Foto

Pracovníci velkoskladu ANEXIA II jsou schopní odbavit kamion za 15 minut.

 

Pavel Kopřiva: „Chtěli jsme nabídnout něco víc, než převážet náklad z jednoho bodu do druhého.“

ANEXIA provozuje velkosklad pro Rakonu

RAKOVNÍK. Že je společnost ANEXIA, s.r.o. Rakovník největším dopravcem na Rakovnicku ví každé malé dítě. Málokdo však už ví, že značný objem činnosti ANEXIE tvoří skladové hospodářství, které slouží z valné většiny firmě Procter & Gamble – Rakona. A nejedná se o ledasjaké sklady, ale o to nejmodernější, co lze v současné době v našich zeměpisných šířkách v této oblasti poskytnout. Měli jsme možnost si v doprovodu jednatelů firmy ANEXIA Pavla Kopřivy a Luboše Čermáka areál skladů prohlédnout.

Místo statku velkosklad

Sklady společnosti ANEXIA, s.r.o. Rakovník jsou umístěny v průmyslové zóně města. Tedy jsou velmi dobře dostupné jak z areálu firmy, tak i z podniku Procter & Gamble – Rakona. Téměř vůbec nezatěžují dopravu ve městě. S chemickým gigantem spolupracuje ANEXIA už dlouhou dobu. Její kamiony v minulosti sloužily především k převozu zboží z jednoho skladu do druhého, případně k transportu k domácímu nebo i zahraničnímu zákazníkovi.

„Chtěli jsme ale nabídnout něco víc, než jen převézt náklad z jednoho bodu do druhého. To umí celá řada firem. Strategická poloha naší firmy, která je sousedem Rakony, si přímo říkala o rozšíření vzájemné spolupráce, která by byla výhodná pro obě dvě strany. Proto jsme přišli s návrhem, že postavíme pro Procter & Gamble – Rakonu vlastní sklad,“ přibližuje začátky spolupráce dvou rakovnických firem Pavel Kopřiva.

Když byla hala ANEXIA I postavena a čekala na kolaudaci, změnilo vedení Rakony strategii a od uvažovaného záměru ustoupilo. A tak ho ANEXIA nabídla firmě VALEO, další velké rakovnické společnosti. „Zhruba po roce a půl jsme se vrátili k původnímu záměru a realizovali první skladový projekt pro Rakonu. To jsme ještě netušili, jakou dynamiku toto odvětví nabere,“ říká Pavel Kopřiva a pokračuje.

„Když jsme viděli, jak se rychle rozvíjí v Rakoně výroba, bylo nám jasné, že jedna skladová hala jí nebude stačit. Proto jsme začali uvažovat o výstavbě distribučního velkoskladu, který by sloužil výhradně této firmě. K tomu se nabízel pozemek, kde kdysi býval státní statek a který ANEXIA v roce 2005 koupila. Z vlastních prostředků jsme tam postavili dvě moderní haly, které byly projektovány na parametry vyhovující Rakoně, i když jsme s ní v té době ještě neměli uzavřenou žádnou smlouvu. Tato investice si vyžádala náklady ve výši zhruba 130 mil. korun. Žádná dotace na takovou stavbu neexistuje, proto jsme ji hradili částečně sami a částečně z úvěru.“

Odbavení za 15 minut

Procházíme moderní halou, kterou jednatelé nazývají ANEXIA II. Dostávám reflexní vestu, stejně tak i Pavel Kopřiva a Luboš Čermák. Výjimka neexistuje. V hale jsou striktně dodržovány nejen přísné hygienické normy, ale i bezpečnostní pravidla. Skladují se zde výrobky Procter & Gamble – Rakony, které jdou na západní trhy. „Vše, co se v Rakoně vyrobí a je určeno pro Západ, odvezeme z fabriky sem do skladu,“ potvrzuje Luboš Čermák. „Skladníci vědí, co je to za zboží, každý manipulant má čtečku, paleta má kódy a podle nich se uloží na předem určené místo. Na čtečku se udá patro, vzduchem se to přenese mistrovi do počítače a on přesně ví, kde je paleta uložena a kdy tam byla naskladněna. To samé je, když se zboží vyskladňuje, ale obráceně. Manipulanti mají soupis, co mají vyskladnit, computer jim ukáže, kde to je, přenese to do čtečky a manipulant už ví, kde je zboží uskladněno. Jak ho postupně vyskladňuje, odečítá se mu ze seznamu zboží, které už vyskladnil. Kdyby vzal omylem špatnou paletu, tak mu čtečka zapípá, že se jedná o chybnou paletu,“ popisuje jednatel ANEXIE denní rutinu ve skladu. Chvílemi si připadám jako v nějakém sci-fi filmu a ještě, než stačím všechno vstřebat, dostávám další informace.

Rakona nahlásí dopředu, kdo bude nakládat, udá číslo nákladu a podle toho čísla už je daná skladba nákladu. Skladník ví, jaké přijede auto, zná jeho SPZ a skladbu nákladu. Manipulanti mu náklad připraví, řidič auta dostane pokyn, na jakou rampu má najet, a manipulanti mu auto během 15 – 20 minut naloží. Vše funguje jako dobře seřízený stroj.

Foto

V nejmenším skladu jsou vyřizovány speciální zakázky.

