Ročník 14
Číslo 38
21. 09. 2004

fotoŽeny z Kolešova rozdávaly při Křivoklátském panování nejen úsměvy, ale i chutné perníčky.

 • Automobilovou myčku postaví Kapoun

 • RAKOVNÍK. Zasedání městského zastupitelstva (13. září) předznamenávala řada ožehavých témat. Nejvíce času se věnovalo prodeji a směně městských pozemků, hlavní debaty se točily okolo prodeje pozemku na výstavbu bezdotykové myčky, změny územního plánu pro rozvoj firmy Croy, s. r. o., a v závěru i k rušení hlukem na Tyršově koupališti.

 • Roman nalezen oběšený

 • PUSTOVĚTY. Téměř dvouměsíční bezvýsledné pátrání po jednatřicetiletém Romanu Fenclovi z Pustovět nebylo zakončeno šťastně. v sobotu našel pohřešovaného nedaleko Kalubic zdejší občan oběšeného na stromě. Důvod svého činu v žádném dopise nevysvětlil.

 • Oheň s dvoumiliónovou škodou

 • OLEŠNÁ. Na vzdálenost několika kilometrů bylo v sobotu možné spatřit hustý černý dým, který stoupal nad Olešnou. Požár sušárny chmele a špýcharu v areálu neobydleného olešenského zámku si vyžádal škodu 2 milióny korun.

 • Kanál slouží vodákům, ale i záchranářům

 • ROZTOKY. Za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, radního kraje Viléma Žáka a celé řady hostí i místních občanů byla ve středu 15. září slavnostně otevřena na řece Berounce v Roztokách u Křivoklátu nová slalomová trať. Výstavba kanoistického kanálu si vyžádala částku ve výši 7,5 miliónu korun, z čehož 2 milióny tvořila dotace ze Středočeského krajského úřadu.

 • Rychtáři pokřtili hradní prapor

 • KŘIVOKLÁT. Na tři stovky zástupců 16 obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Rakovnicka se sešlo v neděli 19. září na Křivoklátě při akci nazvané Křivoklátské panování. Dalších několik stovek lidí slavnosti, při níž byl vysvěcen nový hradní prapor, přihlíželo.

 • Arvato Services na Stochov?

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Jako blesk z čistého nebe se rozšířila koncem minulého týdne na Novostrašecku informace, že firma Bertelsmann, konkrétně její divize Arvato Services, bude po neúspěšném pokusu investovat v průmyslové zóně Severozápad stavět na Stochově. Jak známo, koncern Bertelsmann chtěl postavit v Novém Strašecí sedm nových hal, ale jednání skončila na nedohodě o ceně pozemku, kdy ani jedna ze zainteresovaných stran neustoupila od svých požadavků.

 • Koupaliště je noční můrou

 • RAKOVNÍK. Vlnu vzedmutých názorů způsobil na schůzi zastupitelstva města příspěvek ředitele Rabasovy galerie Václava Zoubka. Netýkal se galerie, ale rušení nočního klidu při produkci kulturních akcí na Tyršově koupališti.

 • Zahájí změnu územního plánu

 • RAKOVNÍK. Vzrušená diskuse se na 14. zasedání městského zastupitelstva odehrála okolo žádosti firmy Croy s. r. o. na zahájení projednávání změny územní plánu. Známý prodejce užitkových vozů Mercedes-Benz Unimog chce na svých pozemcích ještě rozšířit svůj areál, ale naráží na nelibost řady občanů bydlících v okolí. Ti mají své zastánce i v řadách zastupitelstva.

 • Bezpečně do školy

 • PRAHA (bed). Se začátkem nového školního roku odstartovala ve Středočeském kraji celoregionální akce nazvaná Bezpečně do školy. Hejtman Petr Bendl oslovil všechny základní školy v kraji a jejich žáky s prosbou o vytipování nebezpečných míst na cestě do školy.

