Foto

Místostarosta s buldočí povahou. Podobný výhled jako z kanceláře hnutí ANO v Komerční bance čeká Miroslava Samaše i o pár kroků vedle na novém působišti na městské radnici.

 

S Miroslavem Samašem o provozní slepotě a známkování úředníků

Žít v čistém a dobře fungujícím městě

Donedávna ho v Rakovníku nikdo neznal. Teď tu má trvalé bydliště a bude stát v jeho čele jako místostarosta. Za svých 48 let života stačil udělat kariéru v armádě, u policie i v civilním sektoru. Miroslav Samaš o sobě říká, že je workoholik. V životopise má napsáno, že jeho hlavní devizou je flexibilita, obrovské životní a pracovní zkušenosti, spolehlivost, buldočí povaha, loajalita k zaměstnavateli, všeobecný přehled a veliká znalost lidí. Byl dvakrát ženatý a jako samoživitel vychoval dvě dcery. Za novou „dvojkou“ ve vedení města, jsme se vydali do kanceláře hnutí ANO 2011 v Rakovníku.

V mobilu máte znělku Horehronie. Má to hlubší důvod?

Je to pěkná písnička. Horehroní je nádherná krajina na Slovensku. Já jsem se na Slovensku v okrese Lučenec narodil, takže jsem Slovák a Slovákem umřu, protože tu mám silné kořeny. Můj dědeček vlastnil velký statek na kotárech (samota) a byl celý život soukromý zemědělec (i za socialismu). Bojoval v první válce, měl osm dětí a babička k tomu vychovávala dva sirotky. Maminka učila v jednotřídce a tatínek měl krámek se smíšeným zbožím.

Jak jste se ze Slovenska ocitl v Čechách?

Studoval jsem Vojenskou střední automobilovou školu v Nitře. Po škole jsem byl v rámci budování čs. armády převelen do Prahy. Jednalo se o vojenský zabezpečovací útvar, který patřil pod generální štáb. Začal jsem tu jako technik.

Nezkusil jste vysokou školu?

Studoval jsem na Vojenské škole A. Zápotockého v Brně, kde byla podmínka mít praxi u technického praporu. Tady jsem studoval tři roky a zažil i sametovou revoluci. V té době se mi začalo rozpadat manželství. Musel jsem se rozhodnout, jestli budu studovat, nebo se starat o své dvě dcery. Po rozvodu mi byly svěřeny do péče.

Jako samoživitel jste se musel otáčet?

Vyhrál jsem konkurs a dělal jsem pobočníka generálu Karlu Pézlovi (první polistopadový náčelník generálního štábu) a následně u generála Nekvasila. Pak přišel generál Šedivý a pobočníky nahradil asistenty. V té době jsem se vrátil k původnímu útvaru, kde jsem v roce 1984 nastoupil jako rotmistr a dva roky jsem tu pracoval v pozici náčelníka štábu praporu.

To už je docela šajba?

Získal jsem tu manažerské zkušenosti. Velel jsem sto padesáti lidem. Náčelník štábu je výkonný orgán, ten který organizuje činnost jednotky. V roce 1999 jsem odešel do civilu.

Vaše kariéra v uniformě tím skončila?

Ne tak docela. Po nástupu do civilu jsem pracoval u dopravní policie v Praze jako vyšetřovatel dopravních nehod. Odtud jsem odešel v roce 2005. Řekl jsem si, že jsem už dost zralý na to, abych začal nějaký život mimo uniformu. Pracoval jsem pak v realitní kanceláři a reklamní agentuře. Pět let jsem dělal vedoucího prodeje automobilů u společnosti Emil Frey. Bydlel jsem v Praze, ale okolo roku 2000 jsem si pořídil domek na Velké Bukové. Zde jsem trávil veškerý volný čas a postupně jsem se sem přestěhoval.

Tak jsme konečně na našem okrese. Vysvětlete nám ještě, jak jste se dostal k hnutí ANO 2011?

Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Jako voják jsem odolal i vstupu do KSČ. Svým přesvědčením inklinuji k pravici, mám však velké sociální cítění. To je dáno tím, že jsem byl samoživitel. Na hnutí ANO se mi líbila myšlenka, se kterou jsem se ztotožňoval, aby člověk nelhal, nekradl a pracoval pro ostatní.

Dnes jste místopředsedou oblastní organizace Rakovník. Řada občanů poukazuje, že jste se k trvalému pobytu v Rakovníku přihlásil účelově kvůli volbám?

Od 18. března 2014 mám trvalé bydliště na Sekyře, ale odmítám, že by to bylo účelové. Jsem velký kosmopolita a často bydlím i v Praze u přátel. Hnutí ANO jsem se hodně věnoval a bylo se mnou počítáno do vyšší pozice v komunálních volbách. Lídrem v Rakovníku jsem se stal, protože mám nejvíc zkušeností. Rakovník dobře znám a stejně jsem uvažoval, že se sem přestěhuji.

Jak jste spokojen s výsledkem voleb?

Jsem spokojen. Do voleb jsme šli s tím, že chceme změnit poměry ve vedení města. Z ničeho máme tři mandáty a v současné době pracujeme na koaliční smlouvě. Při sestavování koalic jsme se domluvili, že budeme kopírovat vládní koalici.

Někoho udivilo, že jste na kandidátku vzali Miloslava Kubínka?

Pan Kubínek se v KSČM nepohodl. Po padesáti letech vystoupil, protože nechtěl vést jejich kandidátku. Měly o něj zájem i jiné kandidátky. My jsme ho oslovili pro jeho zkušenosti. Jako dlouholetý člen zastupitelstva dobře zná problematiku samosprávy. Když jsme si společně sedli nad programem hnutí ANO, tak jsme našli společnou řeč.

Takže s komunisty nemáte problém?

Na komunální úrovní jsme řešili, že budeme pracovat s lidmi, kteří chtějí pro Rakovník něco udělat. Kandidáti ČSSD, kteří jsou v zastupitelstvu města (ZM), jsou lidé, kteří mají zájem. Se všemi jsem se sešel. Podobně i s kandidáty KSČM. Řekněte mi, kdo může mít nějaký problém s paní Kašovou? Dostala nejvíc preferenčních hlasů, a navíc není členkou strany. Nebo pan Kvasnička. Je to bývalý voják z povolání, který má v sobě disciplínu.

Kdy jste byl naposledy na zasedání zastupitelstva města Rakovníka?

Tu možnost jsem nikdy neměl. Tím, že pracuji jako krajský manažer hnutí ANO, musím se zúčastňovat zasedání oblastních předsednictev. Ta byla bohužel vždy v pondělí v odpoledních a nočních hodinách a vždy mi kolidovala se zasedáním v Rakovníku.

Jakou máte zkušenost s fungováním samosprávy?

Nebyl jsem nikdy členem žádného zastupitelstva, protože jsem nebyl politicky aktivní.

Znám ale dobře zákon o obcích, který je mým oblíbeným čtením od roku 2012. Když jsem vstupoval do Hnutí ANO, chtěl jsem dělat kariéru právě v komunální politice. Navíc pracuji jako asistent místopředsedkyně poslanecké sněmovny paní Jermanové, kde tyto věci neustále konzultujeme se starosty.

Znáte vedoucí odborů na městském úřadu?

Osobně jen několik. Vím, jaká je struktura radnic, všech měst, protože mě to zajímá. Od doby, co jsem vstoupil do ANO, je to i můj koníček. Jsem workoholik a když něco dělám, tak do dělám na sto procent a snažím se o tom zjistit maximum věcí. Dokonce přemýšlím, že bych si mohl dokončit vysokou školu.

Jako hnutí ANO usilujete o změnu. Souvisí to i s personálními změnami na radnici? Máte nějaké schopné kamarády, které byste rád viděl na úřadu po svém boku?

Tohle určitě nechci dělat. Klientelismus a protekcionismus se mi bytostně příčí. Já mám sice výhrady k práci městského úřadu, ale určitě to nebudu řešit tak (a ani koaliční partneři), že bychom přišli na radnici, všechny vyházeli a dosadili tam nové lidi. Také koho, že?

