Foto

Podobné prvky má údajně obsahovat zábavní rodinný park na Emilově.

 

Záměr holandského investora vyvolává otazníky i očekávání

Vznikne na Emilově zábavní park?

„Už jste to slyšeli? Na Emilově bude stavět nějaký Holanďan zábavní park! Jak to může Správa CHKO Křivoklátsko povolit?“ donesla se do naší redakce zvěst, která „putuje“ obcí Pustověty i jejím okolím. Údajně se tak má stát na pozemcích o rozloze 13 hektarů, které vlastní belgický podnikatel Pierre Maes. Jednatelka společnosti Dvůr Míče, s. r. o., Lada Maesová nám telefonicky potvrdila, že o odkoupení pozemků skutečně projevil zájem zahraniční investor. Dodala ale, že na odprodeji se nedohodli a vše už je bezpředmětné.

Žádný Disneyland

Obrátili jsme se na vedoucího Správy CHKO Křivoklátsko Petra Hůlu a požádali ho o konkrétnější informace. „Přišel k nám holandský investor s tím, že by chtěl na pozemcích u bývalého statku Emilov zřídit tzv. rodinný park. Předložil nákres atrakcí, které by tam měly být. To, co ukázal, bylo z hlediska ochrany přírody nepřijatelné – nevhodná vstupní brána, pravidelné tvary, různé rozhledny a atrakce zasahující výrazně nad terén. Rovnou jsem mu řekl, že v této podobě žádný park ve zmíněné lokalitě nepovolíme,“ popisuje Petr Hůla.

Protože pozemky leží na orné půdě ve III. ochranné zóně, nemá Správa CHKO příliš možností, jak stavbu zakázat. Proto se snažili nastínit investorovi „průchodnou“ variantu. To udělali i v tomto případě. „Řekl jsem mu, že pokud budou dodržena určitá pravidla, není problém nějaký přírodní rodinný park povolit. Ať si nechá zpracovat odbornou studii, kterou posoudíme.“

Investor (redakce zjistila, že se jedná o nizozemského státního příslušníka Rahima Baksh Esmielzahie z Hilversumu, vlastníka společnosti Aahuu Group, s. r. o., se sídlem Mirovice – Plíškovice v jižních Čechách) si nechal studii vypracovat, několikrát ji konzultoval se Správou CHKO Křivoklátsko, která ji nakonec schválila.

Tři sta parkovacích míst

„Jedná se v podstatě o lesopark, v němž by mělo být umístěno 40 – 60 dřevěných herních prvků z přírodních materiálů. Něco podobného, jako je na hřišti Lesů ČR v Křivoklátě, ale větší. Prvky jsou rozdělené do tří sekcí – pro úplně malé děti s maminkami s kočárky, pro školáky a pro teenagery. Všechny stavby jsou bez pevného základu, tudíž snadno odstranitelné,“ pokračuje šéf Správy CHKO. „Investor počítá se dvěma umělými vodními plochami, se správní budovou na místě bývalé hájenky u silnice a se zázemím, které vznikne po rekonstrukci statku, jenž dnes připomíná ruinu. Na travnatém obdélníku při výjezdu z lesa směrem od Rakovníka by mělo vzniknout přírodní parkoviště zhruba pro 300 automobilů.“ Podle Petra Hůly nesmí být pozemek oplocen, ale vymezen výsadbou z původních keřů, které budou průchozí pro zvěř.

Starostka záměr vítá

„O záměru výstavby rodinného zábavního parku na Emilově jsem slyšela. V Pustovětech se o tom mezi lidmi mluví, ale zatím nikdo oficiálně nepožádal naši obec, aby se k projektu vyjádřila nebo k němu za­ujala nějaké stanovisko. Proto jsme o tom na zastupitelstvu ještě nejednali. Pokud mám říct svůj soukromý názor, tak když park schválí Správa CHKO Křivoklátsko a bude mít všechny potřebné náležitosti, tak jej vítám. Určitě by přinesl nějakou tu korunu do obecní pokladny a možná, že by zde mohli najít zaměstnání i někteří občané Pustovět. Přínosná by byla určitě i pro oba hotely, které leží na katastru naší obce,“ řekla nám pustovětská starostka Alena Klobásová.

Jedním ze zmíněných hotelů je penzion Kolonie. „Samozřejmě bychom takový projekt v našem sousedství přivítali. Někteří návštěvníci rodinného parku by se určitě u nás ubytovali a myslím si, že je lepší se dívat na udržovanou zatravněnou plochu a herní prvky, než na tu ruinu, co je tam dneska,“ míní majitel Kolonie Hynek Ostrejš.

Pozemek neprodá

Tohle vše by mohlo být, kdyby Rahim ­Baksh Esmielzahi pozemky od Maesových odkoupil. Podle našich zjištění holandský investor už zhruba pět let hledá vhodný pozemek v blízkosti Prahy, kde by svůj záměr realizoval. S výstavbou rodinných zábavních parků má zkušenosti, nějaké již postavil v Holandsku nebo v Kanadě. Když objevil Emilov, by z něj nadšený. Jednání s jeho majiteli dospělo ke kompromisnímu řešení. Podle nepotvrzených zpráv se kupní cena měla pohybovat v řádu desítek milionů korun.

Těsně před podpisem smlouvy však právník investora zjistil, že jeden z pozemků nepatří společnosti Dvůr Míče, ale soukromému majiteli z Pustovět. „Jedná se o pozemek o rozloze 1,5 hektaru, který se nachází na strategicky výhodném místě. I když se nejprve pan Maes a posléze i zástupkyně investora paní Chytrá snažili tento pozemek ode mne odkoupit, rozhodl jsem se, že ho neprodám. Nemám z celého projektu a ze všeho, co se okolo něj děje, dobrý pocit,“ odpověděl nám majitel zmíněného pozemku.

Pochybnosti a otazníky

Pochybnosti mají i někteří pustovětští občané a lidé, kteří nehorují pro podobné stavby v chráněných přírodních lokalitách. Obavy se dají shrnout do několika bodů: Co všechno bude obsahovat tzv. zázemí v bývalém statku? Bude tam opravdu jen restaurace se sociálním zařízením a prodejnou suvenýrů? Nebo tam postupně vznikne diskotéka či herny? Nač potřebuje mít rodinný park přes 300 parkovacích míst? Pro jakou klientelu je vlastně celý projekt určen? Jaká bude výše vstupného? Je dobře, že se zastaví další zemědělská půda? Na tyto (a ještě další) otázky je potřeba odpovědět. Chtěli jsme některé odpovědi zjistit, ale firma Aahuu Group nemá na svých stránkách žádný telefonický ani e-mailový kontakt. Už to vzbuzuje nedůvěru.

Budeme rádi, když některá ze stran otevřeně o zamýšleném projektu promluví. Jedině tak se může bariéra nedůvěry zbořit!

Tomáš Bednařík

Po uzávěrce:

Podle neověřeného zdroje se nakonec obě strany na odprodeji pozemků dohodly. Pan Maes nabídl holandskému investorovi místo „zablokovaného“ náhradní pozemek a ten nabídku přijal. Situaci kolem výstavby rodinného zábavního parku na Emilově budeme i nadále sledovat.

« Zpět