Ročník 14
Číslo 43
26. 10. 2004

fotoPáteční odpoledne zpříjemnilo občanům Rakovníka předvolební setkání s volební stranou s číslem 1,
kterou je Koalice pro Středočeský kraj.
K poslechu hrál slánský Old Timer Jazz Band,
na minipozoun jamoval i Renc mladší.

 • Kamiony znovu ničí Kuštovu

 • RAKOVNÍK. Sto dvacet devět obyvatel Kuštovy ulice vyjádřilo nespokojenost s dopravní zátěží místa svého bydliště a připojilo své podpisy pod stížnost k průjezdu kamionů. Upozorňují přitom na fakt, že nová silnice nebyla konstruována na tak vysoké zatížení a že vedení města před rekonstrukcí slibovalo odklonit dopravu přes obchvat.

 • Strážníci stáli za Pořádkem

 • RAKOVNÍK (ps). Napjaté vztahy mezi městskou policií a údržbou městských komunikací, které vyvrcholily střetem na stránkách týdeníku Raport, se staly tématem měsíční porady strážníků se starostou Zdeňkem Nejdlem.

 • Pivovar chce vlastní kotelnu

 • RAKOVNÍK. v minulém čísle jsme informovali o sporu mezi firmou Czech Brewery a Městem Rakovník. v článku mimo jiné zaznělo, že firma poslala na město stížnost adresovanou úřadu pro hospodářskou soutěž. Vedení radnice takové jednání nepovažuje za seriózní. Podle vyjádření pivovaru je však skutečnost trochu jiná.

 • Výměník zbourá armáda

 • RAKOVNÍK. Vyhořelý výměník v Palackého ulici byl černou můrou hned několika zastupitelstev. Náklady na jeho demolici byly po mnoho let odhadovány na půl milionu, a tak se volení zástupci snažili najít pro objekt jiné využití.

 • Ulice ponese jméno Vojty Kuchynky

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Zajímavá rozprava se rozproudila na posledním zasedání zastupitelstva města v Novém Strašecí poté, kdy probíhala diskuse o pojmenování nově vzniklé ulice v lokalitě Na Spravedlnosti. "Je třeba, aby i nově vznikající ulice měly svá jména a lidé v nich bydlící tudíž své adresy," uvedl starosta města Jakub Kleindienst a upozornil na to, že velké množství novostrašeckých lokalit má obecné pojmenování, které zahrnuje několik ulic. Na Spravedlnosti je toho příkladem.

 • Petice a antipetice

 • RAKOVNÍK (ps). o tom, že pravidelní návštěvníci Tyršova koupaliště v závěru sezóny iniciovali petiční akci proti dalšímu konání motorkářského srazu v areálu, jsme již psali. Úplnou novinkou je ale petiční akce, kterou sestavili naopak příznivci srazu. Zatímco proti dalšímu konání Rack Reydu na koupališti se postavilo 720 občanů, za jeho zachování se podepsalo ještě o 24 osoby více. Obě petice nyní čekají na posouzení radních a zastupitelů.

 • Pozemky prodány

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Hlavními body posledního jednání zastupitelstva města Nové Strašecí byl prodej nepotřebných pozemků soukromým žadatelům. v prvním případě šlo o rozšíření zahrádek nad Pecínovem, v jejichž sousedství byl volný pozemek, o nějž projevili zájem místní zahrádkáři. Zastupitelé souhlasili s tím, aby pozemky parc. č. 269/44 - 48 byly zájemcům prodány za cenu 150 Kč za metr čtvereční.

 • Ad Zájem má i Kaufland

 • Protože vedení radnice mylně informuje o některých skutečnostech, které se týkají OHK, rádi bychom veřejnost seznámili se skutečným stavem.

 • Místostarosta Hlína
  nepřítel obchodníků?!?

 • Jak udělat z místostarosty nepřítele Novostrašeckých obchodníků aneb těšme se s Hlínou na figurky, to je hlavní myšlenka článku pana Vlastimila Nováka otištěného v Raportu 19.10.2004. Pan dopisovatel Novák nás poučil o ekonomických faktorech a rozdílu při nákupu u "zahraničního obchodního potravinového řetězce podnikajícího v česku" a u "českého obchodníka". Pokud je autor kvalifikovaný ekonom, berme jeho údaje jako platná fakta.