 • Úkolem strážců je uchránit přírodu
  i pro příští generace

 • Půlden v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko s vedoucím Strážní služby Lukášem Vápeníkem.
 • Ohlédnutí za rakovnicko - athénskou odyseou

 • Rakovnický radní Miloň Cír a jeho tři kamarádi navštívili Hry XXVIII. olympiády v Řecku.
 • K „vážnému“ Heroldovi přibyla
  lidovka, jazz i blues

 • O mimořádný hudební zážitek se postarali klavírista Emil Viklický a cimbalistka Zuzana Lapčíková.
 • Ve čtvrtek křest lávky

 • RAKOVNÍK (bed). Všechny lávky a mostky na cyklotrase Rakovník - Křivoklát, které byly poškozeny povodní roku 2002 se opět skví v nové kráse. "Nedávno byla dokončena lávka na této cyklotrase u Městečka. Je to první dílo, které bylo hrazeno z peněz Svazku měst a obcí Rakovnicka, jenž do ní investoval částku 30 tisíc korun," řekl předseda tohoto svazku Zdeněk Nejdl. Proto se vedoucí funkcionáři svazku dohodli, že lávku slavnostně pokřtí. Stane se tak ve čtvrtek 23. září v 16 hodin. "Na místo přijedeme samozřejmě na kolech. Vyrážíme z Rakovníka v 15 hodin, a tak, kdo se chce přidat, je vítán," zve na křest Zdeněk Nejdl.
 • Na „zimáku“ stejné ceny

 • RAKOVNÍK (bed). Rada města odsouhlasila návrh sazeb za pronajímání a zapůjčování areálu Zimního stadionu v Rakovníku, který jí předložila TJ HC Rakovník. "S výjimkou hodinového pronájmu ledové plochy, kde cena narostla oproti minulé sezóně z 1 200 na 1 250 Kč, zůstávají ostatní sazby v relacích, jako vloni," okomentoval předložený ceník rakovnický starosta Zdeněk Nejdl.
 • Rekultivace skládky Hlavačov

 • RAKOVNÍK (bed). Rakovničtí radní na svém posledním zasedání schválili zadání a podání nabídky k provedení přípravných, průzkumných a projektových prací pro budoucí stavbu rekultivace skládky Lužná - Hlavačov. Projekt bude předložen Středočeskému krajskému úřadu se žádostí o uvolnění finančních prostředků z rekultivačního fondu. s rekultivací skládky počítá město, podle slov starosty Zdeňka Nejdla, během příštího roku.
 • Vyhověli zahrádkářům

 • RAKOVNÍK (bed). Rakovničtí radní vyhověli žádosti ZO Českého svazu zahrádkářů Rakovník - Studánka o možnost pozdějšího vyklizení pozemkové parcely v lokalitě Studánka, která je v majetku města. Rada souhlasí s tím, aby zahrádkáři vyklidili pozemek nejpozději do 29. 10. 2004. Nebude-li v tomto termínu pozemek řádně předán, podá město žalobu na jeho vyklizení.
 • Tři senáty

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Tři senáty má v nynější podobě přestupková komise při Městském úřadu v Novém Strašecí. Rozhodla o tom rada města. Jelikož pod novostrašeckou přestupkovou komisi spadá v současné době kromě města také patnáct okolních obcí a je reálný předpoklad, že další ještě přibudou, rozhodlo se vedení města zefektivnit její práci. Proto rada města rozhodla, že přestupková komise bude mít tři senáty, které povedou starosta Jakub Kleindienst, tajemník úřadu JUDr. Jiří Tláskal a právník JUDr. Václav Mrnka. Na vyřešení každého přestupku měla komise dosud dvanáct měsíců, ale stávalo se, že složitější kauzy byly řešeny i déle a občané měli pocit, že se město přestupky nezabývá. To by mělo nyní odpadnout a agenda by se měla podstatně zrychlit.
 • Les v Jamce prokoukne

 • RAKOVNÍK (bed). Novou tvář dostane les v lokalitě Jamka. Rada města Rakovníka schválila vypracování projektu na zvýšení rekreační funkce v Jamce. Práce se ujala firma Ekoles - Projekt, s.r.o., Jablonec nad Nisou. "Projekt řeší kompletně úpravu výškové zeleně, mobiliáře v této lokalitě, jako jsou lavičky, odpadkové koše, vybavení dětského hřiště atd. Na základě projektu budeme žádat Středočeský krajský úřad o dotaci z fondu životního prostředí," uvedl starosta města Zdeněk Nejdl. Město se bude na realizaci projektu podílet 20%. Předpokládaný rozpočet na úpravu lesa je asi 800 tisíc korun.
« Zpět