 

Expedice hlavně do SRN

Většinu nákladů směřujících na Západ vozí cizí firmy. Nejsou výjimkou ani zahraniční dopravci. I na to je pamatováno. Dvě hodiny před nakládkou se řidič zaregistruje na záchytném parkovišti na jižním okraji města, které se nachází v místech, kde bývala celnice. Po tento čas tam můžou parkovat zdarma. „Služba tohoto parkoviště ulehčuje rakovnickým ulicím, aby tam nestály kamiony,“ podotýká Pavel Kopřiva.

Jakmile dostane řidič z dispečinku pokyn, že je zboží připraveno k naložení, sjede dolů do skladu ANEXIA II, kde je následně odbaven. Sklad je vybaven sedmi nakládacími rampami. „Každá varianta nákladu má svá specifika. Proto je na každou variantu vytvořen postup, jak se zboží nakládá, aby byla zaručena jeho maximální bezpečnost. Řidič nám podepisuje, že náklad byl v pořádku naložen a zabezpečen. Náklad je vyfocen a snímky uloženy do počítače. Takže, když později třeba dojde k nějaké reklamaci, můžeme doložit, že náklad byl v pořádku vyskladněn, zabezpečen a od nás odešel v neporušeném stavu,“ doplňuje jednatel.

Dříve míval Procter & Gamble – Rakona sklady i mimo Rakovník. Nyní je ale objem zboží tak veliký, že by se sklady mimo město velmi prodražily. Díky skladu ANEXIA II se eliminují časové ztráty. Podle slov obou jednatelů se zde denně odbaví zhruba 100 kamionů. Ve skladu je zaměstnáno asi 60 lidí, kteří pracují na čtyři směny. Provoz zde byl zahájen v dubnu roku 2009. Prý je zde uskladněno zboží, které není běžně v českých obchodech k vidění, protože je určeno na export – 90% odchází do SRN, dalšími odběrateli jsou Švýcarsko, Rakousko, v menší míře pak Turecko a Kypr.

RAKO II nahradil sklad láhví

V sousedství areálu ANEXIA II se nachází ještě jeden obdobný pozemek. V současné době je ve fázi likvidace. Vedení společnosti ANEXIA se ještě nerozhodlo, jak bude využit. „Zatím nemáme žádný konkrétní záměr. Máme ale zkušenosti s tím, že dokud na pozemku něco nestojí, nebo se nezačne stavět, je zájem případného partnera minimální. Proto musíme už přijít s konkrétní nabídkou,“ potvrzuje Pavel Kopřiva.

Další ze skladových hal, které ANEXIA provozuje, se nachází v areálu bývalého závodu RAKO II. „Věděli jsme, že budeme pro Rakonu potřebovat ještě sklady na plastové láhve. Proto jsme koupili bývalý závod RAKO II. Rakonu jsme přesvědčili, že jsme schopni jí vyhovět kvalitou i objemem. Je logické, že čím jsou obslužné provozy blíž výrobě, tím se zkracují časy a šetří peníze,“ objasňuje myšlenky managementu ANEXIE Luboš Čermák.

V tomto případě je partnerem ANEXIE firma Plastipak Czech Republic, s.r.o. z Rudné u Prahy. „Když jsme halu kupovali, byla plná strojů, až ke stropu nacpaná technologiemi, železem, trubkami, ventilacemi atd. Byla úplně neprůhledná. Čekalo nás tady spoustu práce – vyrovnali jsme podlahy, udělali nové omítky, vymalovali, celou halu umyli Vapem, opravili světlíky, střechu a částečně i opláštění. Přistavěli jsme zastřešené expediční rampy, které tady nebyly. Museli jsme postavit protipožární příčku, takže na první pohled to vypadá, že se jedná o dvě haly, ale ve skutečnosti jde pouze o jednu,“ popisuje anabázi Luboš Čermák s tím, že areál ANEXIA koupila v srpnu 2010 a na rekonstrukci měla pouhých pět měsíců.

Z této haly se obaly expedují do Rakony, kde se plní výrobky. Obaly ANEXIA přiváží od výrobce – firmy Plastipak Czech Republic, s.r.o. z Rudné u Prahy. Procter & Gamble – Rakona používá několik set druhů láhví různých tvarů a rozličných barev. „Rakona si je objednává sama, my je pak přemisťujeme z Rudné sem a odtud podle požadavku do Rakony. „Kvalitou práce se chceme co nejvíc přiblížit modernímu velkoskladu ANEXIA II, aby byl Procter & Gamble – Rakona spokojený.“ Podle Čermákových slov se do tohoto skladu vejde 15 000 palet, což je asi 500 kamionů. Denně se odsud vyexpeduje 20 – 30 nákladů a přiveze zhruba stejné množství.

Ruční manipulace

Třetí, nejmenší sklad, který ANEXIA provozuje pro Rakonu, je v těsném sousedství předchozího a slouží k ruční manipulaci. Balí se zde menší objemy zboží a také se tu vyřizují speciální zakázky. Pracuje tu asi 20 – 60 lidí podle potřeby a využíváni jsou i brigádníci a zaměstnanci na krátkodobý pracovní poměr.

Ve všech třech skladových halách je o zaměstnance nadstandardně postaráno. Jsou jim přiváženy obědy, k dispozici je jídelna, lednice, šatny a sociální zařízení.

Tomáš Bednařík

« Zpět