Foto

Velitel útvaru s částí svého týmu v jedné z garáží.

 

Hovoříme s podplukovníkem Vladimírem Jelínkem, velitelem VÚ 1841 Rakovník

Vznikající prapor potřebuje hlavně řidiče

RAKOVNÍK. Zhruba od poloviny roku 2015 se hovoří o tom, že se do rakovnických kasáren vrátí vojsko, a to v počtu zhruba šesti set vojáků,. Jak se daří tento úkol plnit, jsme zjišťovali přímo v areálu útvaru. Na otázky odpovídal velitel nově vznikajícího praporu nasaditelných sil podplukovník Vladimír Jelínek.

Co ještě chybí k tomu, abyste mohli říci, že areál je připraven na plný provoz?

Jsme ve fázi vytváření praporu. Zabýváme se přípravou a doplňováním materiálu, doplňováním techniky, individuální přípravou specialistů. Lidi vysíláme na kurzy, školy a školení. Provádíme zde základní výcvik, jako je střelecká příprava, řidičská příprava, pořadová příprava a další základní věci. V současné době dokončujeme na jedné budově celkové zázemí pro jednu rotu, na druhé budově pro další. Dále ještě dokončujeme zázemí pro štáb. Doplňujeme pracovně pobytové zóny nábytkem, abychom byli nachystáni na příchod dalších příslušníků útvaru. Letos chceme dokončit také opravu budovy, kde do budoucna zamýšlíme vybudovat posádkovou ošetřovnu, jednotku vojenské policie, provozní středisko a tzv. prvek posádkové podpory. Ten bude mít na starosti správu tělovýchovných zařízení útvaru a posádkové cvičiště.

Kolik vojáků v současné době tvoří vaši jednotku?

V tuto chvíli máme dvojnásobek lidí, než při našem posledním rozhovoru. Je nás tady přes čtyřicet a každý nástupní termín přibude dalších dvacet lidí. Jsme závislí na rekrutaci a také se snažíme získávat vojáky od jiných útvarů. Jsme úplně nový útvar, o to více potřebujeme zkušené odborníky, kteří by nám pomohli se zahájením činnosti útvaru a dokázali by mladé lidi, kteří k nám přicházejí z civilu, z Univerzity obrany či jiných škol, naučit, co je potřeba. To jsou pro nás klíčoví lidé. Takoví, kteří už něco umí a dokáží své zkušenosti předat.

Jak často jsou tzv. nástupní termíny?

Jednou za čtvrt roku. Při náboru lidí spolupracujeme s Agenturou personalistiky armády ČR. Máme přímo zde odloučené rekrutační pracoviště. Zájemci o službu v armádě mohou přijít přímo k nám. A také přicházejí a ptají se na podmínky nebo se přímo hlásí. S tím jsme začali už v polovině minulého roku.

Jaké lidi vlastně potřebujete? Kdo je „váš“ člověk?

Potřebujeme nejvíce řidiče. Ten, kdo má řidičské oprávnění skupiny C, má u nás otevřené dveře. Má tady perspektivu, odřídí si svoje, naučí se pracovat s vojenskou technikou. Zároveň je třeba dodat, že služba v armádě není povolání, které by bylo celoživotní. Ale určitě stojí za to vyzkoušet si život v armádě. Se získanou praxí se pak může vrátit zpět do civilního sektoru.

Máte nějaké věkové nebo jiné limity?

My bychom potřebovali hlavně řidiče, kteří už mají něco odježděno. Ale samozřejmě víme, jaká je situace na trhu práce, takže je u nás vítán každý řidič, pokud má zájem nejen jezdit s vojenskou technikou, ale také být vojákem.

Mohu se přihlásit v padesáti letech?

Pokud projdete kriteriem náboru, tak snad i v padesáti, ale to je otázka pro pracovníka rekrutačního střediska.

Limitem jsou zřejmě i fyzické testy?

Ano, fyzické ale i psychologické testy a hlavně musí uchazeč projít prohlídkou ve vojenské nemocnicí po zdravotní stránce.

Jsou testy stejně náročné u bojových jednotek jako u řidičů?

Náborové podmínky jsou stejné pro všechny. Pokud je stanoveno, že voják musí udělat pětadvacet kliků, tak je musí udělat všichni včetně řidičů.

Foto

Takhle bude vypadat hlavní technika nového praporu. Nákladní vozidlo Tatra pro přepravu kontejnerů.

 

Kolik řidičů vlastně potřebujete?

