Foto

Vloni se narodilo v Rakovníku 400 dětí. Na snímku první letošní miminko – Ema Hubáčková s maminkou Lucií Roztočilovou.

 

Zdravotní pojišťovny prodloužily Masarykově nemocnici smlouvy o dalších pět let

V Rakovníku se narodilo čtyři sta dětí

Gynekologicko-porodnické oddělení (GPO) patří ke špičkovým oddělením Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Potvrdily to i zdravotní pojišťovny, které uzavřely s nemocnicí nové smlouvy na dalších pět let bez jakýchkoliv výjimek.

Podle názoru primáře GPO Jiřího Choda je to dané jednak kvalitou lékařské péče, jednak počtem ošetřených pacientek a jejich spokojeností s prací zdejších lékařů, sester a zdravotnického personálu a jednak odlehlostí Rakovnicka od velkých center. „Pokud by pojišťovny smlouvy neprodloužily, dojezdové časy by se výrazně prodloužily a nastalo by riziko, že pacientky nebudou včas dopraveny k porodu nebo ošetření,“ míní primář Chod. Podívejme se, jak vypadal na GPO Masarykovy nemocnice rok 2012.

Počet porodů narůstá

„Je příjemné, že nám stoupl počet porodů v situaci, kdy obecně porodnost klesá. Potvrzuje se to, že my už jsme se ode dna odrazili, zatím co velké porodnice mají značný pokles porodnosti,“ komentuje Jiří Chod fakt, že se vloni v Rakovníku narodilo 400 dětí, což je o 11 víc než v roce 2011. „Porodnictví máme úspěšné, to svědčí o tom, že se jak o těhotné, tak i o matky při porodu dobře staráme, že máme důvěru rodiček. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby jich přišlo ještě víc, protože na to máme jak kapacitně, tak kvalitním vybavením porodních sálů a pokojů pro šestinedělky. Zejména nadstandardní pokoje jsou na velmi dobré úrovni,“ pokračuje primář.

Troška statistiky

Z celkového počtu 400 narozených dětí bylo 214 chlapců a 186 děvčat. Největší cvalík, který se narodil, vážil 4,85 kg, „nejtěžší“ slečna vážila 4,9 kg. Nejmladší rodičce bylo 16 let, nejstarší 41 let. Celkem 243 rodiček má trvalé bydliště v okresu Rakovník, z toho 108 přímo v Rakovníku. Z jiných míst přijelo do Masarykovy nemocnice porodit své dítě 49 žen. „Byly u nás rodičky z Prahy, které sem přijely cíleně, protože slyšely, že zdejší porodnice má dobrý zvuk, nebo mají vazby na zdejší lékaře. Většina mimorakovnických byla z míst přilehlých k našemu okresu,“ vysvětluje primář.

Otec u porodu byl přítomen ve 164 případech. A jaká jména rodiče svým potomkům v roce 2012 dávali? Mezi chlapci dominovala jména Jakub, Tomáš, Jan, Lukáš, Matyáš a Daniel. Nejčastějšími dívčími jmény byly Eliška, Lucie, Anna, Sofie, Nela a Tereza.

Padala ovšem i jména exotická: Luisa-Maria, Erin-Olivia, Giorgia, Šimon-Mateo nebo Dorian-Vilem. Proti gustu žádný dišputát…

Foto

Primář Jiří Chod.

 

Ambulantní péče

Významnou složkou GPO jsou ambulantní služby. A to jak servis pro těhotné, tak i pro netěhotné ženy. „Myslím, že naše služby jsou standardně na velmi dobré úrovni. Úzce spolupracujeme s pražskými centry a klinikami v případech, kdy se jedná o nějaké komplikace. Pozitivní zprávou určitě je, že od 16. ledna 2013 rozšiřujeme ambulantní péči v Novém Strašecí. Ukazuje se, že je tam poměrně velký zájem o gynekologickou péči a stávající ordinační hodiny jsou přeplněné. Proto je rozšíříme ještě o středu, kdy zde bude gynekolog ordinovat od 13 do 16 hodin. Vedení Masarykovy nemocnice počítá, že ve spolupráci s městem Nové Strašecí zlepší v tamní ordinaci prostředí. Ta bude vymalována, protože už je poměrně dost opotřebovaná.“

