Zastupitelstvo schválilo rozpočet

NOVÉ STRAŠECÍ. Ve čtvrtek 22. prosince se sešlo letos naposledy novostrašecké zastupitelstvo a m. j. projednalo rozpočtový výhled na nejbližší dvouleté období a schválilo rozpočet města na rok 2006.

"Dvouletý rozpočtový výhled je postaven podle skutečnosti letošního roku s tím, že by mělo dojít k pětiprocentnímu ročnímu nárůstu daňové výtěžnosti. Ani do výhledu, ani do návrhu rozpočtu na příští rok jsme zatím nezařadili žádné kapitálové příjmy a kapitálové výdaje. Je tedy plně ponecháno na rozhodnutí zastupitelstva, jaký nemovitý majetek bude v průběhu roku 2006 prodán a k jakým účelům budou získané finanční prostředky použity," uvedl v důvodové zprávě starosta města Jakub Kleindienst. Tímto způsobem chce rada města předejít různým diskusím, které zazněly v rámci projednávání rozpočtových opatření. "Z toho vyplývá, že se bude muset zastupitelstvo nejspíš scházet častěji než dosud, protože některé záměry bude zřejmě nutné projednávat v rychlejším časovém sledu, nebo je případně předjednat na pracovních schůzkách zastupitelů," doplnil starosta.

Vedení města pak předložilo zastupitelstvu návrh rozpočtu na příští rok, který je přebytkový.

Příjmová stránka rozpočtu na rok 2006 je 61 965 000 Kč bez zapojení dotací, výdajová činí 59 465 000 Kč. Saldo je tedy 1,5 miliónu korun. "Rozpočet pokrývá potřeby jednotlivých organizačních složek a organizací, jejichž zřizovatelem je město. Mám na mysli běžné provozní výdaje. Víme, že finančních prostředků není nikdy nazbyt a že by vedoucí zmíněných organizací předložili celou řadu dalších požadavků. My však musíme hledět na hospodaření i z té druhé stránky, a to jsou přijímání úsporných opatření zejména v oblasti dodávek energií a zejména pak v dosahování vyšších vlastních příjmů," vysvětlil Kleindienst.

Podle jeho slov bude vedení města samozřejmě žádat o několik dotací, např. na kanalizaci a novou ČOV, na rozšíření kamerového systému, na zateplení školy včetně oken a rekonstrukce topení, na rekonstrukce NKC a další drobnější akce, jako je třeba regenerace parku u sv. Isidora, hřbitovní zeleně, hřbitova, Křivoklátského sídliště atd. "Záleži na tom, jaké priority stanoví zastupitelstvo a jaký objem finančních prostředků bude k dispozici, což dnes ještě nelze vůbec předvídat," dodal novostrašecký starosta. Přítomní zastupitelé pak rozpočtový výhled i rozpočet schválili všemi hlasy s výjimkou Ing. Bechyněho, který se v obou případech hlasování zdržel.

Tomáš Bednařík

« Zpět