Celodenní provoz železniční stanice Roztoky skončil - dráhy šetří

V noci jezdí vlaky na červenou

ROZTOKY. Od roku 1876, kdy byla zprovozněna c. k. železnice z Rakovníka do Protivína, patří stanice v Roztokách u Křivoklátu k nejfrekventovanějším. A to jak v osobní, tak i v nákladní přepravě, i když ta má v posledních deseti letech sestupný charakter. Díky vysoké vytíženosti byla "odjakživa" tato stanice obsazena čtyřiadvacetihodinovou službou. To až do 31. května letošního roku.

Od 1. června zde byla z rozhodnutí uzlové železniční stanice Beroun, pod níž nyní trať Rakovník - Beroun spadá, ukončena noční směna a objekt na dvanáct hodin uzamčen. "Byly nám sděleny dva důvody tohoto opatření. Za prvé je prý málo výpravčích, což se mi při osmiprocentní nezaměstnanosti u Českých drah nezdá. A za druhé prý je nutno uspořit finanční prostředky za noční směny," odpověděla nám na otázku "proč?" roztocká výpravčí Jana Kašparová. "Ať je to, jak chce, v každém případě se jedná o špatnou personální práci uzlové stanice Beroun," dodala jedna ze tří výpravčích, kteří v Roztokách zbyli a budou zde sloužit denní služby. Provoz zdejší stanice, která je cílovou stanicí nejen desítek místních cestujících, ale i stovek turistů a vodáků, kde se manipulují náklady se dřevem, nyní vypadá tak, že ve všední dny je služba zajišťována od 6.25 do 18.25 hodin a o víkendech od 8.15 do 18.20 hodin. Po tomto čase se nádraží "ponoří do tmy" a čekárna je uzavřena.

"Je to od berounského přednosty nehoráznost, že jsme mu nestáli za to, aby nám tak důležitou změnu, která zasáhla do života našich občanů, dal alespoň na vědomí. Na obecní úřad si již přišlo stěžovat několik cestujících, kteří ráno na nástupišti promokli, protože nebylo kam se schovat. Takhle si tedy službu veřejnosti nepředstavuji," ulevil si roztocký starosta Vladimír Melč. Jak se nám podařilo zjistit, podobný osud potkal na berounském "uzlu" ještě stanici v Lodenici. Uvažovalo se také o Nižboru a Městečku, ale z těchto stanic jsou obsluhovány závory na železničních přejezdech a vybudování příslušného zařízení by stálo moc peněz. A protože Roztoky žádný přejezd nemají, padl "Černý Petr" na ně.

Uzavření stanice má dopad nejen na kulturu cestování, ale také na jeho bezpečnost. Strojvůdci jsou díky tomuto opatření nuceni projíždět stanicí na červenou, což mají v rozkaze přímo specifikováno. "Z psychologického hlediska je to nebezpečný precedens. Člověk má v mozku zakódováno červená - stůj, zelená - jeď. Pokud se teď jezdí někdy na zelenou a někdy na červenou, hrozí to, že dříve nebo později může dojít vlivem snížené ostražitosti k selhání lidského faktoru a k nehodě s děsivými následky. Už se takové případy staly," shodují se výpravčí.

"Vzhledem k tomu, že jsou Roztoky jednou z nejfrekventovanějších stanic, budu kontaktovat nového vrchního přednostu uzlové železniční stanice Beroun, který do své funkce nastoupil 1. června, a žádat ho, aby byla alespoň nepřetržitě otevřena čekárna a cestující tady nemuseli moknout a mrznout. Také se obrátíme o pomoc na odbor dopravy Středočeského krajského úřadu, který má železniční dopravu na starosti," dodal starosta Melč.

Tomáš Bednařík

« Zpět