Foto

Letošní třída 9. C se svým třídním učitelem u Lennonovy zdi na Kampě v roce 2019.

 

Z učitelů se de facto stali moderátoři a lektoři v online prostředí

Se známkováním nyní začínáme, nemůžeme se mu vyhnout

V tomto vydání vám opět přinášíme náhled na distanční výuku. Tentokrát nám poskytl rozhovor učitel druhého stupně základní školy J. A. Komenského v Novém Strašecí Tomáš Jun. Kromě českého jazyka, dějepisu a informatiky se věnuje instruktážním videím pro žáky a pedagogy.

Byl pro vás přechod na distanční výuku oproti jaru přijatelnější?

Zcela nepochybně. V březnu se situace vyvíjela nečekaně a dynamicky, většina škol nebyla připravena na okamžitý přesun do online prostředí distanční výuky. Ze začátku tak sice nebylo vše ideální, ale domnívám se, že nakonec se naše škola se změnami popasovala se ctí. Nicméně nyní jsme byli připraveni o poznání lépe. Byli jsme si vědomi rizika nástupu tzv. druhé vlny a flexibilně jsme reagovali na vývoj pandemické situace. Stanovili jsme si jednotná pravidla pro všechny vyučující.

Jaká pravidla máte na mysli?

Určili jsme si jednotnou platformu pro komunikaci s žáky, četnost a objem úkolů z jednotlivých předmětů, počet videohovorů, způsob komunikace se žáky a rodiči či formální a obsahovou stránku domácích úkolů.

Které nástroje a metody výuky používáte? Známkujete žáky?

Rozhodli jsme se pro využívání platformy Microsoft Teams. Jedná se o intuitivní online prostředí, které je společné jak pro vyučující, tak i pro samotné žáky. S žáky můžeme být v neustálém kontaktu. Microsoft Teams si mohou nainstalovat i na své mobilní telefony, kde jim přichází oznámení o nových zprávách, úkolech apod. Prostřednictvím Microsoft Teams odevzdávají zadanou práci a taktéž se zúčastňují videohovorů. Úkoly jsou variabilní – pracovní listy, práce s textem, vědomostní kvízy atd., ale využívají se i pracovní sešity a učebnice. Se známkováním nyní začínáme, nemůžeme se mu vyhnout. Musíme mít podklady pro závěrečnou klasifikaci.

Jsou všichni vaši žáci schopni splnit zadané úkoly, mají na to odpovídající vybavení?

Oproti jarním měsícům se technická vybavenost žáků určitě zlepšila. Případy, kdy by žáci byli bez internetového připojení či bez elektronických zařízení, se pohybují v řádu jednotek. I těm se ovšem snažíme vyjít vstříc a domluvit se s nimi na alternativní podobě výuky. Všichni žáci byli během hodin informatiky seznámeni s prostředím Microsoft Teams a taktéž vědí, kde naleznou instruktážní videa, která by jim v případě potřeby měla pomoci. Kdykoli se také můžou obrátit na svého třídního učitele.

Instruktážními videi jistě myslíte ta, která natáčíte na Youtube pro žáky a učitele. S těmi jste začal kdy? Jaký byl ten prvotní impulz?

Foto

Tomáš Jun

 

Začal jsem s nimi hned v březnu po prvním uzavření škol. Jak už bylo řečeno, změny byly rychlé a dynamické. Připraveni jsme nebyli my, ani žáci. Vzhledem k situaci jsme maximálně omezili osobní kontakty na pracovišti, a tak nezbývalo, než se na dalším postupu dorozumívat online. Řekl jsem si, že dobrým způsobem komunikace by mohla být jakási instruktážní videa, která by si kolegové mohli pouštět opakovaně. Ta ovšem brzy začala žít svým vlastním životem a měla dosah i k vyučujícím a žákům z jiných škol. Mám radost, že pro někoho byla užitečná. Jako youtuber se ovšem necítím, rozhodně jsem neměl žádné ambice jim fušovat do řemesla. Vše přirozeně vyplynulo ze situace.

