Ročník 16
Číslo 1
03. 01. 2006

fotoI letos se z prvního novorozence v novém roce v celém Středočeském kraji radovali v rakovnické nemocnici. Vojtěch Ohnemichl z Olešné přišel na svět 1. ledna ve 3.15 hodin. Na snímku s maminkou Danou Zelenkovou a prvními gratulanty z vedení nemocnice.

 • Tržnice vzplála od přímotopu

 • KOLEŠOV. Velice nešťastně vykročil do nového roku vietnamský obchodník provozující svoji živnost na jesenické křižovatce. Obrovský hangár, kde měl uskladněné zboží, zachvátil v neděli krátce před polednem červený kohout. Příčinou požáru byla zřejmě nezodpovědná manipulace s elektrickým topením.

 • Kamión nacouval do strážníků

 • RAKOVNÍK. Bez jednoho služebního vozu málem na poslední dny roku zůstala rakovnická městská policie. Do automobilu strážníků v úterý 27. prosince nacouval před Rakonou kamión. Policisté, kteří v tu chvíli seděli ve voze, neutrpěli žádné zranění. Poškození automobilu nakonec nebylo tak závažné, aby muselo být vyřazeno z provozu.

 • Také Rakovník ruší Evu

 • RAKOVNÍK, LUŽNÁ. Po Slabcích a Novém Strašecí končí projekt EVA (zkratka pro Elektronicky vlídnou administrativu) po třech letech i v Rakovníku. Stánek v podloubí kulturního centra, z něhož měli občané možnost vyřizovat vybranou administrativní agendu nebo se zdarma připojit na internet, bude v nejbližších dnech demontován.

 • Odmítli další trhy

 • RAKOVNÍK (ps). Na město se obrátil Ing. František Fiala z Kostelce nad Orlicí s nabídkou na pořádání dalších trhů na Husově náměstí. Na rozdíl od stávajícího provozovatele měl zájem o úterní trhy jednou měsíčně s prodejem ovoce, zeleniny, proutěného zboží, drogerie a oděvů.

 • Pomoc při vstupu do života

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Jednatelka občanského sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí Jarmila Dolejšková se obrátila na radu města s žádostí o odkoupení městského bytu č. 970/11 v domě čp. 970 v Křivoklátské ulici.

 • Vojta se narodil jako první v kraji

 • RAKOVNÍK. Pomalu tradicí se stává, že první miminko Středočeského kraje, se narodí v rakovnické nemocnici. Stejně jako vloni i tentokráte se z prvního novorozence v novém roce radoval Rakovník. Vojtěch Ohnemichl přišel na svět 1. ledna ve 3.15 hodin jako první Středočech. Po porodu vážil 4,15 kg a měřil 51 cm. Šťastnými rodiči jsou Dana Zelenková a Martin Ohnemichl z Olešné. Na malého Vojtu doma čekají dvě sestry.

 • Ad Mají ještě 90 dnů

 • Vzhledem k tomu, že článek "Mají ještě 90 dnů" z Raportu ze dne 28. 12. 2005 vyvolal plno dohadů, rozhodl jsem se na tento reagovat. Dle smlouvy o budoucích darovacích smlouvách uzavřených mezi námi a městem dne 7. 3. 2005 jsme se zavázali, že učiníme taková opatření, aby komunikace byly sjízdné a schůdné a vykazovaly znaky zpevněných povrchů ve smyslu výše uvedené smlouvy.

 • Energetické audity

 • RAKOVNÍK (ps). Jedno z nových nařízení ukládá obcím povinnost vypracovat na objekty ve svém vlastnictví tzv. energetické audity. Město Rakovník proto vypsalo již dvě zadávací řízení.

 • Na úřad i mailem

 • RAKOVNÍK (ps). Městské i obecní úřady se v současné době připravují na větší nápor nejrůznějších žádostí podaných prostřednictvím elektronické pošty s využitím tzv. elektronického certifikovaného podpisu.

 • Rok 2005 na stránkách Raportu

 • Rekapitulaci nejvýznamnějších událostí uplynulých dvanácti měsíců
 • Jesenicko poeticky

 • Unikátní knižní počin Vlastimila Řebce, Miroslava Mottla a Jiřího Měchury
 • Po dlouhé době nejvyrovnanější podzim

