Více peněz na sport

RAKOVNÍK. v minulém čísle Raportu jsme v článku Zastupitelstvo rozdá víc na kulturu a sport uvedli chybně informaci o výši dotace pro SK Rakovník. Proto dnes ve spolupráci se starostou Zdeňkem Nejdlem, kterému se tímto za chybu omlouváme, celou problematiku upřesňujeme.

Podle rozpočtového provizoria, které schválilo zastupitelstvo na posledním zasedání, byl příspěvek na provoz všech sportovišť v majetku města pro rok 2006 navýšen o 1 milión 445 tisíc Kč. Zatímco v letošním roce činil 2 milióny 98 tisíc, příští rok to budou již 3 milióny 540 tisíc Kč. Jde zejména o navýšení pro TJ HC (zimní stadion) o 600 tisíc a SK Rakovník o 720 tisíc Kč. z této částky je 600 tisíc určeno na zajištění provozu areálu TJ Tatran a o 120 tisíc se posiluje příspěvek na zajištění provozu městského stadionu na Zátiší, který je podobně jako Tatran ve správě SK. "Když hovoříme o stadionu SK Rakovník, je potřeba připomenout, že zde kromě fotbalistů působí také klub pozemního hokeje bez toho, aby se jakkoli podílel na provozních nákladech. Podobně i Stadion Zátiší užívá III. ZŠ," připomíná starosta. Dále byl schválen příspěvek na provoz pro HVS (hokejbal - Zátiší) ve výši 72 tisíc Kč a navýšení úříspěvku na provoz sokolovny pro TJ Lokomotivu o 50 tisíc Kč.

Více peněz vydá město také na podporu vlastní sportovní činnosti klubů. Na rozdíl od roku 2005, kdy bylo vyplaceno 2 190 tisíc Kč, budou v příštím roce rozděleny 3 milióny korun. Velkým klubům z toho připadne 1,9 miliónu, mezi ostatní 1,1 miliónu Kč. Velké kluby budou z této částky platit i případné jednorázové akce, přičemž se nepředpokládá, že jim budou poskytovány další příspěvky. Mezi ostatní kluby se tak bude moci rozdělit o 171 tisíc více než letos. "Město má právo a povinnost provádět kontrolu využití prostředků a má možnost kdykoliv nahlédnout do účetnictví klubů. Pokud by se zjistilo, že prostředky nejsou užívány v souladu s pravidly, lze v krajním případě příspěvek snížit či odejmout," uzavírá starosta.

Pavel Sklenička

« Zpět