Foto

Luboš Doleček

 

„Nemyslím, že by byl exhejtman na krajském úřadě špatně vnímaný. To byl někdo jiný...“

Lidé s odlišnými názory bývají odstaveni

Luboš Doleček, člen zastupitelstva Středočeského kraje za ČSSD a místopředseda kontrolního výboru, poskytl Raportu velmi otevřený rozhovor. Netají se v něm svými názory na události kolem Davida Ratha a nechává nahlédnout pod pokličku regionální politiky. Na otázky Raportu odpovídal bez emocí a žádnému tématu se nevyhýbal. Jen si přál, aby z rozhovoru nevyšel „jako nějaký partyzán.“ Poté, co se o jeho návštěvě Raportu dozvěděli straničtí kolegové, požádal o autorizaci. Se zveřejněním textu souhlasil bez jakýchkoliv výhrad.

Jak se rakovničtí sociální demokraté postavili ke kauze Davida Ratha?

Ústřední výkonný výbor vyzval krajský výkonný výbor Středočeského kraje, aby vyvodil za kauzu zodpovědnost. Sešly se okresní výkonné výbory a ty se vyjádřily, jestli chtějí novou konferenci pro krajské volby. Pro byly pouze 4 okresní výbory. Rakovnické stanovisko bylo neutrální. Že bychom se přizpůsobily většině. Nakonec na kraji prošlo usnesení, jež říká, že krajský výkonný výbor rezignuje pod podmínkou, že rezignuje i celá rada kraje. Toto usnesení nakonec prošlo.

Náměstek hejtmana Marcel Chládek tvrdí, že kontrolní výbor měl lépe pracovat. Kauza Rath je prý důkazem, že kontrolní výbor nepracoval a jeho předsedkyně by tudíž měla odstoupit. Vy jste místopředseda kontrolní výboru. Část odpovědnosti padá i na vás.

Pan Chládek řekl, že by měla odejít paní Nohýnková jako uvolněná předsedkyně. Já nejsem uvolněný funkcionář. Ale musím říci, že jsme jako kontrolní výbor měli neustále problémy se získáváním podkladů. Buď se nedodaly vůbec, nebo se dodaly neúplné. Je pravdou, že některé materiály, kde o nic nešlo, jsme dostali. To všechno máme podchyceno v zápisech z kontrolních výborů.

Chcete říct, že ani spolustraníkovi sociální demokraté ve vedení kraje nevycházeli v rámci kontrolní činnosti vstříc?

Ano. Je to tak.

Jak si to vysvětlujete.

Mně to připadalo, že se tam do určité míry dělaly naschvály.

Když je teď některými radními popisovaná atmosféra v radě, hovoří se o nestandardním postavení hejtmana. Vše se točilo kolem jeho osoby. Bez jeho souhlasu nebo podpisu nebylo možné nic. Vnímal jste to také tak?

Já v radě nejsem, tak to mohu těžko komentovat. Za sebe mohu říci, že hejtman Rath byl autokrativní. Většina rozhodnutí se přikláněla k tomu, jak to chtěl hejtman. Ale osobně mohu říct, že kdykoliv jsem chtěl po bývalém hejtmanovi nějakou formu pomoci, tak mi vždycky vyšel vstříc. Ať už šlo o to získat peníze z fondu hejtmana na sport nebo pro děti.

Jak je možné, že ti, co byli nebližšími spolupracovníky Ratha, nechtějí nést politickou zodpovědnost? Jaký je váš názor?

I sám pan náměstek Chládek prohlásil, že nabídne rezignaci. Já si myslím, že by tu zodpovědnost nést měl. Teď jde o to, kde je začátek a kde konec. Jestli mají vyvodit zodpovědnost lidé z rady, krajský výkonný výbor nebo dokonce předsednictvo strany, které nominovalo Davida Ratha jako stínového ministra zdravotnictví? Myslím, že čtyři měsíce před volbami nemá cenu dělat žádné razantní kroky v radě nebo zastupitelstvu. Byl jsem pro to, aby rada požádala zastupitelstvo o vyslovení důvěry. Pokud ji dostane, vydržet do krajských voleb. Určitě bych se také řídil doporučením ústředního výkonného výboru, který doporučoval, aby rezignoval krajský výkonný výbor. S tím, že ti lidé se mohou znovu ucházet o mandát. Chtěl jsem, aby se konaly okresní konference a po nich krajská. Tak by vznikl nový krajský výbor. A měla by se upravit kandidátní listina pro krajské volby. Z okresů by měli přijít noví lidé. To je ale čistě můj názor.