 • Hodnocení první části okresního přeboru 2. třídy
 • Memento pro nezávislé

 • Poslední loňské jednání městské rady zahájila radní Hana Bendlová prohlášením, že již v orgánech města nezastupuje ČSSD a je tudíž členkou rady jen sama za sebe. Splnila tak předvánoční vůli místní organizace ČSSD. Ta před svátky vyzvala tři ze čtyř členů zastupitelstva, aby buď odstoupili, nebo se nadále považovali na nezařazené. Důvodem bylo hlasování pro prodej pozemků pro výstavbu dalšího marketu na území města. Ten je podle názoru místní organizace ČSSD v přímém rozporu s volebním programem strany, konkrétně s proklamovanou podporou malého a středního podnikání.
 • Vzhledem k tomu, že podobná výzva byla ze strany ČSSD adresována též radnímu Aleši Roučkovi a zastupiteli Marku Pavlíkovi, nemá vládní strana v rakovnické městské radě už ani nohu a v zastupitelstvu zbyl ze čtyř "socdemáků" jen poslední mohykán Jiří Ludačka.
 • Co to pro voliče znamená? Inu hodně záleží, jak bude veřejnost hodnotit vrcholící volební období jako celek. Budou-li čtyři roky vnímány pozitivně, přijde ČSSD o možnost říci, že část vavřínů patří i jí, neboť měla v radě dva a v zastupitelstvu hned čtyři tahouny. v Markovi Pavlíkovi navíc ztrácí atraktivního kandidáta, který mohl oslovovat především mladší část voličské základny. v neposlední řadě si ČSSD tak trochu svazuje ruce pro sestavování příští kandidátky. Vzhledem k nepočetné členské základně může stěží uvažovat o naplnění jednadvaceti míst jen pravověrnými členy strany. a pokud hodlá stavět i na nezávislých osobnostech, může být "zametení" s trojicí nezbedníků pro budoucí kandidáty z řad nestraníků odstrašujícím příkladem.
 • Účast na veletrzích

 • RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník a svazek měst a obcí Rakovnicka nebudou chybět na dvou největších veletrzích cestovního ruchu. Brněnský Region Tour se uskuteční od 12. do 16. ledna a pražský Holiday World od 23. do 26. února. Chystány jsou společné expozice ve spolupráci s Bohemia Centralis, Královským pivovarem Krušovice, Železničním muzeem Lužná, městskou knihovnou a dalšími subjekty.
 • Uveďte datum narození

 • RAKOVNÍK (ps). Od prvního ledna platí mimo jiných zákonů a nařízení také pozměněný správní řád městského úřadu. Podle tajemníce Elišky Holkové klade vyšší nároky především na úřad a jeho pracovníky, ale změnu pocítí i občané. k nejvýznamnějším změnám patří povinnost uvádět v rámci jakéhokoliv podání kromě jména a adresy žadatele také datum narození. Pokud bude tento údaj chybět, úřad se musí zabývat odstraněním nedostatku a tím se prodlouží lhůta pro vyřízení.
 • Starosta cestoval

 • RAKOVNÍK (slv). Silvestrovského veselí se zúčastnil i starosta města Zdeněk Nejdl s chotí. Jak už bývá jeho dobrým zvykem, nezůstal na jednom místě, ale cestoval. "Začal jsme v KC, kde jsme si s manželkou s chutí zatančili. Před půlnocí jsme se odebrali směrem k Vysoké bráně na ohňostroj. Po jeho zhlédnutí a závěrečných tónech trumpety Pavla Kadlíka jsme zavítali do České chalupy popřát přátelům do Nového roku a pak jsme se vraceli do KC, kde se končilo ve tři hodiny ráno. Byl to velice příjemný večer," pochvaloval si starosta Nejdl.
 • Vrátil městský byt

 • RAKOVNÍK (ps). Nově rekonstruovaný byt v čp. 7 na Pražské ulici byl vítězem nabídkového řízení navrácen městu a rada proto rozhodla přidělit dalšímu zájemci v pořadí. "Vítězem byl pan Kučera, který nabídl nájemné 3 250 Kč. Pak ale od nabídky odstoupil a byt získá Klára Součková s nabídkou 3 099 Kč," popisuje starosta Zdeněk Nejdl.
 • Vánoční rekord

 • RAKOVNÍK (ps). v minulém čísle jsme přinesli zprávu, že rekordním týdnem roku 2005 z pohledu vybraných peněz za parkování na Husově náměstí byly dny od 12. do 17. prosince, kdy do městské kasy přiteklo 79 tisíc korun. Ovšem i tento rekord byl hned v týdnu následujícím pokořen. Za pouhé čtyři dny před vánočními svátky projelo závorou přes deset tisíc vozidel a jejich řidiči utratili za parkování přes 90 tisíc korun.
 • Dražší teplo

 • RAKOVNÍK (ps). Další zvýšení ceny tepla pro městské objekty ohlásila firma Tepelné zásobování od 1. ledna 2006. v souvislosti s plynem se zvedne cena jednoho gigajoulu z 434,29 na 462 Kč (bez DPH). Jedná se tak o navýšení o 6,4 %.
 • Osvítí přechody

 • RAKOVNÍK (ps). Město vypisuje výběrové řízení na nasvícení vytipovaných přechodů pro chodce. Bezpečnost by se tak měla zvýšit na přechodu v ulici Plzeňská pod viaduktem, v Čsl. Legií naproti domu osvěty, v Havlíčkově ulici před restaurací u Vrátných a Na Sekyře k městské knihovně. Cena za osvícení vzejde z výběrového řízení a neměla by přesáhnout částku 480 tisíc Kč, kterou má město na uvedenou zakázku ve svém rozpočtu. Vzhledem k tomu, že všechny zmiňované přechody se nacházejí na krajských komunikacích, požádá město o příspěvek také Středočeský kraj.
« Zpět