V tištěném vydání též najdete:
MNOHO DALŠÍHO

RAPORT logo
Internetové vydání spravuje firma TComp, spol. s r.o.,

( Základní informace o týdeníku )
( Představení redakce )
( Ceník inzerce v tištěném vydání )
( Objednávky inzerce )
(
Objednávka : Katalog služeb )
( Informace o reklamě )

--ROČNÍK 13  *  ČÍSLO 21

ÚTERÝ 27. KVĚTEN  2003

Internetové vydání--

[ Zpět na aktuální číslo ]

V internetovém vydání NAJDETE:

 
Své poděkování za potlesk přítomným divákům pronesl spisovatel Ludvík Vaculík do džbánu darovaného starostou Jakubem Kleindienstem. Páteční otvírání Galerie Zadní schodiště v Novém Strašecí probíhalo v žertovném i vážném tónu a sneslo opravdu jen ty nejlepší kritiky. Radní předávali glejty čtyřiasedmdesáti územním majitelům schodů, příchozí viděli unikátní výstavu koláží Jiřího Koláře zapůjčenou na čtyři hodiny Madlou Vaculíkovou. A protože toho bylo hodně, ostatní prozradíme až v příštím Raportu.          

  Foto Sláva Vaic

 


 

Již třetí století opouští Rakovník keramické výrobky

Keramické obklady a umění v symbióze

R A K O V N Í K. Uplynulý víkend patřil rakovnickým keramikům. Muzeum TGM propůjčilo své prostory rozsáhlé expozici, která je průřezem stodvacetileté tvorby podniku Rako. V sobotu přivítala výstava bývalé a současné zaměstnance, neděle pak početnou obec výtvarníků, jejichž umění je s rakovnickou šamotkou spojeno.

Sláva Vaic

 


 

Kolegové a stavební odborníci odsuzují jednání Ing. arch. Aleše Roučka

Tělocvična nápadně připomíná skicu radního

R A K O V N Í K. Výstavba tělocvičny při 1. základní škole dospěla do finále. Není divu. Je totiž konec května, přestože nabídka vítězné firmy pro výběrové řízení hovořila o datu 31. října 2002. Termín dokončení a změna charakteru stavby však nejsou zdaleka jedinými problémy, které od samého počátku tělocvičnu pronásledují. Daleko závažnější věci se odehrávají v zákulisí.

Pavel Sklenička

 


 

Náměstí bez dalších kolapsů

R A K O V N Í K (ps). Dopravní kolaps, kterého jsme byli svědky minulé pondělí na Husově náměstí, se už v dalších dnech neopakoval. Došlo tak na slovo jednatele ÚMK Milana Gašpárka, který uklidňující vývoj předpověděl. Lidé byli podle jeho slov v kritickém dnu zaskočeni nově zavedeným vybíráním pětikoruny za první půl hodinu parkování, snažili se protestovat nebo smlouvat s výběrčí, a tak se začaly vytvářet fronty. Hned v úterý se situace stabilizovala. Zatímco v pondělí, kdy se o pětikorunovém poplatku ještě nevědělo, skončilo v městské pokladně 11885 korun za 1631 zpoplatněných vozidel, v úterý už jen 6875 korun za 1366 aut, ve středu 7380 korun od 1529 řidičů a ve čtvrtek, kdy se konaly trhy, 9685 Kč za 1536 vozů. Uvedená čísla signalizují oproti minulému týdnu, kdy byla první půlhodina zdarma, pokles přijíždějících vozidel o zhruba sto až dvě stě vozů, a nárůst vybraných částek o dva až tři tisíce denně.

 


 

Kraj požádal o peníze EU

P R A H A  (bed). Středočeský kraj zaslal Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o dotaci z peněz EU z Fondu solidarity na pomoc postiženým loňskými povodněmi. Kraj požádal v první vlně o 83 058 006 Kč, které pokryjí žádosti 43 obcí. Na záchranné a likvidační práce připadne z této částky 29 055 812 Kč a na nouzovou obnovu majetku 54 002 194 Kč.

