Foto

Lounská nemocnice přišla už v roce 2003 o porodnici a dětské oddělení. Od ledna letošního roku skončilo oddělení chirurgie a interny. Je to vůbec ještě nemocnice?

 

Problémy nastaly zcela nečekaně až dva měsíce po vypršení ochranné lhůty

Je krach lounské nemocnice varováním pro Rakovník?

Během tzv. Občanské kavárny (viz Raport číslo 7) zazněla z úst představitelů a sympatizantů ČSSD „varovná“ slova na adresu Masarykovy nemocnice v Rakovníku. František Mucha vyslovil obavu, co bude s nemocnicí, až uplyne pětiletá garanční lhůta, kdy musí její majitel zajistit služby v původním rozsahu. Senátor Marcela Chládek poukázal na příklad lounské nemocnice, kde dnes fungují pouze lůžka následné péče. Jak dalece jsou takové obavy namístě, jsme zjišťovali na lounské radnici a v nemocnici T. G. Masaryka v Rakovníku.

V Lounech přišel konec znenadání

Lounská nemocnice se ubírala řadu let stejnou cestou jako rakovnická. Ze státu přešla na kraj, který ji prodal soukromé firmě. Jenže po pěti letech bezproblémového provozu oznámila vloni na podzim uzavření dvou stěžejních oddělení. Chirurgie a interny. Tím se velmi zásadně zhoršila v regionu dostupnost zdravotní péče. K čemu přesně došlo a jaké jsou dopady na obyvatelstvo, jsme zjišťovali u starosty Loun Ing. Jana Kernera (ODS).

Začátek byl velmi podobný jako v Rakovníku, že?

Ano. Státní zařízení převzal se zánikem okresních úřadů kraj. Nemocnice byla v katastrofálním stavu. Tehdy se tu zvyšovaly platy meziročně o 20 procent, každý měsíc tak nemocnice nabírala až 3 miliony ztráty. V roce 2003 činila kumulovaná ztráta mezi 60 až 120 miliony, podle toho jak to kdo počítal. Kromě dluhů měla nemocnice v době převodu ze státu na kraj i špatnou pověst po odborné stránce. Navíc již byla zrušena porodnice a dětské oddělení. K tomu došlo v roce 2003, a bylo to první vzbouření na vsi.

Uvažovali jste také o tom, že byste nemocnici převzali pod město?

Podobně jako v Rakovníku vznikl i v Lounech tlak veřejnosti, aby zařízení koupilo nebo bezplatně převzalo město Louny. Takové myšlenky tu skutečně byly, i když kraj nám nemocnici nikdy nenabídl. Městské zastupitelstvo ale nakonec rozhodlo, že nemocnici nechce. Byl to názor 20 lidí z 30 členného zastupitelstva. Měli jsme obavu, že pokud požádáme, kraj nám nemocnici předá a pro město to bude finanční kolaps.

Takže kraj stejně jako v Rakovníku nemocnici prodal.

Kraj nejprve dosáhl toho, že stát poskytl 60 milionů na oddlužení nemocnice. Teprve potom v roce 2004 kraj rozhodl, že zařízení prodá ve výběrovém řízení. Přihlásily se dvě firmy. Jedna stavební, druhá z oboru. Zvítězila Nemocnice sv. Alžběty Praha. V kupní smlouvě byla cena 57 milionů korun a povinnost zachovat zdravotnické služby po dobu pěti let. Chtěli jsme deset let, ale kraj se bál, že by za takových podmínek nemocnici nikdo nekoupil.

Foto

Starosta Loun Jan Kerner si nemyslí, že by nemocnici mělo před pěti lety koupit město. „V Žatci to udělali, a za poslední dva roky tam museli investovat 300 milionů Kč,“ vysvětluje.

 

Jevil nový majitel od počátku nějaké náznaky pozdějšího krachu?

Nemocnice v soukromých rukou fungovala po celou dobu bez problémů. Nevedli si špatně. Přibyla dokonce i nějaká další oddělení, narostly výkony, nedělali dluhy, fungovali vyrovnaně. Bohužel došlo k tomu, že na podzim roku 2009, jen pár měsíců po vypršení pětileté lhůty, se dostali do problémů finančních a hlavně personálních. Odešli lékaři, a když chtěli získat jiné, museli je přeplácet. Nakonec zavřeli internu, a podle pravidel pro provoz nemocnic, museli tím pádem zavřít i chirurgii. To byla obrovská škoda, protože chirurgie pod vedením primáře Oty Rajzíka fungovala velmi dobře. Takže mi 11. ledna zavolali, že končí s chirurgií a internou. Tím pádem ubylo 120 lůžek s tím, že se budou snažit posílit lůžka následné péče, a to se nakonec povedlo. Ale akutní lůžková péče už tu není.

Nemocnice tedy existuje dál?

Společnost dál provozuje polikliniku a poskytuje zázemí ambulantním lékařům, rentgen, CT, laboratoře a podobně. Leckdo dnes tvrdí, že nemocnice v podstatě neexistuje. Že už to žádná nemocnice není. Ať to budeme brát jakkoliv, zaměstnává stále 150 kmenových zaměstnanců a 50 lidí na dohodu. Její hlavní činností je doléčování pacientů, které operovali někde jinde.

S čím mají Louny největší problém?

