Foto

Kubíky zeminy a tuny prachu. Stavba D6 u přemostění na Třtici. Foto Barbora Vaicová

 

Připravovala se jako rychlostní, dnes se staví jako dálnice

I přes horko je Řevničov v mlze

Mluví se o ní už od války, ale budovat se začala až po 73 letech. Výstavbu dálnice z Prahy do Karlových Varů, které se stále ještě říká „Karlovarka“, jsme v minulém Raportu představili v úseku Řevničov – obchvat u obce Krušovice. Dnes se odtud vydáme směrem na Nové Strašecí. Stavbu si přiblížíme po technické stránce se všemi nepříjemnostmi ovlivňujícími život místních obyvatel.

Řevničovský obchvat

Do rukou se nám dostala vizualizace finální podoby dálnice zpracovaná investorem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Pro lepší představu jsme se po zmíněném úseku vydali na virtuální jízdu automobilem.

Na „nově vybudovanou dálnici“ najíždíme kousek před krušovickým pivovarem a v hlubokém zářezu (okolní svah měří 60 metrů) pokračujeme směrem na Řevničov. Na horizontu najíždíme na 180 metrů dlouhý most přes Krušovický potok a dálnice dále vede nejkratší cestou na Řevničov. Tuto obec teď máme po naší levé ruce (jižně) a za krátko míjíme i sjezd na komunikaci směrem na Slaný.

Pokud bychom od Krušovického pivovaru chtěli jet po „staré“, celou obec bychom projeli tak, jak jsme zvyklí. Ve stoupání ovšem přijde změna, kdy bude komunikace tzv. přeložena více vlevo (severně) a podjede nově zbudovanou D6. Do Řevničova a skrz něj povede stará karlovarka beze změny. Novinkou bude kruhový objezd za obcí, kde dojde ke křížení stávající komunikace a té, která bude přivaděčem na novou dálnici.

Foto

Obchvat Řevničova a dálnice na Nové Strašecí. Uprostřed Bucký rybník.

 

Řevničov – Nové Strašecí

V našem virtuálním voze nyní pokračujeme po dálnici od Řevničova směrem na Prahu. Kopírujeme starou karlovarku a za lesem se na ni dokonce napojujeme. V lesním úseku mezi Řevničovem nádraží a Třticí podjíždíme 65 metrů dlouhý most. Při výjezdu z lesa směrem na Strašecí vidíme po pravé straně novou retenční nádrž. A za chvíli už plynule najíždíme na dnešní dálnici vedoucí do hlavního města.

Trochu komplikovanější je cesta po „staré“, která za lesem (směr Nové Strašecí) odbočí doleva, takže se vrátí do své původní trasy se slavnou „Gottovou zatáčkou“. Novou dálnici bude křížit nadjezdem a dále povede nejkratší cestou směrem k prodejně Lidl v Novém Strašecí. Zde se kruhovým objezdem napojí na komunikaci Rakovník – Mšec.

Život se stavbou

Slavnostnímu poklepání základního kamene stavby (12. prosince 2017) předcházelo osmileté vyjednávání starostů „po trati“ s ŘSD. Při jednáních patřil k hlavním motorům řevničovský starosta Jiří Petráček. Jedním z důvodů jeho úsilí byl obchvat Řevničova. Ten má během stavby privilegium, protože je k němu vyprojektováno provizorní napojení na stávající komunikaci. Jakmile budou práce dokončeny, spustí se na obchvatu provoz i v případě, že navazující úseky zprovozněny nebudou. V těchto dnech již můžeme sledovat mravenčí úsilí dělníků na trase od Nového Strašecí až po Krušovice.

Na to, jak práce probíhají a jak ovlivňují životy obyvatel Řevničova, jsme se ptali přímo starosty Jiřího Petráčka. Kromě toho, že obec byla už dvakrát bez proudu kvůli přeložení sloupů elektrického vedení, starosta upozorňuje, že komplikací je také mimoúrovňové křížení silnice u chatové oblasti Bucek. Než bude dokončeno, je řevničovské nádraží „odříznuto od světa“ a kdo chce odtud do Řevničova, musí se vydat přes Rudu. Práce by v tomto úseku měly trvat do konce roku 2019.

