 • Moderuje Pavel Anděl
 • Vstupné 100 Kč
 • Předprodej v pokladně KC
 • host večera:
 • GULO ČAR

 • Brněnská kapela hrající soul funkovou hudbu silně ovlivněnou cikánskou melodikou a harmonií. Texty písní vycházejí z tradiční romské poetiky a jsou také v romštině interpretovány. Gulo čar vystoupili mimo jiné i jako předkapela při loňském vystoupení Jamese Browna v Praze. Jsou držiteli ocenění České hudební akademie Anděl v oblasti world music za rok 2003.
 • Tajemník proti lupičům

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Město Nové Strašecí se připojilo k trestnímu řízení o náhradu škody, které je vedeno proti obviněným R. Kaňkovi a M. Binderovi, kteří se měli dopustit trestného činu vloupání do budovy MěÚ dne 1. března 2004. Obvinění svým činem způsobili městu škodu ve výši 85. 410 Kč.
 • Rada pověřila tajemníka JUDr. Jiřího Tláskala, aby město zastupoval a jednal jeho jménem ve věci náhrady škody i v případném občanskoprávním řízení, nebude-li o náhradě škody rozhodnuto v trestním řízení.
« Zpět