Foto

Ivan Horák

 

Policie si posvítí nejen na varny a pěstírny, ale i kuřáky marihuany na školách

Tři vraždy měly jedno společné – nůž

Toho, kdo rád čte policejní případy, ta zpráva moc nepotěší – Rakovnicko patří v oblasti kriminality k nejklidnějším okresům Středočeského kraje. Ovšem pro toho, kdo je raději za bezpečné ulice než za krváky na stránkách novin, je to skvělá zpráva. Ve srovnání s jinými středočeskými okresy je u nás bezpečno. A pokud občas přeci jen dojde k události, která vybočuje, slaví zdejší policie při pátrání po pachateli úspěchy. Z loňských celkových 1368 případů se policistům z Rakovnicka podařilo objasnit 555 z nich. Zatím.

Rok neobvyklostí

Rok 2012 si policisté zapamatují jako rok netradičních případů. „Velmi neobvyklé byly jak některé násilné trestné činy, tak pátrání,“ říká vedoucí rakovnické policie Jiří Šiler. Vymykal se nejen případ, kdy student bodl učitelku matematiky do zad, ale i noční střelba do oken na Nábřeží T. G. M., kdy bylo navíc u pachatele objeveno téměř 3,5 tisíce litru nelegálního alkoholu.

„Za zmínku stojí i případ přepadení banky v Novém Strašecí, kdy se naši kriminalisté výrazně podíleli na dopadení pachatele,“ říká Jiří Šiler. Ten byl neobvyklý tím, že bylo pachateli kolem 50 let a série bankovních přepadení byla prvním trestným činem, kterého se v životě dopustil.

Násilných trestných činů na Rakovnicku ubývá. Loni mezi nimi nejvíce figurovalo lehké ublížení na zdraví a loupeže. „K loupežím patří jak ty lehčí pouliční, kdy vám někdo vytrhne tašku z ruky (těch je více než polovina), tak ty kvalifikovanějšího rázu, při nichž už dojde k pohrůžce násilí. I těch jsme měli několik. K nejzávažnější došlo v Novém Strašecí, kdy pachatelé poškozeného spoutali a odcizili mu věci za zhruba 650 tisíc korun. Tu jsme předávali na kraj,“ popisuje Ivan Horák, náměstek vedoucího rakovnické policie.

Foto

Jiří Šiler

 

Jesenice na nože

V roce 2012 se na Rakovnicku staly tři vraždy, dvě byly ve stádiu pokusu, jedna dokonaná. U všech použili pachatelé stejný vražedný nástroj – nůž. Největší stín padl na Jesenici. Právě tam došlo jak k dokonané vraždě, tak k pokusu o ni. „Vražda byla objasněna ihned, na čemž se výraznou měrou podílela hlídka OOP Jesenice, která byla na místě hned a zadržela pachatele. Druhý případ pobodání před non stop barem Plecháč byl nejprve kvalifikován jen jako těžké ublížení na zdraví, poté byl překvalifikován na vraždu. Pachatel z místa utekl, ale bezvadnou prací kriminální policie se ho podařilo dopadnout. A třetím případem byla kauza na gymnáziu,“ říká Ivan Horák.

Rakovník objasnil 51,55 % případů

Loni zaevidovala policie na našem okrese 1373 trestných činů. „Není to žádný velký výkyv proti normálu. Nápad trestné činnosti tu má stále podobnou strukturu,“ říká vedoucí policie. Za posledních šest let výrazněji vybočoval jen rok 2009, kdy policie evidovala 1510 případů. Při objasňování si policisté vedli nejlépe v roce 2010, kdy se jim podařilo vyřešit téměř polovinu případů. Z jednotlivých obvodních oddělení drží rekord OOP Jesenice, jež v roce 2009 objasnilo 58,97 % případů.

V minulém roce ale bylo nejúspěšnější OOP Rakovník. „U tohoto obvodního oddělení má objasněnost vzrůstající tendenci. Eskalovala právě v loňském roce na hodnotě 51,55 % objasněných případů, což je velmi dobrý výsledek nejen v rámci okresu a kraje, ale i celé republiky. Na úseku majetkové trestné činnosti, která nás v Rakovníku trápí nejvíce, bylo objasněno čtyřicet procent případů, což je také úspěch,“ říká Ivan Horák. Obvodní oddělení Hořesedly loni objasnilo 38,18 % případů, Jesenice 38,55 %, Roztoky 31,43 % a Nové Strašecí 30,63 %.

Foto

K neobvyklým případům loňského roku policie řadí i pátrání po Ivaně Marušákové. Po jejím záhadném zmizení ženu hledali i potápěči v Bartoňském rybníku.