Pokles císařských řezů

Výrazný nárůst zaznamenalo GPO v gynekologické části péče o pacientky. Oproti předcházejícímu roku se zvedly počty jak hospitalizovaných, tak operovaných žen. Během roku bylo hospitalizováno 1192 žen (v roce 2011 jen 468). Lékaři provedli 141 tzv. velkých operací a 756 malých operací. S oddělením spolupracuje i plastický chirurg, který vloni provedl 22 plastických operací, v převážné většině prsů a břicha.

Od roku 2009, kdy se stal přednostou oddělení primář Jiří Chod, se daří rakovnickým „porodníkům“ postupně snižovat nepříznivý trend porodů císařským řezem. Ještě v roce 2008 bylo v rakovnické nemocnici ukončeno císařským řezem 29% porodů, v roce 2011 už to bylo jen 18% a vloni dokonce 15%. I přes tento klesající trend je přímo na GPO neustále připravený sál, který je vyhrazen jen pro císařské řezy. „Sál musí být vždycky k dispozici. Existuje předpis, že když se řekne – musíme udělat císařský řez – do 15 minut se musí operovat, protože tam bývá nebezpečí z prodlení,“ zdůrazňuje primář.

Spolupráce s klinikami

V roce 2012 bylo oddělení vybaveno velmi moderním a kvalitním ultrazvukem a průběžně probíhá dovybavení moderními operačními nástroji, které umožňují lepší techniku operování hlavně v oblasti endoskopických operací. „Jeden nástroj má několik funkcí a není třeba ho vyměňovat. Pro pacientku je operace mnohem šetrnější, operační výkon je kvalitnější a zároveň kratší. Myslím, že operační péči si držíme na velmi vysoké úrovni. Spolupráce s pražskými klinikami na diagnózách a méně četných operacích je velmi dobrá. Vloni se podařilo navázat spolupráci také s klinikou na Vinohradech, takže dnes máme na výběr hned ze tří klinik – v Motole, u Apolináře a na Vinohradech. V případě nedonošených dětí ještě přibývá klinika v Podolí. Tím, že máme možnost posílat pacientky na více odborných pracovišť, se zkracuje doba čekání na operační výkon,“ pochvaluje si Jiří Chod.

V letošním roce žádnou větší investici GPO na vedení nemocnice nepožaduje. Jedinou výjimkou je slib z loňska, že dojde k modernizaci sociálních zařízení na nadstandardech.

První dítě do třiceti

Také rakovničtí porodníci samozřejmě zaznamenali trend poslední 10 – 15 let, kdy narůstá věk prvorodiček. „Z biologického hlediska je optimální, aby žena porodila první dítě do 30 let svého věku. Po třicítce klesá možnost otěhotnění a po 35 letech se přidávají i vrozené vady u dětí ve větší míře, než u mladších matek. Pokud nahlížím na tuto problematiku z tohoto hlediska, doporučuji všem ženám početí prvního dítěte do 30 let věku matky a další do 35 let. Pro výchovu a vývoj dětí je lepší, když nemají od sebe víc než tři roky. Při větším věkovém rozdílu si pak k sobě hůře hledají cestu,“ nabádá primář váhající prvorodičky.

Naopak ho velmi potěšilo, že na „úrodnou půdu“ padla výzva lékařů, aby si děvčata ještě před zahájením pohlavního života nechala očkovat proti infekci umožňující vznik rakoviny děložního čípku. „Že se jedná o správnou cestu, potvrzují i zdravotní pojišťovny. Ty vytvořily program, v němž na očkování přispívají. Dvě injekce si platí pacient, jednu pojišťovna, což dříve nebylo. Potvrdilo se, že očkování má preventivní smysl, protože pro pojišťovny je vždy levnější hradit prevenci, než léčit už rozběhlou nemoc. Očkování vřele doporučuji, je vhodné pro děvčata ve věku mezi 13. a 14. rokem,“ dodává primář GPO Masarykovy nemocnice.

Tomáš Bednařík

« Zpět