Město neví, že by na údržbu chráněné lokality dostalo od kraje peníze

Zanikne rezervace Červená louka?

RAKOVNÍK. Kromě řady nemovitostí patří do majetku města Rakovníka i část přírodní rezervace Červená louka. O chráněnou lokalitu (vyhlášena v roce 1989) u Červeného mlýna, vedle silnice Rakovník - Lišany, se však podle ochranáře Václava Somola nikdo nestará.

"Dobrý hospodář má o svůj majetek pečovat. V případě Červené louky to znamená, minimálně jednou za rok ji posekat. To už se alespoň tři roky neděje," upozorňuje známý ochránce přírody. Když se podle něj nebude louka sekat, dojde k tomu, že konkurenčně silnější druhy rostlin, jako je rákos a ostřice řízná, vytlačí slabší druhy. Jinými slovy, chráněná louka za několik let zanikne.

Na louce přitom rostou vzácné rostliny, jako kosatec sibiřský, všivec bahenní, prstnatec májový, úpolín nejvyšší, vachta trojlistá a další. "Louku by bylo nejrozumnější sekat v červenci, aby měly rostliny možnost se vysemenit. Pokud je sucho, je možné sekat ji i traktorem," říká Václav Somol.

Neblahý stav Červené louky není lhostejný ani vedoucí odboru životního prostředí Aleně Škoudlínové. "Hlavní problém je ten, že při rušení okresních úřadů přešla veškerá agenda okolo chráněných území na kraje. Náš odbor na kraj zpracoval podnět, kde na stav Červené louky upozorňujeme. Krajský úřad by měl vyzvat vlastníky, kterých je několik, aby louku - nejlépe v červenci - posekali," míní šéfka životního prostředí města. Podle ní louku zatím seká jen pan Němeček z Červeného mlýna, kterému odbor pomohl sehnat na sekání dotaci z kraje. "Řada lidí neví, že starat se o údržbu chráněné krajiny je výhodnější, než obdělávat zemědělskou půdu. Například za posekání hektarové louky můžete dostat až 10 tisíc korun," upřesňuje Alena Škoudlínová. Zároveň dodává, že město vlastní jen část území na Červené louce.

Jakým způsobem se o zmíněnou lokalitu stará Středočeský kraj, jsme se zeptali ředitele odboru životního prostředí Jaroslava Obermajera. Ten nám sdělil, že kraj má v současné době ve své péči 147 chráněných území. "Existují plány péče o tato území, na základě kterých krajský úřad sjednává přímo vlastníky pozemků nebo malé firmy k pravidelným údržbám chráněných lokalit. Takto to funguje i s panem Němečkem z Červeného mlýna, který má podle smlouvy posekat louku do 31. srpna. Za rozlohu 2,2 hektaru dostane částku 26 tisíc korun," říká Jaroslav Obermajer.

Podle něj vyzývali v roce 2005 další vlastníky včetně města Rakovníka, ale ti nereagovali. Přitom na městském pozemku se nachází největší koncentrace vzácných rostlinných druhů. "Vzhledem k nezájmu města o péči byl vybrán zhotovitel, který měl kosení luk a rákosin provést. Od smlouvy s ním bylo v polovině roku 2006 odstoupeno za neprovedení prací. Zajištění péče u této plochy se předpokládá buď ještě v roce 2006 nebo maximálně v roce 2007 v období od konce května do června, kdy je zásah nejúčinnější," vysvětluje Jaroslav Obermajer.

Postoj města k údržbě louky jsme zjišťovali na odboru správy majetku města. "V roce 2003 jsme louku sekali naposledy za peníze z rozpočtu města, pak přešla tato agenda na kraj. O žádné výzvě od kraje k údržbě louky nevím, ani že by nám na její sekání mohli poskytnout dotace. Určitě bychom o ně jinak požádali," sdělila nám Věra Digmayerová, která má na starosti údržbu zeleně.

Sláva Vaic

« Zpět