Dobře, ale jak té změny dosáhnete?

Chceme zavést systém, aby samotní lidé hodnotili práci úřadu. Když občan povede jednání na úřadu s jakýmkoliv úředníkem, tak ho bude moci známkovat. Ať lidé sami rozhodnou, jestli tam ten úředník má zůstat či nikoliv.

Jak to bude fungovat?

Na tom se ještě musíme dohodnout. Máme představu, že by se celá věc vyhodnocovala průběžně. Jednou za čtvrt nebo půl roku by úředník dostal vysvědčení o svojí práci. Tady to máš, a zamysli se nad svojí prací. Není zbytečné, abys tady zůstal, když tě to nebaví? Když těm lidem nepomůžeš? Ale i naopak. Jsi schopný, jsi příkladem pro ostatní, tak můžeš nahradit i někoho ve vedení.

V tuto chvíli je pro vás každý úředník nepopsaný list papíru?

Jeho práce rozhodne, jestli zůstane nebo odejde. Úředníci jsou vizitkou vedení radnice a pracují tak, jak jim to vedení radnice umožňuje. V programu máme, že chceme být otevřená radnice a chceme lidem naslouchat. Víte, já ten Rakovník mám skutečně prochozený a znám to tady. Chtěl bych, abychom se s úředníky alespoň jednou za měsíc vzali za ruce a prošli se po městě. Ale ne jen v centru, ale i po sídlištích a periférii a všímali si věcí, které lze napravit.

Vadí vám nepořádek?

Ten snad vadí každému. Znám třeba místo, zřejmě to bývala mateřská škola, dnes tam sídlí nějaká firma, která vyrábí nátěrové hmoty, vedle toho zapomenutá maringotka, lidé na to koukají z balkonu. Mně by to vadilo. Pod tím je krásný historický hřbitov a mezitím ta hrůza. Viděl to někdo z radnice? Viděl někdo, jaký je bordel u sběrného dvora? Chceme přeci žít v čistém a dobře fungujícím městě.

Myslíte, že minulému vedení města tohle nevadilo?

Jsem přesvědčen, že každý, kdo pracuje několik let na jednom postu, získá provozní slepotu. Dobře to znají ve firmách, proto také na vedoucích postech točí po čtyřech letech manažery.

Odcházející starosta s místostarostou tu byli 12 let...

Tak asi provozní slepotou trpěli. Některé věci vám po tak dlouhé době přestávají vadit a naučíte se kolem nich chodit. Já nechci, aby lidé chodili na radnici za otrávenými úředníky, kteří nic nevyřeší. Chci, aby radnice také ráda chodila za lidmi.

Vládci města přerozdělují peníze organizacím, spolkům a sportovním klubům. Budou to dělat jinak, než předchozí vedení?

Jsem zastánce názoru, že každý by měl dostat tolik peněz, kolik si zaslouží. Takže, když jsou někde vidět výsledky, ale ne jen tabulkové, ale třeba v práci s mládeží nebo pořádání akcí pro lidi (ne jen pro úzký okruh vyvolených), tak nemám problém dát těm lidem peníze. To se netýká jen masových sportů.

Pan Kubínek, který bude za ANO zřejmě i radním, proslul jako kritik financování Rakovnického cyklování?

Rakovnické cyklování znám a jako cyklista jsem ho několikrát navštívil. Je to významná akce, která do Rakovníku přivede spoustu lidí. Otázka přerozdělování peněz bude věcí sportovní komise. Tady budou sedět lidé, kteří tomu rozumějí a nebudou vyhraněni žádnému konkrétnímu sportu.

Co bude váš první velký projekt, až usednete do kanceláře místostarosty? Ten minulý tři volební období odstraňoval výběrčí budku.

Je třeba řešit problémy, které nesnesou odkladu. Rovněž ta řešení musí reálná, abychom zbytečně nezadlužovali město. Přál bych si, aby městská policie začala fungovat tak, aby se lidé nebáli chodit přes Jamku. Aby byli vidět v ulicích, a nejen při akcích, ale aby strážník plnil roli i informátora pro radnici. Aby si všímal, že támhle je rozbitý chodník, pomalovaná zeď, lampa, která nesvítí... Z těch velkých úkolů chci, aby v kasárnách nevznikla ubytovna pro sociálně slabé lidi.

