Foto

Dana Kubařová

 

Čtyřiadevadesátiletý pamětník Josef Palkoska chodil do školky rád, stejně jako dnešní děti

Nejstarší mateřinka slaví sté narozeniny

V květnu letošního roku uplyne sto let od doby, kdy bylo na Rakovnicku zřízeno první předškolní zařízení. Dodnes se nazývá 1. mateřská škola v Rakovníku a stojí nedaleko Pražské brány, v ulici V Hradbách. Zalistujme kronikou a přibližme si alespoň stručně její historii…

Foto

Jdeme na vycházku!

 

Kroniky promlouvají

Psal se rok 1851, když byla v Rakovníku zřízena první opatrovna pro děti, později přejmenovaná na mateřskou školu. Desítky let se stěhovala z místa na místo, protože neměla vlastní budovu. Tu získala v roce 1913, kdy město Rakovník zakoupilo pro potřebu mateřské školy na Chlumčanského náměstí tzv. Mayerův dům čp. 188. Mayerův proto, že se zde 24. 2. 1870 narodil soudce, advokát, dramatik a spisovatel JUDr. Jaroslav Mayer, který používal umělecký pseudonym Maria (zahynul v Osvětimi 3. 11. 1942). Zásluhu na koupi objektu měla městská rada v čele s tehdejším starostou Ing. Schleydrem. Radní dům nejen koupili, ale značným nákladem ho i zvelebili. Mateřskou školu mohlo navštěvovat 120 dětí. Byla vybavena novým nábytkem, místnosti byly světlé, vzdušné a prostorné. Ke škole patřila i rozlehlá zahrada.

Správou mateřinky byla pověřena Kamila Spalová, odborná učitelka měšťanské dívčí školy. Řídící učitelé rakovnických škol vykonávali správu mateřské školy i v dalších letech. Kroniky zaznamenávají jména Albín Franěk, Františka Zusková, Albertina Dietrichová, Marie Zikmundová, Karel Novák a Josef Koubek.

Samostatné ředitelství mateřské školy bylo ustaveno až 1. 7. 1946, kdy byla jmenována řídící učitelkou a později i ředitelkou paní Marie Spalová. Dalšími ředitelkami ve 2. polovině 20. století byly Otilie Krátká, Anna Brodská, Františka Hoblinková a Jiřina Novotná. Do nového milénia převedla 1. MŠ V Hradbách ředitelka Marta Tichá. Od srpna 2012 zajišťuje činnost školy Dana Kubařová.

Foto

Vzdělávací program školky je pestrý, plný her a aktivních činností.

 

Pamětník vzpomíná

Věřte, nevěřte, v Rakovníku ještě žije pamětník, který do nově zakoupené budovy MŠ začal docházel pouhých 10 let po jejím otevření. Na svůj příchod do MŠ v roce 1923 čtyřiadevadesátiletý Josef Palkoska vzpomíná dodnes. „Byly mně čtyři roky, když jsem začal do školky chodit. Moje maminka sice byla v domácnosti, ale bydlívali jsme nad školkou a dobře viděli na její velkou zahradu. Moc mě lákala a chtěl jsem mezi děti. Tak se maminka nějak domluvila s paní učitelkou a chodil jsem tam na dopoledne,“ říká Josef Palkoska. Stále si pamatuje jména některých svých spolužáků – Václav Vydra, Václav Bureš, Jan Laitner, Josef Rédl, Ota Nešetřil, Václav Kotek, Josef Koubek, Tošan Pelčík i dalších. „Ve školce se mi líbilo, protože jsme si tam jenom hráli. A taky si vzpomínám, že na konci školního roku jsme dělali na hřišti na YMCE takovou malou akademii.“ Ukazuje fotografii kluků z MŠ v uniformách a pyšní se, že zatímco tehdy měli jeho spolužáci na ramenou špuntovky, on měl u pasu pravou šavli, kterou mu půjčil otec kamaráda Jana Lukáše.

Foto

Děti z 1. MŠ v roce 1925. První zleva je dnes čtyřiadevadesátiletý Josef Palkoska.