„Před zahájením prací jsme zjišťovali, zda jsou schválené všechny dokumenty, ale bohužel nebyl schválený projekt pro provedení stavby. Nyní už je vše v pořádku a práce jsou v plném proudu. Celá stavba má být dokončena v říjnu 2021,“ uvádí starosta.

Do té doby ovšem uteče hodně vody. Podle Jiřího Petráčka se v obci uchytilo pořekadlo, podle kterého „to, co je od obecního úřadu přes silnici, jako by nebylo“. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, že už jenom přejít dnešní frekventovanou silnici může být záležitostí několika minut. Aby se v obci dopravě ulevilo, musí obyvatelé vydržet momentální diskomfort. Tím je v suchých letních měsících především prach ze stavby. „Během stavby dochází k velkému přesunu materiálu, ať už jsou to pařezy z lesa nebo zemina. Momentálně nás trápí průjezd prázdných tater, které odvezly zeminu. Nejvytíženější jsou ulice Pod Džbánem a Štefánikova, kde projede asi 80 nákladních aut denně. Kromě ničení komunikací je nejhorší prach, který auta víří,“ vysvětluje starosta. Letní idyle u bazénu rozhodně nepřidá, když se na hladině kumuluje zvířený prach ve vrstvu bahna. „I přes snahu se nám nepodařilo s vedoucím stavby vymyslet náhradní trasu, protože nebyl udělen souhlas od majitelů pozemků. To je bohužel stinná stránka toho, že obec nebude v budoucnu dopravní tepnou,“ vysvětluje starosta.

„Je pravda, že původně jsme s tímto převážením vůbec nepočítali. Vinu vidím na straně ŘSD. Požadovali jsme protihlukový val v jižní části obce, ale ten nebyl uznán, protože převoz zeminy měl probíhat tak, že to, co se někde vytěží, se zase jinde naveze. Stavbu ovšem nevysoutěžila jedna firma ale dvě, které se na takovém převozu nedomluvily. Firma z lesního úseku zeminu nechce, takže firma stavící u vesnice musí přebytečných 2000 m3 odvézt jinou cestou mimo stavbu. A to je ta cesta přes obec, se kterou nikdo nepočítal. Jinak většina přepravy probíhá mimo obec,“ upozorňuje na úskalí Jiří Petráček.

Mrtvá obec?

Toho, že poklesne hospodářský život v obci, se starosta nebojí. „Rozhodně je nesmysl, že budou muset zavřít obchody, restaurace nebo dokonce živnostníci. Ovšem je pravděpodobné, že se sníží obrat benzínky a možná i restaurací, protože všichni potenciální zákazníci z dálnice nejspíš nesjedou.“

Jak vidí svůj osud po zprovoznění dálnice, jsme se zeptali majitele motorestu „Na ráně“. „Rozhodně to bude mít negativní vliv. Velký provoz tu byl odjakživa a všichni jsou na to zvyklí. Řevničov i Krušovice budou mrtvé obce. Nikdo si sem nebude zajíždět na oběd, večeři nebo za nákupem. Lidé radši pojedou do McDonaldu nebo si na benzínce koupí bagetu. Výhodu bude mít Krupá, kde budou „brýle“ (sjezd z dálnice), takže tu mají větší šanci přilákat potenciální zákazníky,“ předpovídá majitel motorestu.

Ale to je zase jiný příběh. Jak budou vypadat „brýle“ na Krupé a kudy povede dálnice směrem na Karlovy Vary, připravíme do některého z příštích čísel Raportu.

Barbora Vaicová

Kolík u stodoly

Touhu zbudovat dálnici z Prahy do Karlových Varů měli už Němci za 2. světové války. Podle slov řevničovského starosty Jiřího Petráčka jeden lubenecký rodák pamatuje i její vyměřování. „Dodnes prý má označený kolík u rohu stodoly, kde měla komunikace vést,“ upozornil na kuriozitu starosta.

« Zpět