Vyměnili krávu za jehlu?

RAKOVNÍK. V pondělí 26. června městské zastupitelstvo projednávalo již podruhé složitou kauzu kolem parkoviště na Váze. Tentokrát zastupitelé požadavku majitele Lubomíra Lipperta vyhověli a přislíbili vyjmout parkoviště na Váze ze seznamu veřejných prostranství. Pokud zastupitelstvo vydá takto upravenou vyhlášku, nebude už moci vybírat od majitele parkoviště poplatky z umístěných reklam ani mu bránit v oplocení areálu. Lubomír Lippert hned druhý den po zastupitelstvu parkoviště otevřel.

Hned v úvodu se starosta Zdeněk Nejdl ohradil proti nařčení, že by úmyslně zatajil výklad ministerstva vnitra k problematice veřejných prostranství. Z takového jednání jej obvinil Lubomír Lippert v dopise členům zastupitelstva. "Vnitrácký" materiál citoval a považoval za logický i Miloslav Kubínek. Podle něj je soukromé placené parkoviště typickým příkladem neveřejného prostranství. K tomu Nejdl uvedl, že výklad se týkal úplně jiného případu, město má navíc k dispozici výklad ve zcela opačném duchu. Za smírné vyřešení sporu se přimlouval i Michal Volf. Ten navíc navrhl vytvoření pracovní skupiny, která by se pokusila vyřešit všechny sporné body. Na nebezpečný precedens upozornil Jan Švácha. Na území města je řada dalších veřejných prostranství v soukromých rukou včetně Čermákových sadů. "Jakmile by někdo projevil zájem o oplocení části parku, měli bychom postupovat stejně," naznačil místostarosta.

Do rozpravy se zapojil i sám Lippert a uvedl, že pokud mu zastupitelstvo vyjde vstříc, vyhoví městu v dalších třech sporných případech, kdy vlastní pozemky, do nichž zasahují městské komunikace. Během krátké přestávky se sešla pracovní skupina ve složení Kubínek, Ludačka, Švácha a Volf. Ta pak předstoupila před zastupitele s návrhem vydat vyhlášku, v níž parkoviště na Váze nebude veřejným prostranstvím. Usnesení podpořili Bendlová, Konopásek, Kubínek, Kvasnička, Ludačka, Lukáš, Mička, Růžička, Soukup, Volf a Zoubek. Proti hlasovali Švácha a Nejdl, hlasování se zdrželi Báča, Borský, Michalička a Pavlík. "Všechny tři údajně sporné body jsou ve srovnání s pozemkem v centru města neskutečně banální a v podstatě o žádné problémy nejde. Zastupitelstvo podlehlo tlaku a vyměnilo krávu za jehlu. Ztratili jsme tak vliv nad strategickým pozemkem. Je mi z toho na nic," neskrývá své rozčarování starosta Nejdl.

Pavel Sklenička

« Zpět