 

Dvakrát „na ulici“

1. MŠ prošla dlouholetým a často velmi obtížným vývojem. Od samého počátku byly dětem vyhrazeny v budově pouze dvě, výjimečně tři místnosti. Jinak se mateřská škola dělila o objekt s různými institucemi a spolky. Třeba s ochranou matek, městskou knihovnou, státní policií, okresní péčí o mládež, útulkem pro školní mládež. Dvakrát byla školka z vlastní budovy dokonce vystěhována. V letech 1920 až 1929 patřil objekt obchodní škole a v letech 1942 – 1945 ji obsadila německá mládež. Ke konci války zde byl umístěn lazaret Československého červeného kříže. Děti se do ní vrátily zase 1. října 1945. Teprve od 15. září 1947 patří celá budova výhradně mateřské škole.

Moderní školka

O současnosti 1. MŠ si povídám s její ředitelkou Danou Kubařovou. „Aktuální kapacita školky je 72 míst. Děti jsou rozděleny do tří tříd po dvaceti čtyřech. Stará se o ně šest pedagogických pracovnic včetně mě. O pořádek pečují dvě provozní pracovnice, o zdravou a pestrou stravu vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky,“ vypočítává Dana Kubařová. „Budova mateřské školy je v dobrém technickém stavu a je účelně zařízena. Velký podíl na tom má bývalá ředitelka paní Marta Tichá. Za její správy byly provedeny nákladné rekonstrukce vytápění, hygienického zařízení, kuchyně a elektroinstalace. Byly opraveny podlahy, v poschodí vybudováno nové sociální zařízení. Nábytek ve všech třídách byl vyměněn, aby vyhovoval potřebám dětí. Také hračky a pomůcky se průběžně vyměňují a doplňují.“

Podle slov paní ředitelky tak mají děti skvělé podmínky pro rozvoj her, které jsou nejdůležitější a nejpřirozenější činností v mateřské škole. V žádné třídě nechybí hudební nástroj. Ve škole je dostatek materiálu na výtvarné a pracovní činnosti. Děti mají možnost kdykoliv kreslit, malovat, modelovat, stříhat nebo pracovat s keramickou hlínou. V letošním roce si mateřská škola ke svému výročí pořídila interaktivní tabuli.

Spolupráce s divadýlkem

Škola disponuje krásnou a rozlehlou zahradou, kterou obklopují starobylé městské hradby. Veřejnosti je tento krásný kout přírody skryt. Znají ho většinou jen absolventi mateřské školy a jejich blízcí. Zahrada byla v posledních letech zrekonstruována. Byly vysazeny nové stromy a keře a upraven terén. Byl zakoupen herní komplex „hrad s tunelem“, „houpadla“, nízkopodlažní kolotoč a dřevěné domečky se zahradním nábytkem a trampolínou. Nechybí ani dráha pro koloběžky a tříkolky.

„Školní vzdělávací program naší školky je pestrý, plný her a zajímavých činností. V letošním roce je zaměřen na oslavy 100. výročí. Je úzce spjat s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, s přírodou, s ročními obdobími, lidovými zvyky a tradicemi,“ pokračuje ředitelka Dana Kubařová. „Všichni zaměstnanci usilují o to, abychom byli moderní mateřskou školou rodinného typu, kde se děti, personál i rodiče budou cítit spokojeně a pohodově. Naší velkou snahou je dobře připravit děti podle jejich individuálních možností a schopností pro vstup do základní školy a do života.“

Ve výchovně vzdělávacím procesu se škola zaměřuje na tvořivou dramatiku, která dětem otvírá svět bohatší, zábavnější, tvořivější a radostnější. I to je jeden z důvodů, proč úzce spolupracuje se sousední loutkovou scénou Před Branou i dalšími kulturními institucemi ve městě.

***

Pokud byste rádi více poznali nejstarší mateřskou školu ve městě i v okrese, můžete navštívit výstavu historických dokumentů nazvanou Naše škola školička, stará je jak babička. V roubence Lechnýřovně bude otevřená až do 31. května. S pracemi dětí se můžete seznámit na výstavě Svět očima dětí v Petrovcově výstavní síni Muzea T.G.M. (u Pražské brány), a to až do 2. června. Pokud to stihnete, přijďte se podívat na oslavy 100. výročí školky, které proběhnou v úterý 7. května od 16 hodin v Tylově divadle v Rakovníku.

Tomáš Bednařík

« Zpět