Foto

Jednou z akcí, která se letos konala na podporu obnovy dráhy, byla jízda parního vlaku do Kralovic. Podíleli se na ní i čistečtí ochotníci.

 

Dobrá zpráva: Obnovu dráhy začal podporovat i Plzeňský kraj

Spolek chce zachránit mladotickou trať

Sice pořád zarůstá nálety a na první pohled byste těžko řekli, že se o ni ještě někdo zajímá, ale opak je pravdou. Kolem uzavřeného úseku Kralovice – Mladotice na železniční trati z Rakovníka do Mladotic, který České dráhy pustily k vodě už před dvaceti lety, to žije. Vesnice stále bojují za jeho obnovu. Pokud by se totiž podařilo úsek obnovit a vrátit trati její původní délku, mohli by cestující z Rakovníka do Plzně opět využívat vlakového spojení přes Čistou. „Při použití přímého železničního spoje bez přestupu by byla jízdní doba spěšného vlaku mezi Plzní a Rakovníkem 1,5 hodiny,“ říká Václav Kopta, předseda nově vzniklého spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice.

Byla hlavním impulzem pro založení spolku snaha pomoci s obnovou trati, nebo jste k tomu měli i nějaké další důvody?

Klíčovým důvodem je dlouhodobá snaha o obnovu úseku a současně o revitalizaci celé trati Rakovník – Mladotice a ideálně až směrem na Plzeň. Tuto snahu jako jednotlivci vyvíjíme již mnoho let, ale přístup okolí nás přesvědčil, že pro zvýšení úspěšnosti musíme jednotlivce spojit a věc institucionalizovat. Proto jsme založili spolek.

Tvoří členskou základnu milovníci železniční historie, nebo zkrátka jen občané, kteří si přejí obnovu dráhy?

Určitě nejsme parta železničních nostalgiků, kteří si chtějí za veřejné peníze jezdit s parními vláčky. I když ani tyto aktivity, pokud zviditelní naše snahy a železnici, nám nejsou cizí. Primárně jsme ale sdružení občanů, převážně mladotických, kterým vadí dlouhodobá snaha o likvidaci a devastaci trati, zatímco by mohla kvalitně sloužit rozvoji regionu, ve kterém leží. Členy jsou i další zájemci, většinou z řad odborníků na tuto problematiku. Chtěli bychom s nabídkou členství oslovit i další odborníky a také politiky, kteří mají o trať zájem a reprezentují požadavky svých občanů.

Kdy jste spolek založili? Jaké aktivity už máte za sebou a jaké nyní připravujete?

Spolek vznikl teprve v říjnu tohoto roku, ale ještě před oficiálním vznikem jsme pomáhali zorganizovat dvě akce na podporu obnovy dráhy. Na jaře to bylo Plnou parou do Mladotic, druhou akcí byla jízda parního vlaku do Kralovic. V současné době se chystáme na blížící se 120. výročí naší trati a také máme v přípravné fázi publikaci o její historii.

Mladotická trať už je ve velmi špatném stavu. Nemáte obavy z toho, jak nákladná její obnova bude a že právě kvůli tomu už její záchrana není možná?

Foto

Předseda nově vzniklého spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice Václav Kopta.

 

Argumentace, že je úsek ve špatném stavu a oprava by stála moc peněz, je cílená nepravda těch, kteří jsou proti opravě a zprovoznění celé trati. Jednou se objeví částka 400 milionů korun, jednou 100 milionů korun. Proti těmto účelovým lžím je nutné se zásadně ohradit. Pro laika vypadá hrozně těleso trati, které je zarostlé náletovými dřevinami a má částečně rozkradené koleje, ale pro odborníka to není zásadní problém.

Co je tedy potřeba udělat?

Jedná se o vyčistění trati od dřevin, což náš spolek přislíbil udělat zdarma a následně o takzvanou středně těžkou opravu železničního svršku, tedy výměnu kameniva a kolejového roštu. To nejcennější a nejdražší, tedy spodní stavba (těleso trati), je díky poctivé práci našich předků zcela v pořádku. Nezávislí odborníci odhadují náklady na zprovoznění na 60 až 100 milionů korun. V kontextu dalších padesáti let dopravní služby pro rozvoj regionu je to částka více než přiměřená. Jsme realisté a ne snílci, proto za obnovu tak bojujeme.

Plánujete se s vaší iniciativou obracet i na politiky?

V nedávné době jsme oslovili řadu politiků. Např. Petra Bendla ve Středočeském kraji, ministra dopravy Dana Ťoka, několik poslanců a další. Také jsme v minulosti iniciovali dvě petice, které podepsalo více než 3 500 občanů včetně prezidenta Miloše Zemana. Přestože Plzeňský kraj, na jehož území vyloučená část leží, v poslední době začíná měnit názor a obnovu trati v celé délce podporuje, zrovna tak Středočeský kraj, Správa železniční dopravní cesty stále trvá na svém. Chce tuto část trati definitivně zrušit a zahájila kvůli tomu už druhé řízení.

Jaké jsou proti této snaze vaše nejsilnější argumenty?

Není možné rušit jen část trati, protože trať byla stavěna jako celek za účelem propojení Rakovnicka a Plzeňska. Zrušením části se degraduje i prozatím provozní část Rakovník – Kralovice. Což se projevuje už od roku 1997, kdy byla zavedena náhradní autobusová doprava z důvodu „nedovoleného technického stavu trati“ a její následné opravy, která měla trvat šest měsíců. Je s podivem, že trvá dodnes. Zatímco 9,5 kilometrový úsek Čistá – Kralovice byl obnoven (za 36 milionů korun) v roce 2001, pro další 12kilometrový úsek z Kralovic do Mladotic se politická vůle a peníze nenašly.

Jak si představujete ideální vývoj dalšího osudu trati?

Primárně by mělo dojít ke zprovoznění uzavřeného úseku a nastavení jízdního řádu tak, aby bylo zajištěno atraktivní spojení Kralovicka, jak směrem na Rakovník, tak na Plzeň. Frekvence vlaků by měla být dostatečná, tak jak ji v jízdním řádu 2019 nastavil na svém úseku Středočeský kraj. Mělo by dojít i ke zrychlení trati, jak to navrhuje studie, kterou jsme si nechali zpracovat Dopravní univerzitou Jana Pernera. Pochopitelně by bylo vhodné zavést spěšné přímé vlaky Rakovník – Plzeň, nebo případně rychlíky Praha – Kladno – Rakovník – Plzeň, jakožto alternativu spojení Prahy s Plzní přes Beroun. Navíc má obnovený úsek trati velmi značný potenciál ve vybudování zastávky Mariánská Týnice, což je jedna z nejvýznamnějších a dosud nedoceněných turistických destinací kraje. Příležitostí, které trať pro občany i turisty nabízí, je samozřejmě mnohem víc.

Markéta Hartlová

« Zpět