Zadarmo jezdí 2 tisíce dětí

RAKOVNÍK. Už 1917 žáků základních škol, studentů a učňů požádalo o průkaz na bezplatné jízdné, které od 1. září zavedl Středočeský kraj. „Na naši dopravní kancelář se zájemci obracejí prakticky denně, i když už ne tak ve velkém měřítku jako na začátku září,“ říká jednatel společnosti Anexia Pavel Kopřiva. Podle jeho slov žádný větší problém nenastal, pouze museli pracovníci společnosti řešit drobné nejasnosti vyplývající z toho, že klienti ne vždy dobře pochopili, kdo má na bezplatné jízdné nárok.

Koncem minulého týdne zaslal Pavel Kopřiva Středočeskému kraji připomínky, s nimiž se při vyřizování žádostí o vydání průkazu setkali. „Nejvíce jde o případy, kdy dítě nebydlí v místě trvalého bydliště a my mu nemůžeme průkaz vydat. S těmito eventualitami kraj při stanovování kritérií nepočítal. Nedivím se, že takové děti se cítí vůči ostatním diskriminovány,“ popisuje Kopřiva a dodává, že se jedná o 6 – 7 případů. Proto byla na začátek tohoto týdne svolána na kraj schůzka dopravců, která bude tyto případy řešit.

Pavel Kopřiva přiznává, že díky bezplatnému jízdnému stoupl společnosti Anexia počet přepravovaných žáků a studentů. „Hlavně za karlovarkou, kde dříve zajišťoval dopravní obslužnost dopravce z Ústeckého kraje a nyní jsme ji převzali my. A pak tam, kde autobusové linky kopírují železnici, přešly děti na autobusové spoje, které mají zřejmě více vyhovující jízdní řády a dovezou je až doprostřed návsi. Nejvíce markantní je to na Jesenicku,“ dodal Pavel Kopřiva.

Tomáš Bednařík

« Zpět