Foto

„Neexistující“ dům v Klicperově ulici.

 

Hlídací agentura U Dráčka a MC Paleček obývají budovu, která v podstatě neexistuje

Město řeší nerudovský problém: kam s nimi?

Zhruba před měsícem přišel do rubriky OKKO příspěvek, který (jak už to v Rakovníku někdy bývá) byl sice podepsán jakýmsi Petrem Majerem, ale jednalo se v podstatě o anonym (uvedené telefonní číslo nepatřilo pisateli). Pan Anonym Majer nám sdělil, že dává městu Rakovník K. O. za to, že mu neodpovědělo na dotaz týkající se objektu v Klicperově ulici, který z části užívá hlídací agentura U Dráčka a z části Mateřské centrum Paleček. „Jak je možné, že v budově, která nemá čp., katastr o ní vůbec neví a předpokládám, že není ani zkolaudovaná, se provozují činnosti spojené s dětskými aktivitami a hlídáním dětí? V dnešní době, kdy se klade důraz na bezpečnost a dodržování zákonů a předpisů je to poněkud zarážející,“ projevil obavy o děti pan Anonym Majer.

Foto

Jedním z kroužků, které nabízí dětem MC Paleček, je Veselá barvička.

 

Zázemí staveniště

Vznesli jsme dotaz na Městský úřad v Rakovníku, zdali o situaci ví a jak ji bude řešit. Dne 11. června nám tisková mluvčí radnice Alida Štulajterová odpověděla: „Stavba, v níž v současné době působí MC Paleček a Agentura Dráček, je zařízením staveniště (šatny a kanceláře stavebníků), které bylo v místě zřízeno při výstavbě poslední etapy sídliště v Klicperově ulici. Stavba se nachází na pozemku města, není však stavbou trvalou, a proto ani není zapsána v katastru nemovitostí a není jí přiděleno číslo popisné/evidenční. Město o problému ví a jeho řešením se intenzivně zabýváme. V tuto chvíli řešíme případný zápis stavby do katastru nemovitostí, aby mohlo být přiděleno číslo popisné. Stavbu je nutné za tímto účelem zkolaudovat, což v daném stavu není možné, neboť stavba neodpovídá aktuálním stavebním normám. Město tedy zvažuje, zda přistoupí k rekonstrukci objektu nebo jeho zbourání a přesunutí aktivit do jiných prostor. To vše s přihlédnutím k předpokládané finanční náročnosti jednotlivých řešení.“

Foto

Benefiční akce OS U Dráčka – tentokrát byl výtěžek věnován Dětským domovům na Stochově a v Kladně

 

Problém – číslo popisné

Hlídací agenturu U Dráčka a stejnojmenné občanské sdružení provozuje v objektu Andrea Nytrová-Parobková. „Myslím, že vše, co rozčeřilo stojaté vody na městě, jsem způsobila já tím, že jsem tady začala od 1. ledna loňského roku podnikat. Město se mnou uzavřelo smlouvu na pronájem šesti místností a dobře vědělo, jakými aktivitami se tu budu zabývat. Nikomu nevadilo, že zde předtím byli skauti, škola, zvláštní škola a třiadvacet let Klub vědy a techniky. A nyní je všechno špatně,“ říká Andrea.

„Velkým problémem je, že budova nemá popisné číslo. Poznala jsem to, když jsem chtěla přihlásit elektriku, plyn, internet… Když potřebuji vyplnit grant, nepustí mi to kvůli absenci popisného čísla přes elektronické formuláře. Snažila jsem se o objektu něco zjistit v archivech, ale marně. Nikde o něm nic neexistuje,“ pokračuje Andrea Nytrová-Parobková.

Hledá se řešení

Aktivit, které zde agentura U Dráčka vyvíjí, je hodně. Zaměřuje se na pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od šesti neděl až do 15 let v hodinovém a celotýdenním režimu. Tety posílá na hlídání i klientům do domácností, pokud to potřebují. Probíhá zde celá řada zájmových kroužků hlavně pro předškolní děti – tanec, hrátky s hudbou, tvoření, divadélko ad. „Od září bych chtěla spustit nové kroužky – pro kluky breakdance a streetdance, Auto – moto – Dráček, výuku angličtiny pro nejmenší,“ vypočítává majitelka agentury.

Občanské sdružení U Dráčka bylo založeno hlavně kvůli benefičním akcím. Ty jsou pořádány pro dětské domovy, zvířecí útulky, ale i pro mládež a seniory. „Dozvěděla jsem se, že v TOSu vyřazují nějaké počítače, tak jsem o pět z nich požádala. Dvakrát týdně bych tu totiž chtěla dělat zdarma dvouhodinovku pro seniory a sociálně slabší občany, při níž by se naučili pracovat s počítači.“

Co se stane, když se město rozhodne budovu zbourat? „Už jsem byla několikrát za panem starostou Nejdlem, jednala jsem i s vedoucím odboru správy majetku města panem Žďánským a jeho pracovníkem panem Záblockým. Dobré by bylo, kdyby všechny podobné aktivity, jako je ta naše, mohly být sestěhovány do jednoho objektu, třeba tam, kde měla být multifunkční knihovna. Super by to bylo i v prostorách bývalého městského úřadu Na Sekyře, kde jsou prázdná tři patra,“ míní Andrea Nytrová-Parobková.

Paleček – centrum pro děti a mámy

Ze strany od Rakovnického potoka „obývá“ budovu Mateřské centrum Paleček. V září roku 2012 se sem přestěhovalo z Mateřské školy Na Vinohradech. „O problémech, které se kolem objektu vyrojily, vím. Na mnoha jednáních s vedením města jsem byla společně s paní Nytrovou-Parobkovou,“ říká statutární zástupce MC Paleček Pavlína Jirkovská. Také ona zatím neví, pro jakou variantu se radní rozhodnou.

„Naše mateřské centrum má určitě svůj smysl. Maminky s malými dětmi je rády vyhledávají. Jen v roce 2013 jsme měli registrováno 273 rodin a centrum navštívilo 1722 dospělých a 2081 dětí. Naše nabídka je pestrá. Každý den nabízíme maminkám a dětem volnou hernu, jednou týdně pak cvičení s miminky a batolaty, dále kroužky Flétna se Zuzkou, Muzicírování s Jindrou a Veselá barvička. Máme vyhrazený časový prostor i pro besedy, výuku francouzštiny a jedenkrát měsíčně tvořivé podvečery pro rodiny,“ vypočítává předsedkyně občanského sdružení MC Paleček Janka Horáková. To však není zdaleka všechno. Centrum pořádá i burzy oblečení, oslavy Dne dětí, populární akci Táta šlape…, Martinské slavnosti a další. „Tímto výčtem chci dokumentovat, že naše činnost je velmi pestrá a účastní se jí značný počet dětí i dospěláků, a to nejen z Rakovníka,“ dodává Janka Horáková.

Podobně jako Agentura U Dráčka ani MC Paleček nemuselo zatím řešit žádný závažný problém technického rázu. Jak jsem se na vlastní oči přesvědčil, mají obě instituce zpracované revize jak požární, tak elektrických rozvodů i plynu. Takže nic nepodnikají „načerno“ a už vůbec ne nic, co by jakýmkoliv způsobem ohrožovalo bezpečnost dětí nebo maminek, jak naznačuje Anonym Majer.

Tomáš Bednařík

« Zpět