Foto

Ukazatel na Pražské poskytuje denní statistiky o průjezdu vozidel, ale též o překračování rychlostního limitu. Autoškola jede podle předpisů.

 

Více jak třetina řidičů překračuje v obcích povolenou rychlost

Úsekové měření by mohlo přinést městu miliony korun

RAKOVNICKO. Zajímalo by vás, kolik aut projede denně vaší vesnicí nebo městem? A kolik z nich překročí maximální povolenou rychlost? Pokud máte v obci ukazatel rychlosti, je celkem pravděpodobné, že tento přístroj taková data vyhodnotit umí. Nebo by mohl umět, kdyby k němu bylo doinstalováno ještě další zařízení. Celkem blízko mají tato měřidla i k tzv. sankčnímu režimu. Stačilo by málo a řidiči, kteří ve vaší obci překračují rychlostní limity, a tím ohrožují životy obyvatel, by za své chování mohli zaplatit tučné pokuty. Obce by si tak mohly značně přilepšit do svých rozpočtů. Jenže není to tak úplně jednoduché. Zavedení měřených úseků by totiž musela schválit nebo iniciovat obec s tzv. rozšířenou působností výkonu státní správy. To je v našem případě město Rakovník či jeho odbor dopravy. Jenže těm se do něčeho takového zatím moc nechce.

Mšec zatím neuspěla

Nedávno jsme psali o marné snaze městyse Mšec. Vedení obce si nechalo opakovaně spočítat množství projíždějících aut. Z výsledků měření vyplynula alarmující data. „Za týden nám silnicí číslo I/16 projelo přes 30 tisíc vozidel, z toho 9128 nákladních. Denně 1300 nákladních a 3000 osobních aut. Celkem 17 552 vozidel jelo v daném týdnu rychleji než 54 kilometrů za hodinu,“ vypočítává místostarosta Tomáš Rosenbaum.

Našli se i tací, kteří překročili maximální rychlost o 80 kilometrů za hodinu. „To vše v centru obce, na silnici v těsné blízkosti základní školy,“ zdůrazňuje místostarosta, který je iniciátorem pořízení úsekového měření. Kdyby byla řidičům, kteří překročili maximální povolenou rychlost, uložena pokuta 1000 Kč, za týden by se vybralo přes 17 milionů korun. Za rok pak téměř miliarda. I kdyby se povedlo vybrat jen deset procent z této částky, pořád je to velmi zajímavá suma. Instalace zařízení by navíc zcela určitě přispěla ke zklidnění dopravy v obci, a to je určitě hlavním cílem iniciativy,“ říká.

Foto

Rakovník, údaje za loňský červen, který byl z hlediska počtu prohřešků nejhorší.

 

Odbor dopravy je proti

Příjmy z pokut by v případě zavedení úsekového měření v obcích plynuly městu Rakovník, respektive jeho odboru dopravy, jako obci s rozšířenou působností výkonu státní správy. Jenže město nemá zájem. O financování mšeckého úsekového vedení hlasovala dokonce rakovnická městská rada. A všemi sedmi hlasy byl návrh o finanční podpoře Mšeci zamítnut. Podle vedoucího odboru dopravy Františka Fröhlicha nejsou úseková měření příliš efektivní. „Na radar si po čase řidiči zvyknou, vzájemně se na něj upozorní. Problém je i v tom, že ve spoustě případů nepokutujete konkrétního řidiče, ale pouze vlastníka vozidla,“ myslí si vedoucí.

Obce by měření uvítaly

Většina oslovených starostů je ale zcela jiného názoru. „Já si myslím, že odbor dopravy respektive vedení města by mělo být naopak iniciátorem zřízení úsekových měření v nejvíce rizikových obcích regionu. Překračování rychlosti je totiž velmi nebezpečné a úsekové měření je velmi účinným nástrojem, nehledě na příjmy, které by tím pověřená obec mohla získat. Ale o peníze jde až na posledním místě, důležitější je ochrana zdraví a životů obyvatel,“ připomíná Pavel Soukup, starosta Lubné.

Totéž si myslí i starosta města Jesenice Jan Polák. Sám totiž o zavedení úsekového měření v obci několik let usiluje. A také nás upozornil na dopravní portál Středočeského kraje, kde je k této problematice celá řada velmi podnětných informací. Jsou zde shromážděna data získaná z 86 obcí a měst. Mezi sledovanými oblastmi jsme našli také čtyři zástupce našeho okresu. Kromě Rakovníka jsou tu údaje také z města Jesenice a z obcí Kolešovice a Ruda. Dají se tu dohledat nejen denní a měsíční statistiky o průjezdu vozidel, ale také údaje, kolik aut překročilo v daném období povolenou rychlost. A není to vůbec pěkné čtení.

