Foto

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko Jiřina Prošková za přepážkou Informačního a vzdělávacího střediska CHKO na Křivoklátě.

 

Mediální tlak, hlasování a petice občanů pomohly uzavření odložit

„Íčko“ na Křivoklátě zatím zůstane

KŘIVOKLÁT. Jak nám ministr životního prostředí Richard Brabec slíbil, tak se také stalo. I když mělo Informační centrum na Křivoklátě skončit na konci minulého roku z důvodu nevyhovujícího stavu budov, ve kterých sídlí, smlouva na užívání prostor mu byla o rok prodloužena. Do té doby se musí najít řešení, jak budou náklady spojené s chodem budovy financovány.

Informační centrum se mělo původně vystěhovat z prostor na Křivoklátě, kde od svého vzniku sídlí. Dům patří ministerstvu životního prostředí, a to ho chtělo ze svého majetku vyřadit, protože budovy vyžadují finančně nákladnou opravu. „Objekty vyžadují náročnou rekonstrukci a s ohledem na jejich stav byla tato investice vyhodnocena jako neefektivní. Současný stav některého vnitřního vybavení – například otopného systému nebo hygienických zařízení je již na hranici své životnosti a v případě havárie by musel být provoz budov okamžitě zastaven,“ vysvětlila v listopadu Raportu Karolína Sulová, tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), pod kterou centrum spadá.

Foto

Informační centrum na Křivoklátě, založené v roce 1955, bude i letos fungovat v domě čp. 82 na Křivoklátě.

 

Petice za zachování centra

Na podporu zachování centra na Křivoklátě vznikla také petice, kterou podepsaly stovky lidí. „Je to jediné informační středisko v CHKO na Křivoklátsku. Ročně jím projde kolem 40 tisíc turistů, jezdí sem děti na školy v přírodě a dospělí na nejrůznější ekologické programy. Peticí se snažíme na sebe upozornit, aby si nás nechali a neodstřihli nás. Máme velikou podporu od CHKO, ale tam nemají peníze na to, aby si nás koupili. Městys, náš spoluzakladatel, je na tom úplně stejně,“ vysvětluje ředitelka o.p.s. Křivoklátsko Jiřina Prošková.

Foto

Na Dobrovolnický den v roce 2018 přijely do Křivoklátu desítky lidí.

 

Pomoc přislíbil sám ministr

Raport celou kauzu bedlivě sleduje a o problému informuje. Už v červnu, kdy ministr životního prostředí navštívil Zbečno, jsme se ho na problém fungování informačního centra ptali. „Já osobně křivoklátské středisko moc dobře znám a vím, že ho navštěvuje spousta lidí. Byl bych proto rád, kdyby zůstalo zachováno. Takže to určitě nějak vyřešíme,“ řekl tehdy ministr Richard Brabec.

Jenže ještě v listopadu to vypadalo tak, že i přes veškerou snahu informační centrum na Křivoklátě přeci jen skončí. „Informační středisko v Křivoklátě má letitou tradici, snažíme se zachovat jeho kontinuitu. Křivoklátsko má navíc pro nás velký potenciál do budoucna, vidíme v něm možnou lokalitu pro vznik dalšího národního parku. V tuto chvíli AOPK ČR aktivně prověřuje možnosti, jak zajistit další fungování informačního střediska. Aktuálně se hledají nové cesty. V nejbližších dnech bude jednat správní rada OPS Křivoklátsko kvůli prověření podmínek, za kterých je schopna OPS dále provozovat informační středisko, především z hlediska ekonomického zajištění. V případě, že by i tyto snahy nepřinesly řešení, bude AOPK hledat regionálního partnera, který by IS mohl provozovat a nadále veřejnosti poskytovat tuto informačně vzdělávací službu,“ řekl v listopadu Raportu ministr Životního prostředí Richard Brabec.

Foto

Budova je využívána žáky základních škol jako škola v přírodě a také pro nejrůznější ekologické programy. Pro ty slouží dva moderně vybavené konferenční sály.

 

Dárek pod stromeček

A v prosinci dostalo středisko od agentury dopis, který byl tím nekrásnějším vánočním dárkem. „Na základě pokynu ministra životního prostředí Richarda Brabce, kterým bylo pozastaveno předání objektu Křivoklát 82, vám nyní sdělujeme, že vzhledem k výše uvedenému může Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky prodloužit dobu účinnosti smlouvy o další rok,“ napsal ředitelce Íčka ředitel AOKP František Pelc a dodal: „Dle pokynu pana ministra Richarda Brabce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajistí během příštího roku podrobnější analýzu strategie možného rozvoje Informačního střediska CHKO Křivoklátsko včetně nákladů spojených s rekonstrukcí čp. 82 a dispozičními úpravami případné transformace na návštěvnické středisko Dům přírody.“ Ten byl již před několika lety plánován v Roztokách, ale z plánů nakonec sešlo. Nyní by mohl svoji činností zachránit fungování křivoklátského informačního centra.

„Jsem šťastná, že se to nakonec podařilo. Že máme rok na to, aby se to dalo nějak do pořádku. Nyní probíhají jednání mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Středočeským krajem o tom, kdo si nás nakonec pod sebe vezme a pomůže nám s financováním,“ řekla ředitelka o.p.s. Křivoklátsko Jiřina Prošková.

Na provoz přispěje městys

Na provoz letos přispěje i městys Křivoklát, který o prodloužení fungování centra usiloval již od samého začátku. Když přišla první zpráva o ukončení smlouvy, chtěl městys převést budovy do svého majetku. To ale bohužel nešlo. Městys by je musel odkoupit za tržní cenu, což je nereálné. Nyní přispěje částkou ve výši 20 tisíc korun. Někteří zastupitelé byli sice proti, ale příspěvek byl nakonec schválen. „Na provoz centra přispíváme poslední tři roky. Požadavek byl na částku 30 tisíc, schváleno bylo ale jen 20 tisíc korun,“ vysvětlila starostka Libuše Vokounová. Ta je velice ráda, že byl provoz informačního centra prodloužen, ale bojí se, aby se na podzim situace neopakovala. „Uvidíme, jak se k tomu postaví Středočeský kraj a Agentura ochrany krajiny a přírody, nebo zda se najdou nějaké prostory, kam informační centrum umístit. Majitel bývalé spořitelny nabídl, že by v budově mohlo eventuelně centrum fungovat. Ale nevím, jestli je jeho provoz udržitelný bez ubytování, které také nabízí a které částečně kryje náklady na jeho provoz,“ řekla.

Poděkování za pomoc

„Chtěla bych Raportu poděkovat za úžasný přístup ve věci uzavření našeho IS CHKO Křivoklátsko. Děkuji i všem ostatním, kteří v této kauze přispěli k pozitivnímu výsledku. Jedná se v první řadě o paní Evu a slečnu Alenu Veselé, Lukáše Vápeníka, poslance Petra Bendla, Vojtěcha Munzara, senátora Ivo Trešla a hlavně všechny občany Křivoklátska a dá se říci i z celé republiky, kteří posílali své hlasy přes facebook nebo podepisovali petici. Ještě jednou všem děkuji,“ říká ředitelka o.p.s. Křivoklátsko Jiřina Prošková.

Renáta Fryčová

« Zpět