Takže splnila svůj účel. Dostáváte na ně zpětnou vazbu?

Ano, přičemž drtivá většina z nich je pozitivních. To neříkám proto, abych se samolibě „pochlubil“, ale z toho důvodu, že je na jejich základě vidět, že mnoho vyučujících a žáků k distanční výuce přistoupilo zodpovědně a snaží se držet krok s vývojem doby. Každopádně je hezké, když člověk ví, že jeho snaha má smysl a nepřišla nazmar.

Jsme téměř na konci kalendářního roku. Pozorujete, že by se začaly projevovat nějaké mezery ve znalostech žáků?

Tohle je popravdě řečeno strašně složitá otázka. Když to zjednoduším a budu trochu cynický, tak jako učitel, kterému se žáci po prázdninách „vrátí“ do třídy, máte pocit, že jim v hlavě nezůstalo snad vůbec nic. Nyní v září byla situace obdobná a já dokážu jen těžko odlišit, zda o něco horší než obvykle, či ne. Celé září se de facto opakuje látka z minulého roku, žáci si opět zvykají na pracovní zátěž a návyky. Možná, že letos to bylo o něco obtížnější než obvykle. Nevím. Každopádně v okamžiku, kdy jsem měl pocit, že se žáci konečně dostávají do tempa a zařadili tzv. „vyšší rychlost“, došlo k opětovnému uzavření škol. Je to hrozná škoda, že k tomu muselo dojít. Mám obavy, že další návrat do lavic bude ještě obtížnější.

Tomu rozumím. Jak už bylo řečeno, změny nastaly také samozřejmě i pro vyučující. Máte pocit, že by se nějak měnila role učitele?

Učitel musí mít u žáků autoritu. Může být na hodinu připravený po didaktické stránce dokonale, ale bez respektu to zkrátka nejde. Při klasické výuce máme samozřejmě možnosti, jak si v hodině zjednat pořádek. V online prostředí je v tomto ohledu situace o poznání složitější. Z učitelů se de facto stali moderátoři a lektoři pohybující se v online prostředí, kteří výuku spíše zprostředkovávají, než aby byli po celou dobu plavby pevně u kormidla. Právě z tohoto důvodu se domnívám, že distanční výuka nemůže v budoucnu nikdy plně nahradit její tradiční podobu. Osobní kontakt mezi žáky a vyučujícími je zkrátka nenahraditelný.

Daří se vám osobně udržet „ve třídě“ pořádek? Dokážou se žáci soustředit přes internet?

Problém nevězí v tom, že by mě žáci o hodinu rušili a snažili se ji nabourat. Věřím ovšem, že i tyto případy se dějí. Nelehkým úkolem je hlavně aktivizace a motivování alespoň většiny žáků během videohovorů. Žáci často nemají ani zapnutou webkameru nebo jí vůbec nedisponují, což situaci značně ztěžuje. Nemám pocit, že by většina žáků byla aktivně přítomna na hodině. Naproti tomu během klasické výuky máte mnoho možností, jak se s touto situací zdárně popasovat.

A konečně. Myslíte si, že online výuka přinese také nějaká pozitiva do budoucna ohledně kvality výuky?

Okřídlené klišé praví, že všechno zlé je pro něco dobré. A asi to platí i v tomto případě. Z vyučujících se poněkud nedobrovolně stali špičkoví počítačoví experti. Školství jako celek udělalo po digitální a technické stránce nezpochybnitelný krok vpřed. Distanční výuka je taktéž skvělý nástroj, jak klasickou výuku zatraktivnit a jak komunikovat se žáky, kteří jsou dlouhodobě nemocní. Všichni se každopádně opět těšíme, až se žáci vrátí zpět do lavic. Současná situace netěší snad vůbec nikoho.

Lucie Spěváčková

« Zpět