„Středočeský kraj evidoval ke konci března t. r. žádosti z 98 obcí a na jejich uspokojení by potřeboval 849 milionů Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj kraji přislíbilo dotaci z peněz EU z Fondu solidarity v celkové výši 537 milionů Kč. O rozdělení dotace rozhodne komise kraje v čele s hejtmanem Ing. Petrem Bendlem,“ uvedl tiskový mluvčí SKÚ Ing. Martin Krafl.

 


 

3.700 stromů už je vysazeno

N O V É   S T R A Š E C Í. Že to novostrašečtí měšťané myslí s intenzivním ozeleněním svého města vážně, dokazují jejich aktivity se zalesňováním ulic i okolí. Podle slov místostarosty Petra Kotyka bylo v obecním lese „Na velkých borech“ zasazeno již tisíc dubů a 2 700 boroviček, celkem tedy 3 700 stromů. Jak známo, v plánu je výsadba 5 100 stromů, tedy za každého občana jeden.

Tomáš Bednařík

 


 

Městským právníkem JUDr. Tláskal

N O V É   S T R A Š E C Í (bed). Ve čtvrtek 15. května proběhlo výběrové řízení na funkci vedoucího sociálně – právního odboru Městského úřadu Nové Strašecí. Uchazeč se sice přihlásil jenom jediný, ale stál za to. Dokazují to i slova starosty města Jakuba Kleindiensta.

 


 

Proti zlodějům parkoviště

N O V É   S T R A Š E C Í (bed). Protože se v novostrašeckém Křivoklátském sídlišti množí krádeže a vykrádání aut, rozhodla rada města o zřízení hlídaného parkoviště v této lokalitě. Podle slov starosty Jakuba Kleindiensta byl bylo na území stávajícího parkoviště a navíc by zde vzniklo ještě jedno nové parkoviště.

 


 

Archa proti proudu zvyklostí

K Ř I V O K L Á T. Podobně jako biblický Noe před mnoha tisící lety začal stavět na vrcholu hory obrovskou loď, která měla spasit pokolení žijící na Zemi, v sobotu 24. května se pustila skupinka osmnácti nadšenců do stavba novodobé Archy na nádvoří hradu Křivoklát.

Tomáš Bednařík


Dobrovolníci přinášejí na hradní nádvoří jednu z částí Archy Noemovy 2003.

 


 

Z DUA bude kulturní centrum

N O V É  S T R A Š E C Í. Jak jsme informovali v minulém čísle, uzavřelo vedení města Nové Strašecí dohodu s ředitelem ČLUZ a. s. Ing. Jiřím Perglerem o prodeji městských pozemků v areálu skládky Ekologie, koupi restaurace, sálu a přilehlého parkoviště Hotelu DUO a o převedení pozemků na Křivoklátském sídlišti do majetku města. Nyní se nám o této transakci podařilo získat další podrobnosti.

Tomáš Bednařík

 


NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE Z OKRESU RAKOVNÍK NAJDETE JAKO KAŽDÝ TÝDEN
NA STRÁNKÁCH TÝDENÍKU RAPORT

 

  V tištěném vydání tento týden naleznete

 

Příliš mnoho otazníků nad městskou zakázkou

Informace a názory ze zákulisí výstavby tělocvičny

najdete na str. 4

 

Rozhovor s Pavlem Andělem

pořízený během vyhlašování ankety Forte

přinášíme na str. 8

 

Majáles v karibském rytmu

O studentských slavnostech v Novém Strašecí

se dočtete na str. 11

 

 Glosář

V Lounech nemocnice městu?

