Foto

Rakovník se umístil na 138. místě v republice a na 20. v kraji.

 

V indexu kvality života se město umístilo na spodní příčce, ale je nejlepší v absenci hazardu.

Jak se žije v Rakovníku a proč je v Berouně lépe?

RAKOVNÍK. Letos už podruhé vydala společnost Obec v datech index kvality života v okresních městech napříč Českou republikou. Rakovník si oproti loňskému roku polepšil o pět míst a v kvalitě života se tak umístil na 138. místě v republice a na 20. místě ve Středočeském kraji. Kvalita života tu byla ohodnocena indexem 4,3. Například sousední Beroun se umístil na 8. místě v republice a na 4. v kraji. O poznání hůře je na tom Kladno, které se umístilo na 92. místě v republice a na 14. místě v kraji.

Sledované faktory

Dostatek škol a školek, dostupnost lékařů, životní ovzduší, ale i počet obchodů a restaurací. To je jen malý výčet sledovaných faktorů pro výpočet kvality života. „Projekt Obce v datech vznikl v lednu 2017 za účelem vytvoření Indexu kvality života, a to pomocí automatizovaného robotického vytěžování a zpracovávání souvisejících datových podkladů popisujících stav faktorů důležitých pro kvalitu života v obcích a regionech,“ vysvětlila Petra Konečná.

Zpracovaná data pak může využívat široká veřejnost a přínosem mají být i pro státní správu. Obce a města je mohou využít pro porovnání s ostatními obcemi, nebo si díky nim určit priority při sestavování strategického plánu.

Robotické vytěžování

Kvalita života je hodnocena celkem u 205 obcí s rozšířenou působností. Hodnotí se tři základní oblasti – zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělávání, vztahy a služby. Pod tyto kategorie spadá dalších devětadvacet indexů. „Zdrojová data pro tento výpočet jsou získávána robotickým vytěžováním veřejně dostupných dat z etablovaných internetových portálů a zdrojů veřejné správy – například Český statistický úřad, úřad práce, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další.“

Slabé a silné stránky

Nejlépe dopadl Rakovník v oblasti absence hazardu, tady se umístil na 1. místě v celé České republice. Mezi první desítkou v kraji se umístil v indexu chráněných území, dostatečné kapacitě základních a mateřských škol, špatně jsme nedopadli ani v indexu hmotné nouze a finanční dostupnosti bydlení. Naopak na posledních příčkách se město umístilo v indexu dostupnosti dětských a praktických lékařů, počtu restaurací, nebo v indexu dopravních nehod, kde se Rakovník umístil až na 184. místě v republice.

Skutečný pohled

Malou sondu, jak se Rakovničanům ve městě skutečně žije, udělala i redakce Raportu. Maminka dvou malých chlapců Magdaléna Derzsi hodnotí občanskou vybavenost a síť škol a školek na výbornou. „Myslím, že služeb je ve městě dostatek. Obchodů je tu na můj vkus až moc a malí živnostníci tu nemají šanci.“

Dále si Rakovničané velice chválí zaměstnanost v regionu a dostupnost bydlení. „Podle mého názoru je ve městě dostatek pracovních míst. Také nabídka bydlení je u nás lepší než v sousedních městech a za přijatelnější peníze,“ hodnotí situaci Petr Fejtek.

Podle námi oslovených Rakovničanů chybí ve městě kvalitní služby a vyžití nejen pro děti, ale i pro dospělé. Rodiče vidí jako problém také nedostatečnou síť lékařů. „My osobně s nedostatkem lékařů aktuálně problém nemáme, máme jak praktického, dětského, zubaře i gynekologa. Otázkou je, co nastane v budoucnu, až se dostanou do důchodového věku a své praxe ukončí. Ve svém okolí jsem ale zaznamenala skutečnost, že kvůli odchodu lékaře do důchodu mají lidé problém s registrací k novému lékaři, ti prostě v Rakovníku nejsou,“ říká Tereza Hudečková. Tak snad si Rakovník do příštího roku polepší a budeme se moci srovnat s našimi sousedy.

Proč se žije v Berouně lépe?

V indexu kvality života se z našich sousedů nejlépe umístil Beroun. V republikovém měřítku přeskočil Rakovník o neuvěřitelných 130 příček, v tom krajském o 16. Zjišťovali jsme, jaké jsou ve městech největší rozdíly a proč Beroun dopadl v hodnocení oproti Rakovníku lépe.