 

Lumpové na drogách

A proč je tak úspěšné právě rakovnické oddělení? „Většina sériové trestné činnosti pochází od pachatelů z Rakovníka. Pokud máme v Rakovníku například sérii vyloupených bytů, která skýtá přes dvacet bytů, tak při odhalení pachatele objasníme naráz dvacet případů. A to ve výsledku velmi pomůže. Navíc v Rakovníku sídlí kriminálka, takže jsou tu lumpové pod větším dohledem. Je to i o struktuře. Jestliže v Jesenici dojde k vloupání do chat, které jsou daleko po lesích, pachatel se hůře hledá. Navíc je ve většině případů nájezdový. Pachateli jsou často lidé bez domova putující napříč republikou. Naopak, když dojde v Rakovníku k sérii vloupání do bytů nebo sídel firem, je z velkého procenta pachatelem drogově závislý místní lump, který je často kriminálce znám. Proto je tu pravděpodobnost objasnění větší,“ vysvětluje Jiří Šiler.

Hořesedly oslabily o sedm

Policie byla loni úspěšná i přesto, že po snižování počtu policistů některá oddělení citelně oslabila. Například na OOP Hořesedly předloni působilo osmnáct policistů, zatímco nyní jich je jen jedenáct. V Jesenici klesl počet z patnácti na jedenáct a v Roztokách z patnácti na třináct.

„Jesenice a Hořesedly přišly dohromady o jedenáct policistů, což se rovná jednomu obvodnímu oddělení. Na jejich území je sice nápad trestné činnosti nižší, ale lidé jsou velmi vytížení. To, co dříve zvládali v osmnácti, musejí stíhat v jedenácti lidech. I přesto u nich není při porovnání objasněnosti nijak tragická odchylka. Na nižší početní stavy bychom se mohli vymlouvat, ale já bych naopak zdůraznil, že s ubývajícím počtem policistů roste jejich univerzálnost a doufám že i jejich profesionalita,“ říká vedoucí.

I když muselo dojít v tabulkách k velkým škrtům, chtělo by vedení zavést na rakovnickém oddělení opět nepřetržitou stálou službu. Dnes se totiž v nočních hodinách, pokud je zrovna hlídka v terénu, na oddělení nedozvoníte. Musíte počkat, až se hlídka vrátí. „Teď jsou tu v noci dva policisté. Naše snaha je, aby tu byli tři. Takže pokud budou dva na případu, jeden policista na oddělení zůstane a oznamovatel se tu dozvoní hned. Zatím ale nevíme, jestli se nám to podaří,“ vysvětluje Jiří Šiler.

Foto

Rakovničany loni překvapila střelba na nábřeží. U pachatele policie našla 3,5 tisíce litrů nelegálního alkoholu.

 

Za drogami i do škol

V posledních pěti letech jde policie více než dříve po krku výrobcům a distributorům drog. „Je to jedna z našich priorit, protože u většiny trestné činnosti se setkáváme s tím, že je pachatelem drogově závislý. S drogami velmi úzce souvisí majetková kriminalita a často i násilí,“ vysvětluje Jiří Šiler. Drogových případů bylo loni na okrese 48 a 35 z nich se policistům podařilo objasnit. V roce 2011 to bylo 35 případů a 27 objasněných.

„Počet případů nestoupá jen z důvodu, že drog ve společnosti přibývá, ale je to spíše o tom, že se jim policie věnuje. Svědčí to o aktivitě policistů, proto jsem za tato čísla rád. Je to kriminalita, kterou musíme z větší části vyhledat sami, málokdy se stane, že by to někdo přišel oznámit.

Tato trestná činnost policisty zaměstnává na dlouhou dobu, protože zmapovat pohyb kolem objektů, kde se pěstuje marihuana nebo vaří pervitin, zajistit dostatek důkazů a ve správný čas objekt otevřít a někoho v něm zadržet, je časově a personálně náročné,“ vysvětluje vedoucí s tím, že se policie začne drogové kriminalitě více věnovat i na přestupkové úrovni, která je zatím podceňována: „Nebudeme jen odhalovat pěstírny a varny, ale zaměříme se i na školy a budeme dotahovat do konce oznámení, kdy se dozvíme, že někdo na škole nosí jointy.“

Čtvrtinu případů páchají recidivisté

Rakovnicko nejvíce trápí majetková trestná činnost. Zhruba z poloviny tvoří kriminalitu na okrese případy krádeží. „Další velké procento je zanedbání povinné výživy a ohrožení pod vlivem návykové látky, následují drogové delikty či maření výkonu úředního rozhodnutí. Případů z oblasti hospodářské kriminality je jen šest procent, stejně jako násilných trestných činů,“ vysvětluje Ivan Horák.

Zajímavé údaje má policie i k pachatelům trestných činů. Z 531 pachatelů, které loni vypátrala, bylo 141 recidivistů, 74 žen (nejčastěji kvůli zanedbání povinné výživy), 19 mladistvých a devět nezletilých. „Na jedné čtvrtině případů se tedy podílejí lidé, kteří už byli v minulosti trestáni. V celorepublikových statistikách se hovoří dokonce o zhruba polovině případů. Mladiství, které jsme loni stíhali, se z poloviny dopouštějí majetkové trestné činnosti a u devíti nezletilých se v pěti případech jednalo o majetek, třikrát o násilí a jednou o mravnostní trestný čin,“ uzavírá náměstek vedoucího.

Markéta Hartlová

« Zpět