Ročník 14
Číslo 40
05. 10. 2004

fotoTŘTICE (slv). Při oslavách 120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Třtici se místní náves proměnila ve cvičiště. Po dopolední schůzi a průvodu obcí byly součástí programu i veliké manévry s ukázkou výcviku a přehlídkou techniky. Své umění předvedli nejprve mladí hasiči, kteří s chutí uhasili fiktivně zapálenou školu ve Mšeci. Za zvuku dechovky a před zraky několika stovek diváků předvedli zásah i profesionální jednotky z Rakovníka. Oslavy končily večerní zábavou se skupinou Exploze. Podrobnosti přineseme v příštím vydání.

 • Tesco v Rakovníku?

 • RAKOVNÍK. Na město se po několika letech obrátil další zájemce o výstavbu nákupního centra. Podobně jako před lety firma Indes se nyní uchází o městské pozemky vedle křižovatky ulic Luženská a Lišanská společnost Eslot.

 • Přepadli benzínku se samopalem

 • RYNHOLEC. Padesátiletý muž, který pracuje jako obsluha benzínové čerpací stanice u Jeřábu nedaleko Rynholce, na svoji noční službu z pátku na sobotu jen tak nezapomene. Před půlnocí ho přepadli dva ozbrojení a maskovaní pachatelé. Poté, co jim vydal peněženku s tržbou a mobilní telefony, ho v benzínce zamkli a utekli.

 • S Bakalářem zazvoní u každé hospody

 • RAKOVNÍK. Pokud se již nemůžete dočkat ochutnávky piva z nově otevřeného rakovnického pivovaru, tak vězte, že vaše trápení se pomalu chýlí ke konci. Po dvacátém říjnu by se pivo pod staronovým názvem Bakalář mělo postupně dostávat do hostinců a obchodů našeho okresu.

 • Biomasu mění v ekologické palivo

 • LÁNY, RYNHOLEC. v Rynholci, v areálu skládky Ekologie, se podařilo uvést do života zcela ojedinělý projekt. Linku na zpracování biomasy, jakou tu vyprojektovali a vyrobili, nenajdete totiž nikde jinde v České republice a stejně marně byste hledali i v celé Evropské unii. Malá slavnost, která se uskutečnila ve středu 29. září v dopoledních hodinách v rámci slavnostního uvedení do trvalého provozu, tak byla zcela na místě.

 • Tatran by převzali jen bezúplatně

 • RAKOVNÍK. Složitou existenční situací, ve které se ocitla TJ Tatran po té, co mateřská firma Lasselsberger ukončila její podporování, se již zabývala sportovní komise i vedení města.

 • Plus postaví do konce října

 • NOVÉ STRAŠECÍ (ps). Na kraji Nového Strašecí naproti benzínové čerpací stanici se staví ve velmi svižném tempu nákupní centrum Plus. Práce neustávají ani o víkendech a vše nasvědčuje tomu, že by stavba měla být dokončena ještě do konce října. Nás zajímalo, zda se vedení města neobává následných krachů místních živnostníků a tím i snížení daňové výtěžnosti.

 • Gynekologie v Mutějovicích

 • MUTĚJOVICE/KNĚŽEVES (slv). Rakovnická nemocnice rozšiřuje ordinaci ženské poradny ve zdravotním středisku v Mutějovicích. "Výhodou je, že ženy z Mutějovic a spádových obcí nebudou muset dojíždět do Rakovníka," řekl k dnešnímu otevření gynekologické ambulance ředitel rakovnické nemocnice Michal Stehlík. Každé úterý od 13 do 16 hodin se zde v ordinování budou střídat doktoři Tomáš Růžička s Ivo Marouškem. Dámy se mohou telefonicky objednat na čísle 313 575 164.

 • Arvato na Stochově nevadí

 • PRAHA (bed). o záměru firmy Arvato Services, která je součástí koncernu Bertelsmann, stavět nové haly na katastru města Stochova, když se jí nepodařilo získat pozemky ve Strašecí, jsme již informovali. Jednou z podmínek, aby mohl být tento záměr realizován, je posudek vlivu stavby na životní prostředí kraje.

