Stěžoval si ombudsmanovi

NOVÉ STRAŠECÍ. Ombudsmanovi Otakaru Motejlovi přišel dopis od novostrašeckého občana Miroslava Baumanna, v němž si stěžuje na zřízení šestnácti šikmých parkovacích stání, která byla zřízena v rámci rekonstrukce Jabloňové ulice.

Pan Baumann ombudsmanovi píše, že díky těmto stáním se podstatně zhorší v lokalitě, kde bydlí, životní prostředí, zejména pak dojde k nárůstu exhalací z výfukových plynů. Obává se také rušení nočního klidu. Otakar Motejl proto vyzval město, aby se k celé záležitosti vyjádřilo a vyžádal si dokumentaci a příslušné písemnosti, na jejichž základě byla stavba parkovacích stání povolena.

"Před rekonstrukcí Jabloňové ulice byly domy, v nichž stěžovatel bydlí, vzdáleny od silnice 6 až 10 metrů. Tím, že jsme nechali zřídit pro obyvatele bydlící v této lokalitě 16 šikmých stání, se vzdálenost zkrátila o dva metry. Prakticky se ale nic nezměnilo, protože výfuky automobilů, které jsou umístěny vzadu, jsou ve stejné vzdálenosti. Jsme přesvědčeni, že šikmé parkování je ekologicky mnohem méně zatěžující než podélná stání, do nichž řidiči složitě zajíždějí a zase z nich vyjíždějí. Tohle vše jsme se panu Baumannovi snažili při několika jednáních vysvětlit, ale protože nemá automobil, nebyl ochoten naše argumenty přijmout. Ombudsmanovi samozřejmě všechny příslušné podklady pošleme," reagoval na ombudsmanův dopis městu starosta Jakub Kleindienst.

Tomáš Bednařík

« Zpět