Pro nás je prioritou, aby nebyly problémy s přijímáním pacientů v jiných nemocnicích. Záchranka musí vozit lidi jinam. Existují tu sice ambulance interní a chirurgická, ale položit pacienta na lůžko v Lounech nelze. Vozí se tam, kde je místo, po předchozí telefonické dohodě. Do Mostu, Chomutova, Slaného, Žatce, Rakovníka i Litoměřic. Tím se samozřejmě prodlužuje doba transportu.

Ten konec přišel bez varování?

Mysleli jsme si, že není možné to ze dne na den zavřít, ale bohužel, možné to je. V tom závěru vlastně ani nebyl nikdo, kdo by s námi cokoliv řešil nebo nám vše vysvětlil. Byla to akciová společnost. S vlastníky jsme se nikdy nepotkali. Tady byl management, s kterým jsme měli dobré vztahy. Ale ten pak ze dne na den zmizel. Ředitel mi volal, že ho vyhodili. Jednatel, s kterým jsme 5 let spolupracovali, také odešel.

Nemrzí vás, že jste nemocnici přece jen tehdy nepřevzali?

Nelituji. Když vidím, jaké starosti mají v Žatci, kde museli za dva roky vložit do nemocnice 300 milionů korun, a ty peníze pak jinde chybí a ve městě je to vidět. Ale říkají: máme nemocnici, vy ne.

Dá se to nějak zvrátit?

Je to nevratný krok. Pojišťovny tomu zatleskaly. Do budoucna bude obecně nemocnic míň, a budou lépe vybaveny Jenže tohle lidi nechtějí slyšet. Měli jsme spoustu agresivních reakcí. Občané to vnímají jako ztrátu prestiže. Z vesnic zaznívají hlasy, že jsme to pro ně nezařídili. Kdybychom to prý bývali koupili, nemuselo se to stát. Přitom se distancovali od toho, že by na nemocnici dávali nějaké peníze.

Před volbami to bude velké téma.

Obrovské.

Pavel Sklenička

Nový majitel proinvestoval už 60 milionů korun

„Jakékoliv obavy jsou liché. Jako šéf rakovnické nemocnice nemám ze strany majitelů žádné zadání, že bych ji měl směrovat někam jinam, než doposud. Naopak, všechny investice, které jsme realizovali za dva a půl roku, co rakovnickou nemocnici vlastní Privamed Healthia, šly především na zkvalitnění akutní medicíny,“ nechápe obavy sociálních demokratů jednatel Masarykovy nemocnice Rakovník Jaromír Bureš. Podle jeho slov bylo až dosud v nemocnici proinvestovány kolem 60 milionů korun. Povinnou investici 30 milionů, k níž Privamed Healthii zavázala kupní smlouva, splnila společnost již v roce 2008.

Foto

Jaromír Bureš.

„Každý se může na vlastní oči přesvědčit, že se nejedná o žádná vymyšlená čísla. Inovace je v nemocnici vidět na každém kroku. Na otevírání nových provozů a zařízení zveme nejen představitele města a kraje, ale také veřejnost. Pozvání dostal samozřejmě i pan senátor Chládek, bohužel ho ani jednou nevyužil,“ pokračuje Jaromír Bureš. Výsledky investiční politiky majitele nemocnice jsou hmatatelné: nový supermoderní šestispirálový CT přístroj, zcela zrekonstruované a novou technikou vybavené operační sály, novou technikou kompletně vybavené ARO, moderní ECHO a infuzní technika na interně, zavedení systému Pacs s kompletní digitalizací a okamžitou možností výměny snímků mezi všemi odděleními, kolem 130 nových lůžek na všech odděleních nemocnice atd. „S cílenou modernizací oddělení pokračujeme i letos. Gynekologicko-porodnické oddělení se může těšit na sonografický přístroj nové generace, na interně přibudou další dva dialyzační monitory, do konce roku bychom chtěli obměnit také vozový park nákupem dvou nových sanitních vozů. Počítáme také s investicemi do budov, které by měly vést ke snížení jejich energetické náročnosti,“ vypočítává Jaromír Bureš.

Jednatel nezastírá, že podobně jako téměř všechny české nemocnice, také ta rakovnická musí řešit poměrně složité personální otázky. Obecně vzato je v ČR nedostatek kvalitních lékařů, protože jsou stanovena dost složitá pravidla na jejich vzdělávání a přísun lékařů je tudíž nedostatečný. Přesto je na tom Masarykova nemocnice mnohem lépe, než když ji Privamed Healthia přebíral. „Pokud se týká sester a středního zdravotnického personálu, tak až na výjimky v některých odděleních jsme personálně saturovaní. Podobné je to s lékaři. Některá oddělení jsou dobře personálně obsazená, některá by potřebovala ještě posílit, zejména interna,“ říká jednatel a dodává, že v těchto dnech se vrátil na chirurgii MUDr. Černický, který zde už jednou pracoval. Nemocnice zaměstnává v současné době kolem 500 lidí.

„Oproti 1. 7. 2007 má nemocnice dnes víc oddělení. Nic nebylo zrušeno, všechna oddělení jsme obhájili ve výběrových řízeních zdravotních pojišťoven. Nedošlo k žádné jejich restrukturalizaci, k žádnému snížení lůžek, naopak jsme navíc otevřeli a provozujeme desetilůžkové oddělení DIOP. Společnost Privamed Healthia koupila rakovnickou nemocnici jako spádovou a takovou ji chce i nadále provozovat,“ uzavírá Jaromír Bureš.

Tomáš Bednařík

« Zpět