 • Co chci, to si udělám

 • „Jestli budu mít milióny, to je mi jedno. Hlavně, že bude na benzín, abych dojel na koncert,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro náš list Superstar Julián Záhorovský.
 • Ženatí proti svobodným a dětem

 • Zahubí posvícenskou tradici nedostatek mladých hráčů?
 • Strašecí málem zrušila bomba z Lince

 • V rámci festivalu Kytara napříč žánry v Novém Strašecí zahráli Thomas Kleemaier a Marcuss Doneus.
 • Není silnice jako silnice

 • Dva zcela odlišné přístupy vedení města Rakovníka k podobnému problému lze vystopovat v případě ulic Havlíčkova a Kuštova. Obě vozovky byly v nedávné době krajským úřadem rekonstruovány nákladem mnoha miliónů korun. v případě Havlíčkovy ulice město až s býčí vytrvalostí bojuje proti překopání vozovky, o které usiluje kvůli přípojce plynu rakovnický pivovar.
 • O půl kilometru jihozápadněji mu likvidace stejně kvalitně opravené silnice až tolik nevadí. a přestože se místní občané bouří a volají po slibovaném zákazu vjezdu kamionů do Kuštovky, vedení radnice dělá, že neslyší, a tvrdí, že nejde o silnici města, tak ať si problém vyřeší kraj. Proč takové rozdíly v přístupu? Že by v případě Havlíčkovy ulice bylo přece jen něco pravdy na šprochu o hájení zájmů společnosti Tepelné zásobování, v níž je město Rakovník společníkem a která by ztrátou pivovarského klienta přišla o deset milionů korun ročně? Nebo, nedej bože, že by se starosta bál, aby mu nová kotelna s 18 metrovým komínem v areálu pivovaru nerušila spánek a vyhlídku z okna jeho činžovního bytu? Mezi námi: bydlí totiž čistě náhodou právě v Havlíčkově ulici, hned vedle pivovarské vrátnice.
 • Vlastníci přidají na rekonstrukce

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). v Rakovnickém sídlišti se připravuje rozsáhlá rekonstrukce chodníků, kterou zajistí Technické služby města Nové Strašecí. Podle slov místostarosty města Jaroslava Hlíny je akce finančně zajištěna z městských zdrojů a částečně i z peněz obyvatel lokality. "Proběhne nejen vlastní rekonstrukce chodníků, ale jednotlivá společenství vlastníků domů si zadala i další práce, jako třeba výstavbu okrasných zídek okolo popelnic, položení betonových desek k domům a další práce," vyjmenovává vedoucí odboru investic, územního plánování a místního hospodářství Petr Kovář. "Z tohoto důvodu se budou také na akci finančně spolupodílet," řekl Jaroslav Hlína. Investice si vyžádá částku zhruba 240 tisíc korun. z rozpočtu města na ní bylo uvolněno 174 tisíc, zbytek dofinancují společenství vlastníků. Podle Jaroslava Hlíny je to jedna z prvních vlaštovek, kdy se společenství vlastníků podílí na financování investiční akce společně s městem.
 • Průmyslové zóny komplexně

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí se zabývala problematikou městských průmyslových zón. Starosta Jakub Kleindienst informoval radní o stávajícím vývoji přípravy a záměru průmyslových zón ve městě a otevřel na toto téma diskusi, která trvala přibližně 40 minut. z ní vyplynulo, že otázka průmyslové zóny Severozápad si vyžádá s největší pravděpodobností nové komplexnější posouzení. Průmyslová zóna Severovýchod je postupně realizována výstavbou pro drobnější podnikatelskou činnost a současně s tím probíhá řešení její dopravní obslužnosti. Tento problém se radnici jeví v současné době jako prioritní.
 • Nebude plátcem DPH

 • RAKOVNÍK (ps). Městský úřad zareagoval na změnu zákona o dani z přidané hodnoty a již se zaregistroval jako plátce. "Přestože změny platí od 1. května, teprve nyní ministerstvo vydalo výklad. z něj vyplývá, že město Rakovník nebude muset být plátcem. Takže registraci zase zrušíme," popisuje anabázi starosta Zdeněk Nejdl. Město počítalo s tím, že bude muset odvádět daň z výnosu za separaci odpadů, svoz komunálních odpadů, poplatků za parkování a odtahování vozidel. Nic z toho však podle výkladu ministerstva nebude podléhat odvodu daně, s výjimkou odtahu, který město ve spolupráci s ÚMK bude muset vyřešit jiným způsobem.
 • Projekt za 650 tisíc

 • RAKOVNÍK (ps). Projektovou dokumentaci pro kompletní rekonstrukci starého židovského města (Vysoká, u Hluboké studny, v Brance, Grillova) zhotoví pro potřeby radnice ateliér A1 z Českých Budějovic. Celková cena díla je odhadována na 15 milionů korun, přičemž jen samotný projekt bude stát 648 tisíc.
 • Vedoucí odboru odchází

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Vedoucí odboru investic, územního plánování a místního hospodářství Petr Kovář požádal o ukončení pracovního poměru z rodinných důvodů. "Pan Kovář působí v této funkci právě jeden rok. Požádal nás o uvolnění k 31. říjnu a my jeho žádosti vyhověli," řekl starosta Kleindienst. Podle jeho slov není třeba hledat za odchodem dalšího vedoucího funkcionáře žádnou senzaci, neboť Petr Kovář se rozhodl odstěhovat za svými rodiči mimo Středočeský kraj. Na dotaz, kdo bude uvolněný post vedoucího odboru zastávat, starosta odpověděl, že po nějakou dobu to bude pověřený zástupce, který je do problematiky zasvěcený. Kdy přijde na pořad dne vypsání nového výběrového řízení, není ještě známo.
« Zpět