Měl by Marcel Chládek znovu kandidovat v krajských volbách?

To je jenom jeho rozhodnutí. Lidé z předních míst kandidátky by si měli říct, jak dalece byli spjati s Davidem Rathem. Kauza bude pokračovat minimálně do voleb. Je tady riziko, že týden dva před volbami se vytáhne z klobouku zase další jméno, a pokud bude na čelních místech krajské kandidátky, ČSSD to znovu poškodí.

Jaké zaměstnání vlastně vykonáváte v rámci Středočeského kraje?

Pracuji jako inspektor dopravních staveb krajské správy silnic. Provádím kontrolu firem, zda dodržují technologické postupy.

Tak to jste také jednou nohou v kriminále!

Nejsem. Přijedu, nafotím stavbu, napíšu zprávu. Když vidím pochybení, reaguji okamžitě a snažím o zjednání nápravy.

Setkal jste se s tím, že by byly zakázky předražené?

Zakázky ani ne. Spíše údržba. Údržba silnic ve Středočeském kraji by se nechala určitě dělat levněji. Například za jednu zásněžku se účtuje 120 korun za instalaci a dalších 120 korun za stažení. Na okrese je 3500 zásněžek a firma jenom za ně vyinkasuje milion korun. To je takto nastavené v celém kraji. V jiným okresech jsou ceny skoro poloviční.

Můžete uvést konkrétní zakázky tady na okrese, o které se kontrolní výbor zajímal, ale nedostal podklady?

Na okrese jsme žádný takový případ neřešili.

Takovou velmi zdlouhavou a podivnou zakázkou se jevilo zpevnění svahu u Nového Strašecí.

Tam šlo kolem 26 milionů, ale zakázka byla složitá a náročná. Osm set nákladních aut materiálu bylo odvezeno a navezen stejný počet aut štěrku.

Jak jako řadový člen krajského zastupitelstva vnímáte, když se v nejrůznějších krajských tiskovinách objevují fotky stále stejných osob?

Mně to nemrzí. Jen občas. Teď nedávno se otevíralo něco ve městě, pan Chládek nepřijel, tak mi volal pan starosta až ve chvíli, kdy akce začínala, „Ty jsi asi nedostal pozvánku, viď?“ Nedostal. „Víš on Chládek ani Moravčíková nepřijeli, nemohl bys přijít?“ Ale tohle já neovlivním.

Jinak jste s podobou a vůbec s vydáváním a distribucí Středočeských listů spokojen?

Středočeské listy převzalo vedení od svých předchůdců. Já chápu, že se představitelé kraje chtějí pochlubit výsledky práce, kterou za sebou mají. Na druhou stranu je trochu zarážející, že má zastupitelstvo 65 členů, ale většinou se na těch stránkách objevuje čtyři až pět lidí. To je ale věcí těch jednotlivých osobností.

Myslíte, že kdyby pan Chládek nebyl radním, že by peníze na okres nepřišly?

Já si myslím, že nějaké peníze by určitě přišly i bez pana Chládka. Ale tím, že byl blízkým spolupracovníkem Davida Ratha, měl větší možnost ty věci ovlivnit.

Jenže to jsme právě u jádra problému. To, že vám někdo nadstandardním způsobem pomůže něco někam přihrát, vás vůči tomu člověku zavazuje. A vy už tudíž nemůžete být k jeho aktivitám nestranný. Ten systém by přece měl být transparentní. Jsou tady nějaké peníze, města a obce předloží projekty, a peníze dostanou ty nejlepší a nejpotřebnější.

To já nemůžu komentovat. Za sebe mohu říci, jak říká pan senátor, náš okres byl podle socioekonomických ukazatelů na posledním místě. Určitě si zasloužil více přízně, než měl v minulých obdobích. Na druhou stranu je spousta okresů, které nadávají, že tam moc peněz nepřišlo.

Jsou místa, která úplně ostrouhala?

