Tisíc lidí na černo?

RAKOVNÍK. Za rok 2006 se v Rakovníku narodilo 165 dětí. Počet zemřelých byl o jednadvacet menší, takže přirozenou cestou by se měl počet obyvatel města zvyšovat. Bohužel, opačnou polarizaci mají údaje o migraci obyvatelstva. Zatímco počet přistěhovaných se ustálil na čísle 326, odstěhovalo se 393 osob. Celkem tak srovnání s rokem 2005 vychází negativně. Rakovník má na začátku roku 2007 o 47 obyvatel méně, než před rokem.

Počet obyvatel Rakovníka se snižuje už minimálně osm let. V roce 1999 žilo ve městě 17 049 obyvatel. Od té doby počet neustále klesá až na stávajících 16 709 obyvatel evidovaných k 1. 1. 2007. "Ta čísla podle našeho názoru neodpovídají přesně skutečnosti. Vlastníci bytů často pronajímají byty bez toho, že by byli nájemníci trvale hlášeni. Ten rozdíl odhaduji až na jeden tisíc," míní starosta Zdeněk Nejdl.

Obyvatelé, kteří žijí ve městě na černo, jsou pro město zátěží. "Za nepřihlášené občany nezískává město daně, navíc tu produkují odpady, za jejichž likvidaci neplatí," upozorňuje na další problém místostarosta Luděk Štíbr. Systém plateb za likvidaci odpadů je totiž vztažen na jednoho obyvatele, který platí 500 Kč za rok. U majitelů rodinných domů je princip relativně průhledný. Problém nastává spíše u panelových domů, kde jsou společné kontejnery a nikdo neví, kdo z nájemníků platí nebo ne. "Možná by stálo za to zjistit, kolik je bytových jednotek v které lokalitě a jak dalece nám tyto počty souhlasí s platbami za odpady," naznačuje jednu z možností starosta. Žádné další nástroje, jak zlepšit evidenci obyvatel, prý město nemá.

Pavel Sklenička

« Zpět