Ročník 14
Číslo 9
02. 03. 2004

fotoRáček opět zvítězil! V sobotu se v budově Státního ústředního archivu Praha Chodovec konalo české kolo Videofestivalu S vámi nás baví svět, jehož spolupořadatelem je i rakovnický Domov Ráček. Letos do soutěže zaslal videoklip Ráčata a zabodoval s ním jak u divácké, tak u odborné poroty. Více na straně 2.foto

 • Hřiště ruší jako zámečnická dílna

 • RAKOVNÍK. Již čtvrtý rok zaměstnává soudy případ obyvatel z lokality Bezděkov, kteří se cítí být poškozováni hlukem vytvářeným na hřišti nad Střelnicí skateboardisty. Okresní soud již jednou rozhodl a uložil městu zdržet se hluku. Město se ale odvolalo a krajský soud vloni rozsudek okresního soudu zrušil. Aktéři sporu se tak sešli opět v Rakovníku.

 • Nehoda zastavila auta i vlaky

 • KRUPÁ. Dopravní nehoda dvou kamiónů zastavila minulý týden na několik hodin provoz na Karlovarce a na úseku železniční trati Lužná - Chomutov. Při havárii z nádrže jednoho nákladního vozidla vyteklo 400 litrů nafty.

 • V DUU zkušební provoz

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Vzhledem k tomu, že město Nové Strašecí od 1. února užívá kulturní dům DUO na základě kupní smlouvy uzavřené s ČLUZ, a. s., a poskytuje v něm služby třetím osobám, jako je pronájem sálu a vestibulu pro pořádání plesů, prodejních a jiných akcí, schválila rada města ceník těchto služeb.

 • KC může slevit o 30 procent

 • RAKOVNÍK (bed). Rada města schválila ceník nájemného v Kulturním centru Rakovník. "Oproti stávajícímu stavu se v podstatě nic nemění, pouze ředitel KC má možnost slevit až 30 % ze stanovené ceny. Dosud to bylo 40 procent," uvedl místostarosta Jan Švácha a ihned připojil vysvětlení.

 • Řešením je přechod pěti dětí

 • ROZTOKY. Jak jsme informovali v minulém čísle Raportu, řeší dvě sousední obce - Křivoklát a Roztoky - v současné době ožehavý problém, jak zajistit od září bezproblémový chod svých škol. Vrásky na čele starostů a ředitelek škol dělají nízké počty žáků.

 • Holičky se zachránily

 • RAKOVNÍK (bed). V minulém vydání týdeníku Raport jsme přinesli informaci o záměru městské rady vypovědět nájemní smlouvu s nájemci domu čp. 107 na Husově náměstí. To by zřejmě znamenalo zánik služeb v centru města. Během týdne, kdy se na nás obraceli občané ve snaze kadeřnice podpořit, nastal ve věci zásadní obrat a provozovna zůstane zachována.

 • Další petice proti parkovišti

 • RAKOVNÍK (bed). Další petice proti výstavbě parkoviště V Lukách dorazila minulý týden na rakovnickou radnici. Tentokrát protestovalo sdružení vlastníků bytů čp. 2157, kteří s vybudováním nového parkoviště na sídlišti důrazně nesouhlasí.

 • Přijel cirkus Sarassani,
  opět po roce mezi vámi

 • Na čisteckém masopustu zazářily skupinové masky. Kromě krtečka dorazili potulní cikáni, pionýři nebo Otík Rákosník.
 • S fotbalem skoro do finále
  universitních týmů

 • První český student FTVS na stáži v Kanadě je z Rakovníka a jmenuje se Roman Caban.
 • Naše recenze regionálních CD

 • Přinášíme další várku pohledů na hudební CD místních souborů.
 • I hřebíky za 39?

 • Nedávno jsme v Raportu psali o zániku prodejny galanterie na rohu Husově náměstí. Nahradila ji herna mimookresního podnikatele. Minulý týden přibyl do seznamu bývalých prodejen také butik Luve. Místo něj dnes září do Nádražní ulice nápis Vše za 39. Opět mimookresní daňový poplatník. Přiznám se, že ve středu města začínají přibývat prostory, jejichž smysl mi uniká (stejně jako státu a městu daně) a do kterých zřejmě nikdy nevkročím. Nevím totiž, co bych tam hledal. Patřím k těm zákazníkům, kteří nakupují, když něco potřebují. Když dojdou hřebíky, jdu do železářství. Pokud ztratím knoflík, zajdu do "švadlenky". Praskne-li žárovka, skočím do elektry. Ale opravdu nevím, co bych hledal v obchodě, kde mají vše za jedny peníze, nebo nedej bože ještě za míň. Ale vzhledem k tomu, jak se nám obchody tohoto typu v Rakovníku a po celé republice množí, nejsem asi úplně typický zákazník. Někoho možná může bavit navštěvovat podobná zařízení, přehrabovat se v cetkách, které nepotřebuje, a Hrabalovsky si říkat: "No nekupte to, když je to tak levný." Jen se trochu bojím, abychom za pár let měli kam skočit pro ty hřebíky.
 • Městský ples - ano, či ne?

