Foto

Rakovnický Klub vojenské historie se představil i v rámci Dobře utajené country. V kulturním domě byly vystaveny sbírkové předměty k 1. sv. válce a venku vojenská technika (džípy) z 2. světové. Na snímku první z členů KVH v uniformách. Zleva dlouholetý aktivní člen a kamarád Václav Pelc, Albrecht von Croÿ, Jiří Svoboda a Jindřich Lipecký. „Byla to poslední akce Václava Pelce s námi, 15. září poté náhle zemřel. Stále na něho vzpomínáme,“ říká Jindřich Lipecký.

 

Snáze seženete artefakty z 1. sv. války než z 50. let

Vojenská historie „naživo“

RAKOVNÍK. V současné době ještě můžete v rakovnické roubence vidět výstavu přibližující historii 1. světové války (ke stému výročí). Vhledem k tomu, že expozici připravil Klub vojenské historie (KVH), podíváme se dnes na tuto organizaci trochu blíže.

„Byl jsem členem pražského KVH, ale časem jsme se domluvili s Jiřím Svobodou a s pražským vedením a v roce 2004 jsme založili v Rakovníku pobočku. O tři roky později jsme se osamostatnili a získali právní subjektivitu,“ říká místopředseda klubu Jindřich Lipecký a předseda Jiří Svoboda ho doplňuje: „Stanovy byly schváleny 13. 6. 2007. Protože v Rakovníku funguje několik obdobných klubů, ale s poměrně úzkým zaměřením, pojali jsme jej poměrně šířeji. Nazvali jsme se klubem vojenské historie a jsme rozděleni na několik sekcí. Máme 1. sv. válku, Rakousko-Uhersko (tato sekce je nejpočetnější), legionáře, 2. sv. válku a část vietnamskou, kde jsou většinou mladší kluci. Někteří naši členové byli i příslušníky armády, takže měli k vojenství blízko.“

Cílem členů KVH prý není opěvovat válku jako takovou, ale spíše lidem připomenout vojenskou historii, která rozhodně není bez zajímavosti. Počet členů klubu je zhruba patnáct, ale kolísá prý podle toho, jak se jeho členové usazují a mají děti. Pak už obvykle nemívají tolik času, ale přesto se občas sejdou a dají dohromady nějakou akci. Účastní se rakovnické model air show či setkání historických vozidel ve Hředlích. „To nás čeká 20. září. Snad nám bude přát počasí. Na něm jsou naše auta dost závislá – nemají žádné střechy ani vytápění. Snažíme se pochopitelně jezdit na akce po okolí, když nám to počasí jen trochu dovolí,“ pokračuje Jiří Svoboda.

Shánět dokumenty z 1. sv. války nebo i novodobější artefakty je podle obou pánů prakticky stejné. Snáze prý seženete originální americkou uniformu z 2. sv. války, než naší armády z padesátých let. Když totiž něco likviduje české ministerstvo obrany, bere to důkladně. „Dělají to tak, aby si nikdo nemohl nic vzít bez ohledu na to, že jednou přijde doba, kdy se i touto novější historií bude někdo zabývat. Pak se najednou ukáže, že nikde nic není. Teď se také připravuje zákon o bezpečnostním materiálu, což jsou i vojenská vozidla. Když se rušily tankové prapory, rozprodávaly se tanky soukromníkům a dnes se dělá vše pro to, aby je jejich majitelé na své náklady rozřezali a dali do sběru. Přitom, když došlo v roce 2002 v Praze k záplavám, lodě na nábřeží kotvily právě tanky soukromníků, protože armáda je v té době už neměla. Těch třicet tanků, co má, bylo už dávno u Kroměříže, takže pomoci nemohly. Nevím, co tím sledují, nejprve lidem prodají techniku a pak jim ji chtějí sebrat z bezpečnostních důvodů. Neznám jediného sběratele, který by ‚zneužil‘ tyto zbraně k nějakému trestnému činu nebo k nějaké propagaci něčeho nežádoucího. Jsou to lidé, kteří to dělají srdcem a takovýchto excesů se vyvarují. Díky takovýmto lidem neupadli a neupadnou v zapomnění lidé, jako generálmajor Fajtl či Peřina. A já si myslím, že i díky nám, sběratelům, zůstane zachováno něco z historie pro příští generace,“ pokračuje Jiří Svoboda.

Jak už jsme zmínili, řadu věcí už dnes můžete vidět na výstavě v roubence. To však není vše. Už v příštím roce chystá KVH v květnu výstavu k sedmdesátému výročí ukončení 2. sv. války. „Už máme i určitý harmonogram. Jeli bychom na oslavy do Plzně a cestou zpátky chceme ‚osvobodit‘ Čistou. Až přejedeme do Rakovníka, zahájíme výstavu, takže vše spojíme v takovou větší akci,“ prozrazují pánové nepříliš vzdálené plány.

Výstav má KVH za sebou už poměrně slušnou řádku. Jedna z menších, kde byly prezentovány uniformy od 1. sv. války až po současnost, proběhla u vojenského útvaru v Rakovníku. Tehdy si prý všichni mysleli, že je to výstava ze sbírek muzea, ale byla stejně jako ta dnešní ze soukromých sbírek členů. „Snažíme se dělat samostatné výstavy vždy ve své režii. Nečerpáme ani žádné dotace, protože jsou poskytovány za neúnosných podmínek. Pouze jednou jsme se podíleli na společné výstavě s muzeem. To byla expozice Mým národům k 90. výročí počátku 1. sv. války,“ doplňují a Jindřich Lipecký vypočítává akce, na nichž se KVH podílí: „Jsme současně i ostrostřelci, takže se zúčastňujeme různých akcí, ať v té či oné uniformě. Vezmeme si prostě tu, která se hodí k určitému výročí nebo akci. Před časem jsme udělali i výstavu ve Slabcích v rámci Dobře utajené country. Na fotce ze Slabec je vidět, že jsme skutečně KVH – předseda má uniformu plukovníka americké armády z 2. sv. války, Václav Pelc uniformu jízdního pluku ruských legií – 1. sv. válka, kamarád Oldřich Nový zase uniformu carské armády, já jsem v ostrostřelecké, Filip Celba v námořnické z 1. sv války a náš kamarád, člen KVH a vysloužilec, má vypůjčenou moji vysloužileckou. Takže naživo prezentujeme vojenskou historii,“ uzavírá Lipecký.

Lenka Pelcová

« Zpět