Vyhláška proti „skejtu“

RAKOVNÍK. Městské zastupitelstvo 26. června schválilo obecně závaznou vyhlášku, v níž se zakazuje v lokalitě víceúčelového hřiště Střelnice rušit hlukem pocházejícím z provozu skateboardu. Vyhláška nabývá platnosti dnem vyvěšení na úřední desce. Hlasování předcházela velmi emotivní diskuse.

Radní Michal Volf nazval vyhlášku provizoriem a jako účinnější řešení nabídl přemístění drah na jiné místo. Problematicky vidí i vlastní zajištění dodržování vyhlášky ze strany městské policie. Naproti tomu místostarosta Jan Švácha navrhl ponechat překážky na stávajícím místě a vyčkat na výsledek dovolání k nejvyššímu soudu. Václav Zoubek byl naopak proti dalšímu dovolání a podpořil přestěhování drah do místa, kde by hluk nevadil. Na dotaz, zda má vedení města vytipovány vhodné lokality, jmenoval starosta areál v sousedství Tenis centra Cafex nebo Betonárky Trochta, ale nebyl si jist, zda by pak hluk nerušil obyvatele sídliště. K tomu Ivo Michalička namítl, že je otázkou, zda na hřiště u Senomat bude někdo chodit. "To, že se hřiště na Střelnici používalo, svědčí o správném umístění," řekl Michalička. Zástupce žalobců Milan Vachtl pak radním za vyhlášku poděkoval, aby ji, dle svých slov, následně "rozcuckoval na maděru". Připomněl, že spor s městem trvá od roku 2001, město stál jen na poplatcích 220 tisíc korun. Rozsudek byl vyhlášen už 8. února a právní moci nabyl 5. května, přesto do dnešního dne město ve věci nic nepodniklo. "Hluk posloucháme už pět let, ale dále nebudeme," uzavřel Vachtl své vystoupení s tím, že s každou jízdou skateboardu hrozí městu sankce až 50 tisíc korun, což prý podle Vachtla může být i třikrát za dopoledne. Zastupitelstvo pak vyhlášku zakazující rušit na Střelnici skateboardem, navzdory kritice žalobců, schválilo a v platnosti ponechalo i dovolání k nejvyššímu soudu.

Další materiály ke kauze přinášíme na str. 4 a 6.

Pavel Sklenička

« Zpět