Jiný kraj, jiný mrav. V případě státní správy to, zdá se, platí více než stoprocentně. Jak jsme zjistili na Městském úřadě v Lounech, hodlá severočeský kraj předat lounskou nemocnici do majetku města. To je v příkrém rozporu s politikou středočeského kraje, který se takovému kroku brání a hodlá naopak nemocnici privatizovat, pokud možno po jednotlivých odděleních. „Nedopustíme žádný komunální socialismus,“ řekl nám před časem hejtman Petr Bendl v reakci na názory vedení města Rakovníka převzít v případě potřeby NsP do své správy. Tím snahy a polemiky o převzetí špitálu na rakovnické radnici ustaly. Naopak lounské zastupitelstvo už pověřilo starostu jednáním o bezúplatném převodu zařízení. Lounská nemocnice je přitom stejně jako rakovnická dosti zadlužená. Přímé dluhy dodavatelům činí kolem 66 milionů. A tak kraj šetří, kde se dá. Lounská veřejnost sleduje tzv. restrukturalizaci s napětím a nevolí. Ruší se porodnické, gynekologické a dětské oddělení, omezit se mají taktéž výkony chirurgie. Připomínáme, že v Lounech žije cca 20 tisíc obyvatel a město hospodaří s příjmy kolem 317 milionů korun, což jsou asi dva rozpočty Rakovníka. Doufat, že budoucí správci rakovnické nemocnice nepůjdou cestou podobných škrtů jako v Lounech, by bylo asi hodně naivní. Nebylo by proto lepší znovu otevřít otázku převodu pod město, obzvláště, když to o pětatřicet kilometrů severněji považují za jediné možné řešení?

Pavel Sklenička


 

 Tiskovka

Kraj opraví Kuštovu

RAKOVNÍK (ps). Kuštova ulice, která patří mezi silnice III. třídy spravované krajem, se v letošním roce zřejmě dočká generální rekonstrukce. Opravovat se úsek bude od budovy SPT Telecom až k ZZN s napojením na první část městského obchvatu B2 včetně dvou mostů.. Projekčně akci zajistí firma Sapro s.r.o. V současné době je projednávána účast Středočeské plynárenské, energetické a Ravosu. Do akce by se mělo zapojit též město Rakovník rekonstrukcí chodníků. Akce by v investičním rozsahu kolem 20 milionů by měla být spojená také s opravou povrchu mostu přes Rakovnický potok na Váze.

Dotovaný projekt

RAKOVNÍK (ps). Město obdrželo od ministerstva životního prostředí dotaci 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci zeleně na městském hřbitově a v Urnovém háji. Projekt v celkové ceně 250 tisíc (50 tisíc je spoluúčast města) zpracuje projekční kancelář manželů Rakových z Hradce Králové. S hotovým projektem se město bude ucházet o další dotaci, tentokrát již na vlastní realizaci.

Štíbr s Roučkem poletí

RAKOVNÍK (ps). Oba rakovnické místostarosty čekají cesty do zahraničí. Luděk Štíbr vyrazí letecky v doprovodu radního Aleše Roučka do ruské Istry, kde se ve dnech 12. a 13. června uskuteční Dny města. Letenka pro oba radní včetně víz vyjde město na zhruba 20 tisíc korun. Ve stejném termínu zamíří další městská delegace vedená místostarostou Janem Šváchou opačným směrem, a sice do německého Dietzenbachu. Cestovat se bude osobním automobilem a Švácha by měl vystoupit s projevem na téma k Evropské unii přímo na jednání městského zastupitelstva.

Tupý rezignoval

RAKOVNÍK (ps). Jaromír Tupý bez udání důvodu rezignoval na členství ve finančním výboru města Rakovníka. Na jeho post hodlá starosta Nejdl doporučit dalšího z řad náhradníků kandidátky ODS. Zastupitelstvu tak doporučí Markétu Staňkovou.

Míč na straně lékařů

RAKOVNÍK (ps). Toto úterý se od an radnici od 18 hodin uskuteční další schůzka mezi vedením města a okresními stomatology. Zubaři již mají k dispozici stanovisko krajského úřadu, které garantuje, že nebudou nasazování do dalších krajských pohotovostí, pokud budou sloužit pro potřeby okresu Rakovník. „Míč je nyní na straně lékařů a teoreticky už nic nebrání tomu, aby začaly stomatologické pohotovosti fungovat jako v minulých letech,“ míní místostarosta Luděk Štíbr.