 • V minulém hlasování jste se mohli vyjádřit k tomu, jestli chcete ponechat titul čestných občanů města komunistickým prezidentům Gottwaldovi a Zápotockému. Podle počtu zaslaných hlasů patrné, že vzdálená minulost vás až tak nezajímá, ale většina si přeje, aby bývalým pohlavárům bylo čestné občanství odňato.
 • Výsledky minulého hlasování:
 • Čestní občané - ano, či ne?
 • A co žhavá současnost? Vedení města se rozhodlo uvolnit ze svého rozpočtu 150 tisíc korun na uspořádání velkolepého reprezentačního plesu dne 13. března. I přes tuto finanční injekci bude stát lístek na ples 300 korun. Pokud souhlasíte s postupem města pošlete sms ve tvaru Ank ples ano, pokud nesouhlasíte, bude mít sms tvar Ank ples ne. Zprávy zasílejte na tel. číslo 604 607 567.
 • Otázka pro tento týden:
 • Souhlasíte s postupem vedení města uvolnit na městský ples 150 tisíc korun?
 • Odtahovka začíná

 • RAKOVNÍK (bed). Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s ÚMK, s.r.o., Rakovník o zajištění odstraňování vozidel, která tvoří překážku na komunikacích na území města Rakovníka. Dále schválila ceník služeb a ceník parkovného na odstavném parkovišti s účinností od 1. 3. 2004. Co tedy neukázněné řidiče čeká? Za první den parkování na odstavném parkovišti, které se bude nacházet na radničním dvoře u strážnice městské policie, zaplatí majitel odtaženého auta 120 Kč a za každý další 180 Kč. Cena za odtažení je 1 100 Kč bez daně. To však nebude ještě všechno. K oběma poplatkům samozřejmě přibude ještě pokuta od Městské policie. Platba za parkování bude příjmem města, za odtažení příjmem Údržby městských komunikací.
 • Místo brambor domky

 • RAKOVNÍK (bed). Pozemek mezi Průhonem a Jirkovem o výměře 4335 m2 pronajalo město znovu Václavu Bělkovi, který ho dosud využíval k pěstování brambor a pícnin. Jak se zdá, je to ale naposledy. "Rozhodli jsme se od příštího roku využít pozemek jinak. Odboru výstavby a investic Městského úřadu v Rakovníku jsme uložili zpracovat studii na využití této parcely na bytovou výstavbu," vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl a dodal, že si zde dovede představit zástavbu rodinných domků.
 • Nájemné podraží

 • RAKOVNÍK (bed). Nájemné za užívání bytů v Domě s pečovatelskou službou na Wintrově nám. čp. 1903 v Rakovníku podraží. Dosud bylo stanoveno na 16,42 Kč za metr čtverečný. "Pokud výši tohoto nájemného srovnáme s nájemným v Domě s pečovatelskou službou ve Vysoké ulici (47, 37 Kč/m2) nebo v sociálních bytech v ulici S.K. Neumanna (40 Kč/m2), vidíme na první pohled, že je výrazně nižší. Proto jsme se rozhodli ceny trošku srovnat a zvýšili nájemné na Wintrově náměstí na 35 Kč/m2. Tato částka se ale bude týkat až nově příchozích nájemníků," vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl a připomněl, že na čistém nájemném ze sociálních bytů získá město 600 tisíc korun. Tato částka zůstává plně v hospodaření Pečovatelské služby.
 • Paleček do školky

 • RAKOVNÍK (bed). Občanské sdružení Paleček bylo jediným zájemcem o pronájem části nebytového prostoru čp. 2533 - Mateřská škola Vinohrady. Rada města rozhodla požadované prostory občanskému sdružení pronajmout za symbolickou částku 1 Kč za rok. Do nájemného nejsou zahrnuty provozní náklady, spojené s provozem objektu. Ty bude samozřejmě hradit nájemce.
« Zpět