 • Sešli se u Hradcova mlýna

 • Reportáž z chovatelského setkání
 • Mezi tisíci plavci přes Balaton

 • Petr Němeček přivedl na start i syna Viktora
 • Dechovková hitparáda v KC

 • Český rozhlas natáčel v Rakovníku soutěžní pořad
 • Občané proti hluku

 • RAKOVNÍK (ps). Na popud Iva Michaličky a Aleny Škoudlínové se městská rada zabývala problematikou hluku ve městě. Obě stížnosti směřovaly proti situaci na sídlišti Pod Nemocnicí. Podle Michaličky vychází zvýšená hlučnost z průmyslové zóny, Škoudlínová zase poukazuje na rušení hlukem z nákupního centra Lidl. Ten své okolí obtěžuje zejména při lisování odpadů, navážení zboží a provozem klimatizace. Městská rada pověřila starostu, aby požádal krajskou hygienickou stanici o měření.
 • Bílek se nevzdává

 • RAKOVNÍK (ps). Zahrádkář Václav Bílek již podruhé nabídl městu směnu pozemků. Konkrétně mu jde o tu část bývalých zahrádek, která zůstala v majetku města s tím, že v ní Miloš Cafourek zainvestuje úpravu zeleně. "Pan Bílek vlastní v sousedství 6 756 metrů a navrhl směnu. Městská rada takový záměr nedoporučila, a tak se vše přesune na jednání zastupitelstva," vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl.
 • Střípkova jako první

 • RAKOVNÍK (ps). Jako první ze seznamu plánovaných ulic na Zátiší přichází na řadu Střípkova. Zadávací řízení vyhrála firma Froněk, která za opravu 1 261 m2 nabídla cenu 1,5 miliónu korun. Ulice tak získá chodník ze zámkové dlažby s použitím stávajících obrubníků a nový asfaltový povrch.
 • Telecom zdržuje

 • NOVÉ STRAŠECÍ (ps). Dokončení rekonstrukce spodní části Komenského náměstí a ulice 28. října vázne kvůli Telecomu. Firma přislíbila, že do společního výkopu s Ravosem položí také optický kabel v celkové hodnotě 4,5 miliónu korun, a to ještě do termínu oslav 50 let gymnázia. To se však nepodařilo a výkop musel být provizorně zasypán. Také koordinační schůzka se 15. 9. pro neúčast Telecomu neuskutečnila, a tak vedení radnice odeslalo firmě dopis, ve kterém se ji snaží pobídnout ke splnění závazku.
 • Místo vitrín válce

 • NOVÉ STRAŠECÍ (ps). Stejná firma, která do Nového Strašecí dodala nové autobusové zastávky, nabídla městu také nový systém výlepových ploch. Město uvažuje o osmi až deseti speciálních válcích o průměru 1,2 metru a výšce 3 až 4 m. "Stávající plochy jsou ve velmi špatném stavu a nikdo se o ně nestará. s novými plochami bychom chtěli ošetřit i otázku organizovaného výlepu a zároveň přísněji postihovat i černý výlep. Dva případy jsme již řešili i v souvislosti s novými zastávkami. Lepiči, v jednom případě děti a ve druhém soukromá firma, se nám omluvili a přislíbili, že se to nebude opakovat," popisuje místostarosta Jaroslav Hlína.
 • „Trafačka“ na prodej

 • NOVÉ STRAŠECÍ (ps). Město nabídlo trafostanici bývalého závodu Hamiro Středočeské energetické, která bude moci zařízení dále využívat. Soudní znalec již stanovil cenu zařízení na 38,5 tisíce, městská rada proto doporučuje zastupitelstvu prodej za cenu 40 tisíc Kč.
 • Kastelánka Proti srsti

 • TV PRIMA (bed). Ve středu 29. září uvedla TV Prima ve svém pořadu Proti srsti kauzu dnes již bývalé kastelánky hradu Křivoklát Marie Šindelkové. Ve zhruba patnáctiminutové reportáži byl stručně zrekapitulován celý případ odvolání křivoklátské kastelánky z funkce. z reportáže vyplynulo, že se Marie Šindelková stala obětí zvůle úředníků Ministerstva kultury ČR za to, že veřejně upozornila na nedostatečnou péči tohoto resortu o památky. v pořadu kromě odvolané kastelánky vystoupili ze známých a okresu blízkých osobností ještě bývalý vedoucí Státních hradů Křivoklátska Ivan Kasalický a mluvčí OŘ Policie ČR René Černý. Důvody ministerstva se pokoušel vysvětlit náměstek ministra pro památkovou péči Jan Kaigl a ředitel NPÚ - územního odborného pracoviště v Praze Vojtěch Láska. v následné diskusi se obě strany snažily obhájit svá stanoviska.
« Zpět