Co se týče fondu rozvoje obcí a měst, tam byly peníze rozděleny spravedlivě do všech okresů stejně. 500 milionů ročně děleno dvanácti.

A co se týče regionálních programů, tam tedy podle vás začaly fungovat konexe radních?

To já nemohu posoudit, ale dalo by se to dohledat. Každý zastupitel bydlí v nějakém prostředí a každý by rád něco přinesl. Ale může se stát, že na někoho nezbude.

Jak funguje rozdělování peněz z fondů rozvoje venkova?

Každá obec si mohla požádat jenom jednou. Pak se sešli představitelé okresu, poslanci, senátoři, předseda okresního výboru ČSSD. A sedělo se nad žádostmi a vybíralo se, která z těchto akcí by byla prospěšnější.

Takže i tyto, jak říkáte spravedlivě rozdělované peníze, jsou řešeny po stranické linii?

Po stranické linii určitě ne.

Ale rozdělovali je lidé spjatí s ČSSD?

To sice ano, ale ne podle toho, kde jsou nebo nejsou sociální demokraté u moci. Snažili jsme se to dělat spravedlivě.

Když to tak zpětně hodnotíte, neudělali jste někde chybu? Koalice s KSČM, tolerance autokrativního hejtmana...

To je hrozně těžké. Krajské volby se nám zdály vyhrané. Vzhledem k tomu, jak jsou lidé nespokojení s vládou. Díky této kauze to s ČSSD zamává. Je překvapením, že právě hejtman, největší bojovník proti korupci, byl přistižen s krabicí. V ten moment mě to hrozně překvapilo. Prvních 14 dnů jsem tomu vůbec nechtěl věřit. Vzpomněl jsem si, jak Kubice odrovnal před volbami Paroubka. Dnes se ukazuje, že na tom něco je, že není všechno košer. Já si pamatuji hejtmana jako velmi chytrého a komunikativního člověka, který si všechno prověřoval.

Od lidí, kteří pracují na krajském úřadě ale slýcháváme historky o ponižování, atmosféře strachu apod. Že se lidi báli vylézt z kanceláře. A někteří radní zpětně potvrzují, že si hejtmana nechali přerůst přes hlavu.

Já to tak nevnímal. Já si nemyslím, že by exhejtman byl na krajském úřadě špatně vnímaný. Jestli tam byl někdo špatně vnímán, tak to byl někdo úplně jiný.

Myslíte náměstka Chládka?

Co se týče náměstka Chládka, je to velmi schopný politik, ale co se týče lidské stránky, tam si moc nerozumíme. Stačí sledovat jeho vystupování na zastupitelstvu v Rakovníku.

Že přistihli Ratha s krabicí, to je asi jen špička ledovce. Všichni tušíme, že se tady nastartoval systém, kdy se část veřejných zakázek předraží a část peněz se odvádí někam jinam. Do stranických pokladen, do krabic od vína. Probíhá o tom v řadách ČSSD nějaká diskuse? Jestli tohle skončí, nebo to bude pokračovat dál?

Samozřejmě se o tom diskutuje. Ale parametry ROP už nastavili v roce 2007 naši předchůdci.

Já měl na mysli, zda by neměly jít odspodu hlasy, že už toho bylo dost. Od řadových členů politických stran.

Já myslím, že zespoda ty podněty vycházejí.

Ale říkal jste, že „okres“ po kauze Rath řekl, že je mu jedno, jak to bude dál.

Ne. Říkali jsme, že se přidáme k většinovému názoru.

To je totéž.

Můj názor byl, aby se svolaly okresní konference, kde by se upravily kandidátky a bylo zvoleno nové KVV. To je ale jenom můj osobní názor.

Ale když se zeptám předsedy OVV?

Ten bude mít možná jiný názor.

A jsme u toho. Takže názory řadových členů strany nemají šanci projít?

Já nejsem členem OVV, KVV, nejsem ani radní či náměstek. Já nemám možnost, jak cokoliv změnit. Politika se dostala do fáze, že lidi, kteří mají jiný názor, jsou více méně odstaveni tak, aby neměli žádný vliv. Ale to se netýká jen ČSSD. Vezměte si rakovnickou ODS. Tam za odlišné názory dokonce vylučovali. A není to tak dávno.

Pavel Sklenička

« Zpět