Buriani s větším leskem

RAKOVNÍK (ps). Vokálnímu festivalu Rakovník bratří Burianů se zřejmě blýská na lepší časy. Dramaturgii vzal do svých rukou Mgr. Lubomír Havlák, solista státní opery. Zároveň však sestavil organizační výbor, ve kterém nechybějí zástupci celostátních médií, Státní opery v Praze a Berlíně. Uvažuje se o finanční podpoře ministerstva kultury a krajského úřadu. „Vypadá to, že se festival mohl stát akcí minimálně republikového významu. Také město Rakovník by pak akci podpořil ve větší míře než dosud. Máme jen obavy, aby do Rakovníka nepřijeli špičkoví pěvci a zpívali pro prázdná hlediště,“ strachuje se starosta Zdeněk Nejdl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Své názory na témata z aktuálního i minulých vydání můžete zasílat na adresu redakce nebo elektronické pošty:
raport@raport.cz


 Předchozí vydání:

Ročník 13
rok 2003
                 

č.1(7.1.2003)
č.2(14.1.2003)
č3(21.1.2003)
č.4(28.1.2003)
č.5(4.2.2003)
č.6(11.2.2003)
č.7(18.2.2003)
č.8(25.2.2003)
č.9(4.3.2003)

č.10(11.3.2003)
č.11(18.3.2003)
č,12(25.3.2003)
č.13(1.4.2003)
č.14(8.4.2003)
č.15(15.4.2003)
č.16(22.4.2003)
č.17(29.4.2003)
č.18(6.5.2003)
č.19(13.5.2003)
č.20(20.5.2003)

 

Ročník 12
rok 2002
__________

č.2(8.1.2002)
č.3(15.1.2002)
č.4(22.1.2002)
č.5(29.1.2002)
č.6(5.2.2002)
č.7(12.2.2002)
č.8(19.2.2002)
č.9(26.2.2002)
č.10(5.3.2002)
č.11(12.3.2002)
č.12(19.3.2002)
č.13(26.3.2002)

č.14(2.4.2002)
č.15(9.4.2002)
č.16(16.4.2002)
č.17(23.4.2002)
č.18(30.4.2002)
č.19(7.5.2002)
č.20(14.5.2002)
č.21(21.5.2002)
č.22(28.5.2002)
č.23(4.6.2002)
č.24(11.6.2002)
č.25(18.6.2002)
č.26(25.6.2002)
č.27(2.7.2002)
č.28(9.7.2002)
č.29(16.7.2002)
č.34(20.8.2002)
č.36(3.9.2002)
č.37(19.9.2002)
č.40(1.10.2002)
č.41(8.10.2002)
č.42(15.10.2002)
č.43(22.10.2002)
č.44(29.10.2002)
č.45(5.11.2002)
č.46(12.11.2002)
č.47(19.11.2002)
č.48(26.11.2002)
č.49(10.12.2002)

Starší vydání naleznete v archívu  RAPORTU

Ročník 10
rok 2000
__________

Ročník 9
Rok 1999

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB01439_.gif (2254 bytes)

Zajímavé informace z okresu Rakovník najdete i zde:

Oficiální server Rakovnicka
(http://www.rakovnik-info.cz)

WB01439_.gif (2254 bytes)

Vaše ohlasy a dotazy po stránce obsahové směřujte: e-mail: raport@raport.cz
Vaše ohlasy a dotazy po stránce internetového provedení směřujte: e-mail: tcomp@tcomp.cz

Příjem inzerce do tištěného vydání týdeníku Raport směřujte:
Týdeník RAPORT, Ottova 418, Rakovník, 269 01
Tel./fax: 313 512 601

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x (rozlišení 800x600)
Design:
TComp, spol. s r.o., 1998