Foto

Prosinec 2020 v Kolešovicích, kde je trvale nejvyšší procento hříšníků.

 

Ukazatel na Pražské

Ze čtyř monitorovaných obcí je největší provoz jednoznačně v Rakovníku, na druhém místě je Ruda, pak Jesenice a nakonec Kolešovice. Co se dodržování rychlosti týče, nejčastěji páchají řidiči přestupky při průjezdu Kolešovic, Rudou, ale i na Pražské ulici v Rakovníku, která je rovněž slušnou „pastí“ na hříšníky. V Jesenici bohužel systém vozidla pouze počítá (denně kolem tisícovky aut). Statistiky o překračování povolené rychlosti tu ale chybí.

Pro zkoumání hustoty provozu jsme si v Rakovníku vybrali srpen 2020, kdy neplatila žádná vládní nařízení, a tak se občané mohli pohybovat po silnicích zcela svobodně. Za měsíc tak vjelo do města Pražskou ulicí přes sto tisíc vozidel. Kolem 7 až 8 tisíc denně. Přestože je tu nainstalován ukazatel rychlosti, který už z dálky řidiče upozorňuje na to, jak rychle jedou, 35 % řidičů tu padesátku překračuje. Měsíčně tu radar zaznamenává přes 35 tisíc přestupků. Pokud by byla řidičům uložena pokuta 1000 Kč, znamenalo by to teoreticky až 35 milionů korun za pouhý měsíc.

Ruda je i za silnicí

Hlavní tah na Prahu zatím ještě stále vede přes Rudu, neboť nově otevřený úsek karlovarky využívá jen malé procento řidičů. Jenže Ruda se rozšiřuje a řada domů vyrostla i přes silnici, a tak došlo i k prodloužení úseku s maximální padesátkou. V prosinci loňského roku, kdy už byl zprovozněn nový dálniční úsek přes Řevničov, vjelo směrem k měřícímu zařízení do obce 66 tisíc vozidel a 44 procent z nich překročilo rychlost 50 km/hod. Za měsíc tu bylo napočítáno 29 tisíc přestupků. Do rozpočtu města Rakovníka by mohlo plynout jen z této silnice 29 milionů měsíčně.

Foto

Statistika z hlavní silnice v Rudě po otevření nového dálničního úseku.

 

Kolešovice vedou

Ovšem úplně nejhůř si řidiči počínají při průjezdu Kolešovic. Měsíčně tudy projede „jen“ 4000 aut, ale rovných 60 procent z nich překračuje rychlostní limit. To je 3190 přestupků za měsíc. Takže jen z této obce by mohlo plynout do rozpočtu města přes 3 miliony korun.

Zajímali jsme, zda mohou být ukazatele rychlosti převedeny z informativního modulu také do sankčního. Starosta Jesenice si myslí, že to možné je. „Pokud se prokáže, že v tomto úseku dochází k častému porušování dopravních předpisů, může kraj udělit výjimku a doinstalovat modul, který by dokázal neukázněného řidiče rovnou i vyfotit, a přestupek by pak mohl být předán na daný dopravní úřad, v našem případě do Rakovníka. A tam by se agenda předala k dalšímu vyřízení,“ míní Jan Polák.

Kde to funguje?

Jak jsme se dále informovali, na řadě míst v republice tento systém velmi dobře funguje. Obce se většinou domluvily s příslušným odborem dopravy, který byl ochoten pokuty vybírat a řešit. S obcí následně uzavřeli smlouvu s tím, že si město pronajalo např. sloupy veřejného osvětlení, kde měřidla instalovali za domluvenou částku. Příjem tedy plyne obci s rozšířenou působností, ale obec, na jejímž katastru měřidlo funguje, z toho také může profitovat. Na odboru dopravy to zpravidla znamená posílení o jednu osobu. „Podle mého názoru by to nemělo být o tom, jestli se to vyplatí. Důležitější je, aby bylo v našich obcích bezpečno, aby tu auta nepřekračovala povolenou rychlost a aby řidiči jezdili tak, jak mají“ myslí si Jan Polák.

Města, která vydělávají

Varndsdorf: 3 radary 107 tis. přestupků 34 mil. Kč

Říčany: 20 radarů 40 tis. přestupků 28 mil. Kč

Břeclav: 1 radar 34 tis. přestupků 23 mil. Kč

Vsetín: 1 radar 29 tis. přestupků 21 mil. Kč

Šternberk: 2 radary 15 tis. přestupků 11 mil Kč

Chotěboř: 2 radary 9 tis. přestupků 5,8 mil. Kč

Poděbrady: 1 radar 8 tis. přestupků 4,7 mil. Kč

Údaje za rok 2018, zdroj: idnes.cz

Pavel Sklenička

« Zpět