Investor je s vývojem kolem pískovny v Novém Dvoře spokojen

V Hlavačově je písku na 50 let

CHRÁŠŤANY/NOVÝ DVŮR. Před časem jsme otiskli vyjádření rakovnického odboru životního prostředí ke studii k otevření pískovny v blízkosti Nového Dvora. Podle vedoucí odboru Aleny Škoudlínové je studie nedostatečná zejména v ohledem na množství vody v Novodvorském potoce. Další nedostatek vidí hlavně v tom, že by nová pískovna měla být otevřena, až bude vytěžena současná zásoba písku v Hlavačově. Dnes se k vývoji situace vyjadřuje samotný investor, kterým je akciová společnost ZAPA beton, zastupovaná Pavlem Josefusem.

Podle něj byl v poslední době rozšířen průzkum lokality pískovny a prohloubeny poznatky o vodních poměrech Novodvorského potoka, který by měl vodou zásobovat technologickou linku. "Nezávislými odborníky bylo jednoznačně doloženo, že těžba a její související činnosti (doprava vytěženého materiálu, vybudování vodní nádrže, odběry vody z Novodvorského potoka) nebudou mít nežádoucí vliv na jednotlivé složky životního prostředí, naopak v řadě případů přispějí ke zvýšení rozmanitosti a hodnoty přírodních podmínek lokality - např. vytvořením vhodných životních podmínek pro některé živočichy," říká Pavel Josefus. Zároveň dodává, že samotný investor hodnotí průběh projednávání záměru s uspokojením, neboť nebyly zjištěny zásadní překážky, které by měly ztížit jeho realizaci. Pozitivní je podle něj i skutečnost, že těžba v dané lokalitě by měla být rozdělena do dvou etap s tím, že druhá etapa bude povolována samostatně až po využití poznatků z první etapy těžby.

Na současný stav a vývoj těžby jsme se zeptali i spolumajitele hlavačovské pískovny Jaroslava Razíma. "Jsme schopni běžně pokrýt požadavky tohoto okresu v odběru písku a až na drobné výjimky se na nás všichni odběratelé včetně betonárek obracejí. Naše písky a kamenivo jsou velice kvalitní, což můžeme doložit i certifikátem řízení výroby. S ohledem na odběr v loňském roce a vykoupení pozemků by se vytěžitelnost naší pískovny měla pohybovat okolo 50 let." Podle Jaroslava Razíma existoval již při otvírání pískovny plán rekultivace, který se v současné době naplňuje. "V Hlavačově byl les a zase tam bude," dodává Razím.

Na krajském úřadě se nyní shromažďují vyjádření jednotlivých subjektů k dokumentaci o posuzování vlivu pískovny na životní prostředí. Ta budou podstoupena ke zpracování nezávislému posuzovateli, který připraví návrh stanoviska k jejímu otevření. Konečné slovo ke spuštění nebo zamítnutí těžby bude mít stavební úřad.

Sláva Vaic

« Zpět