Vítězná ČSSD určila hlavou města pana Jenšovského. Vy budete jeho zástupce. Budete tvořit tandem, nebo si pojedete každý po vlastní lajně?

Myslím, že bychom měli tvořit tým. Mně bylo sympatické, že hnutí ANO nerozlišuje pravičáky a levičáky a že to je akce nespokojených občanů. A občané jsou nespokojeni zprava i zleva. V tom si myslím, že máme s panem Jenšovským nastavené stejné myšlení. Pokud chceme na radnici vytvořit tým, tak to musí být z lidí, kteří si budou navzájem pomáhat, protože je spojuje společná myšlenka.

Pan Jenšovský působil jako vysoce postavený policista. Vy jste byl paradoxně exponovaným důstojníkem v armádě. Jsou vaše zkušenosti z ozbrojených složek výhodou pro vedení města?

Vím, kam míříte. Že město teď povede bývalý policajt a bývalý lampasák. (smích) V té naší uniformované minulosti vidím určitou výhodu. Lidé s uniformou mají trochu jiné návyky, než ti co mají oblečený civil. Mám na mysli disciplínu, smysl pro odpovědnost a smysl pro týmovou hru. Jsou to nejlepší dispozice pro vedení města. Navíc jsme si s panem Jenšovským padli do noty i lidsky.

Když to trošku odlehčíme, tak on bude velitel a vy...?

...náčelník štábu (se smíchem skáče do otázky). Jeden můj velitel říkal: Hele, ty seš na práci a já jsem tu na reprezentaci. A ono to tak je. Náčelník štábu byl v armádě výkonný orgán, administrátor a mozek, který řeší věci. Jsem přesvědčený, že pan Jenšovský bude dobrým starostou, protože má smysl pro disciplínu a odpovědnost. To já mám také, takže se budeme vzájemně dobře doplňovat.

Velkým tématem předchozích zastupitelů byl parkovací systém. Teď, když bude pan Kubínek členem rady, bude i hnutí ANO prosazovat systém vybírání poplatků pomocí výběrčích s brašničkami?

A s placatými čepicemi (opět se směje). Teď vážně. To téma samozřejmě padlo, ale já upřednostňuji třeba jiný systém, který funguje, a pan Jenšovský také jiný. A teď jde o to, najít ten nejvhodnější, aby to bylo ekonomicky přijatelné pro město. Ten stávající systém také funguje. Může mě ale vzít čert, když stojíte frontu při vjezdu a pak při výjezdu. Protože všichni, co tady odsud vyjíždí, by měli dostat stvrzenku, že tady zaplatili poplatek, a když se musí vyplňovat, tak to je docela dlouhá doba.

Prosazujete systém parkovacích automatů?

Ano, protože funguje. Netvoří se kolony. Když jsou lidé odpovědní, hodí tam deset korun, a když ne, jsou tu od toho městští strážníci, aby celou věc kontrolovali. Když jich bude málo, máme i jiné zaměstnance úřadu, kteří mohou kontrolovat. I v tom­hle musíme najít shodu. Já nemohu nikomu nic diktovat. I pan Kubínek je součástí týmu a bude se jako všichni podřizovat většině.

Minulé vedení bylo celkem vstřícné k médiím. Jak to budete mít s novináři. Co se stane, když napíší něco, co vám zrovna nebude po chuti?

Vím, že Raport není bulvár. Píšete o všem, co lidí zajímá a to je v pořádku. Sám jsem svého času pracoval v jednou časopisu. Budeme dělat tiskové konference a odpovídat na dotazy, když nás novináři nechají se na ně připravit.

Bude na městě i funkce tiskového mluvčího?

K čemu. Já když chci někomu něco říct, tak mu to řeknu. Samozřejmě někdy budu chtít čas, abych si v tomu zjistil potřebné informace.

Sláva Vaic

« Zpět