Hodně. Jsme útvar, jehož základem je těžká kolová technika. Potřebujeme řidiče Tater a různých nakladačů kontejnerů, jeřábů, vyprošťovacích vozidel, cisteren a další techniky.

Co dnes práce vojáka vlastně obnáší? Jak vypadá takový běžný pracovní den?

Voják musí nejprve splnit základní kurz ve Vyškově. Po jeho splnění, což trvá tři měsíce, následují kurzy a školení na techniku, kterou bude ovládat. Pak je zařazen k jednotce a s ní plní dané úkoly. V dnešní době je to zaměstnání jako každé jiné. Máme začátek a konec pracovní doby, k armádě patří i cvičení a plnění přepravních úkolů. Cvičení trvá zpravidla jeden týden až čtrnáct dní. Vojenské cvičení je v dnešní době taková obdoba, jako když civilista jede na montáž mimo místo bydliště. Voják je ale ve vojenském prostoru.

Jak to je dnes se služebním poměrem? Upíše se voják navždy, nebo naopak jen na určitou dobu?

V dnešní armádě existuje tzv. doba rozhodná. To je doba, na kterou voják nastupuje v určité funkci a hodnosti, a ta stanovuje, jak dlouho by měl na funkci zůstat. Po té rozhodné době se buď změní pozice a člověk povýší, třeba ze staršího řidiče na staršího řidiče specialistu, a začne další doba rozhodná. Takovým profesním růstem si voják prodlužuje službu v armádě, roste v hodnosti a samozřejmě na platě. Služba v armádě je dvoustranná záležitost. Pokud voják chce sloužit a armáda chce také, uzavře se služební poměr na dalších několik let. Když se ale před ukončením několikaletého závazku voják nebo armáda nedohodnou na pokračování, služební poměr se ukončí. Takže ani vojáci ve vysokých hodnostech nemají nic definitivního.

Předpokládám, že i u armády existují výsluhy podobně jako u policie?

Ano, ale také to má určitá pravidla. Na výsluhu vzniká nárok minimálně po 15 letech služby. Je to určitá forma odměny za to, že člověk odvedl kus práce pro stát a že byl platným členem armády ČR.

Lze u vás získat řidičské oprávnění skupiny C, které by pak platilo i v civilním sektoru?

Je to možné. Myšlenka získat mladé lidi s potřebným řidičským oprávněním se ukázala jako nedostačující řešení. Zájem o řidiče je velký i v dalších sektorech. Proto je možné získat v armádě jak vojenské řidičské oprávnění tak civilní. Je to možnost pro mladého člověka, který tak u nás může získat kvalifikaci i zkušenosti, které pak může využít v civilu po odchodu z armády.

Jaký nárůst vojáků odhadujete do konce roku, pokud půjde vše optimální cestou?

Pokud vše půjde podle předpokladů, do konce roku by nás mohlo být do sto vojáků a v roce 2021 budeme posilovat postupně dál nejen rekruty, ale i zkušenými vojáky od jiných útvarů. Potřebujeme hlavně lidi ve svobodnických, desátnických a četařských hodnostech. Kromě řidičů také kuchaře a skladníky.

Jakou máte v tuto chvíli techniku?

Máme zatím pár kusů nákladní techniky, dále také jeřáb, kontejnerový nakladač, máme i lesklá vozidla (osobní auta pro potřeby velení a štábu, pozn. red.).

Co bude do budoucna hlavní technikou praporu?

Kontejnerový nakladač a nákladní auta, která na sebe dokážou naložit kontejner a táhnout přívěs s kontejnerem. To bude naše hlavní technika. Řádově sto kusů těžkých nákladních automobilů. Plus všechno, co se týká manipulace s materiálem. Jeřáby, překladače kontejnerů na kontejnerovém terminálu, speciální technika na přepravu nepojízdné těžké techniky, takže různé podvaly, a vše, co se týče oprav techniky, dílny, spojovací technika a jednotka na přípravu stravy. A jako každý útvar budeme mít i obvaziště, zdravotníky se sanitkami a malou chemickou a ženijní jednotku se vším všudy, abychom byli soběstační.

Všiml jsem si, že na vrátnici není klasický dozorčí útvaru, ale civilní agentura. Vojáci nechodí do služeb?

To je pouze pro tuto chvíli. Postupem času, až nás bude víc, budeme samozřejmě stavět dozorčího posádky a další služby jako u každého běžného útvaru. V každém případě si budeme chtít ponechat Vojenské lesy a statky (civilní agentura) na zabezpečení vstupu a vjezdu do kasáren.

Pavel Sklenička

« Zpět