Z hodnocení na webu obecvdatech.cz vyplývá, že je na tom Beroun lépe v oblastech sítě středních škol, marketů, sítě bankomatů, restaurací a kin. Město dopadlo také lépe v hodnocení dostupnosti dětských a praktických lékařů, nebo nabídky zaměstnaní na veřejných portálech. Rakovník zase vede v oblasti nezaměstnanosti, absence hazardu, dojezdu do nemocnice, nebo v síti mateřských a základních škol. Aby se dalo v hodnocení lépe orientovat, musíme si říci, že v Rakovníku žilo k 1. lednu letošního roku 15 846 trvale hlášených obyvatel, v Berouně to bylo ke stejnému datu celkem 19 510. V Berouně je tedy hlášeno o 4 tisíce obyvatel více.

Školy a školky

Rakovník byl lépe hodnocen v síti základních i mateřských škol. Mateřinek zřízených městem je tu o jednu více než v Berouně. „Do mateřských škol byly letos přijaty všechny děti, které měly na přijetí podle zákona a kritérií nárok,“ uvedl tiskový mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

V Berouně je v současnosti šest mateřinek a tři soukromé. Město ale kapacitu stále navyšuje. „V průběhu září budeme otevírat další dvě třídy s kapacitou 44 míst. Momentálně připravujeme výstavbu další nové školky se šesti třídami v rozvojové oblasti sídliště, která bude koncipována jako multifunkční objekt s možností ji v budoucnu, pokud bude méně školkových dětí, využít například pro první stupeň základní školy,“ řekla tisková mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Základní školy jsou v Berouně celkem čtyři, takže na počet obyvatel srovnatelně s Rakovníkem.

Dostupnost lékařů

Beroun byl lépe hodnocen v oblasti dětských a praktických lékařů, kterých je ve městě více než u nás a péče je tak pro místní obyvatele dostupnější. „Na území města máme vyhlášenou rehabilitační nemocnici spojenou organicky s nemocnicí s akutní péčí v Hořovicích, kvalitně fungující zdravotnická zařízení, komplexní i soukromé praktiky a specialisty, dostupné zubaře, a to i pro nové pacienty,“ zhodnotila situaci berounská starostka Soňa Chalupová.

Podle našich informací vedení rakovnické radnice dělá vše pro to, aby se situace ve městě zlepšila. „V podstatě od začátku nového volebního období jsou vedena jednání mezi vedením radnice, ředitelem Masarykovy nemocnice v Rakovníku a také proběhla jednání s ambulantními dětskými lékaři. Vedení radnice samozřejmě chápe potřebu dostupnosti dětských a praktických lékařů a snaží se ji řešit, bohužel město tuto problematiku nemůže příliš ovlivnit. Tato pravomoc je především v dikci krajského úřadu. Snahy řešit tuto záležitost většinou naráží na personální problémy – tedy nedostatek lékařů,“ vysvětlil mluvčí.

Dostupnost bydlení

Rakovník dopadl lépe ve finanční dostupnosti bydlení. Byt o velikosti 3 + 1 tu pořídíte zhruba za 2,5 milionu korun, v Berouně si za podobnou výměru připlatíte zhruba o milion více. Město ale oproti Rakovníku disponuje sociálními byty. „Město Beroun v současné době disponuje padesáti byty pro rodiny s nízkými příjmy v Talichově ulici a byty zvláštního určení v Domově a penzionu pro seniory, které jsou určeny především pro berounské seniory a dospělé zdravotně postižené občany. Momentálně pracujeme na koncepci sociálního bydlení a připravujeme výstavbu prvních devíti sociálních bytů v komunitním centru, na kterou jsme již dostali dotaci,“ vysvětlila mluvčí.

Ale i v Rakovníku se nové vedení radnice snaží tuto situaci změnit a do budoucna chce disponovat sociálními byty, jako tomu je například v Novém Strašecí nebo v Jesenici. „V září proběhne schůzka vedení radnice s oddělením odboru výstavby, které se zabývá investicemi, aby byly probrány možnosti dotací na sociální byty a celkové vyhodnocení situace. Tedy zda jít například do rekonstrukcí starších nemovitostí nebo postavit v budoucnu nové sociální byty na zelené louce,“ prozradil Jiří Cafourek.

Čistota ovzduší

Co se týče kvality ovzduší, je na tom Rakovník o maličko lépe. Ale ve městě, na rozdíl od Berouna, chybí stanice pro měření nečistot v ovzduší. „Beroun je stále lokalitou s výrazně znečištěným ovzduším zejména kvůli morfologii území – hluboká nevětraná kotlina, kterou prochází snad všechny druhy liniové dopravy kromě parníků. Ty nám ale ministerstvo dopravy plánem na splavnění Berounky z Prahy do Hýskova do budoucna taky zkouší vnutit,“ vysvětlila starostka.

Z uvedeného vyplývá, že každé město má své plusy a mínusy. V Berouně je sice více služeb, ale tím se život místních o něco prodraží. Záleží pak na každém jedinci, jaké jsou jeho priority a podle jakých aspektů si vybere místo ke svému životu.

Renáta Fryčová

« Zpět